Asynclayoutinflater

  
Thêm các bố cục một cách không đồng bộ để tránh hiện tượng giật trong giao diện người dùng.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 5 tháng 10 năm 2022 1.0.0 - - 1.1.0-alpha01

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên AsyncLayoutInflater, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc phần Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
    implementation "androidx.asynclayoutinflater:asynclayoutinflater:1.0.0"
}

Kotlin

dependencies {
    implementation("androidx.asynclayoutinflater:asynclayoutinflater:1.0.0")
}

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có ghi chú phát hành cho cấu phần phần mềm này.

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.asynclayoutinflater:asynclayoutinflater:1.1.0-alpha01androidx.asynclayoutinflater:asynclayoutinflater-appcompat:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

  • Cho phép định cấu hình AsyncLayoutFactory khi khởi tạo AsyncLayoutInflater. Đối với ngữ cảnh AppCompat, bạn có thể cung cấp thông tin này thông qua AsyncAppCompatFactory giúp khởi chạy các chế độ xem AppCompat một cách chính xác.
  • API tăng cường chấp nhận trình thực thi mà tại đó lệnh gọi lại OnInflateFinishedListener có thể được kích hoạt.