Dynamicanimation

Tạo hoạt ảnh mượt mà với API ảnh động dựa trên vật lý.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 4 tháng 12 năm 2019 1.0.0 - - 1.1.0-alpha03

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc trên Dynamic Animation, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc phần Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  // Java language implementation
  implementation "androidx.dynamicanimation:dynamicanimation:1.0.0"

  // Kotlin
  implementation "androidx.dynamicanimation:dynamicanimation-ktx:1.1.0-alpha03"
}

Kotlin

dependencies {
  // Java language implementation
  implementation("androidx.dynamicanimation:dynamicanimation:1.0.0")

  // Kotlin
  implementation("androidx.dynamicanimation:dynamicanimation-ktx:1.1.0-alpha03")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 4 tháng 12 năm 2019

androidx.dynamicanimation:dynamicanimation:1.1.0-alpha03 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

Phát hành androidx.dynamicanimation:dynamicanimation:1.1.0-alpha02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục lỗi trong quá trình xử lý khi huỷ trạng thái chờ(aosp/978170)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 3 tháng 4 năm 2019

Phát hành androidx.dynamicanimation:dynamicanimation:1.1.0-alpha01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Dynamicanimation-Ktx Phiên bản 1.0.0

DynamicAnimation-Ktx Version 1.0.0-alpha03

Ngày 4 tháng 12 năm 2019

androidx.dynamicanimation:dynamicanimation-ktx:1.0.0-alpha03 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

DynamicAnimation-Ktx Version 1.0.0-alpha02

Ngày 3 tháng 4 năm 2019

Phát hành androidx.dynamicanimation:dynamicanimation-ktx:1.0.0-alpha02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi về API

 • Thay đổi hàm springAnimationOfflingAnimationOf dùng phương thức setter và getter (thay vì mục tiêu và FloatPropertyCompat) để khởi tạo SpringAnimationFlingAnimation.

Dynamicanimation-Ktx Version 1.0.0-alpha01

Ngày 7 tháng 2 năm 2019

Phát hành androidx.dynamicanimation:dynamicanimation-ktx:1.0.0-alpha01. Đây là bản phát hành đầu tiên của dynamic-animation-ktx.

Tính năng mới

 • API Kotlin mới để tạo SpringAnimationsFlingAnimations