Lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng

Ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng trong phần cài đặt hệ thống

Trong nhiều trường hợp, người dùng đa ngôn ngữ đặt ngôn ngữ hệ thống của họ thành một ngôn ngữ (chẳng hạn như tiếng Anh). Tuy nhiên, họ muốn chọn các ngôn ngữ khác cho những ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như tiếng Hà Lan, tiếng Trung hoặc tiếng Hindi. Nhằm giúp ứng dụng mang lại trải nghiệm tốt hơn cho những người dùng này, Android 13 ra mắt các tính năng sau cho các ứng dụng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ:

 • Cài đặt hệ thống: Một vị trí tập trung mà người dùng có thể chọn một ngôn ngữ ưa thích cho mỗi ứng dụng.

  Bạn có thể định cấu hình ứng dụng để tự động tạo các tệp cần thiết trong việc hỗ trợ lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng và xuất hiện trong phần cài đặt hệ thống. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn cách bật tính năng tự động hỗ trợ ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng.

 • API bổ sung: Những API công khai này, chẳng hạn như các phương thức setApplicationLocales()getApplicationLocales() trong LocaleManager, cho phép ứng dụng đặt một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ hệ thống vào thời gian chạy.

  Các API này tự động đồng bộ hoá với chế độ cài đặt hệ thống; do đó, ứng dụng dùng các API này để tạo bộ chọn ngôn ngữ tuỳ chỉnh trong ứng dụng sẽ đảm bảo mang đến trải nghiệm nhất quán cho người dùng, bất kể họ ưu tiên ngôn ngữ nào. API công khai cũng giúp bạn giảm số lượng mã nguyên mẫu, hỗ trợ tệp APK phân tách và tính năng Tự động sao lưu cho ứng dụng để lưu trữ chế độ cài đặt ngôn ngữ của người dùng ở cấp ứng dụng.

  Để tương thích ngược với các phiên bản Android trước, các API tương đương cũng có trong AndroidX. Tuy nhiên, API tương thích ngược hoạt động trong ngữ cảnh AppCompatActivity, chứ không phải ngữ cảnh ứng dụng, và dành cho Android 12 (API cấp 32) trở xuống. Truy cập API tương thích ngược với Appcompat 1.6.0 trở lên.

Tổng quan về việc triển khai tính năng này

Bảng sau đây cho thấy các cách triển khai được đề xuất dựa trên các trường hợp sử dụng khác nhau.

Trường hợp sử dụng Cách triển khai được đề xuất
Ứng dụng của bạn không có bộ chọn ngôn ngữ trong ứng dụng
 1. Bật tính năng tự động hỗ trợ ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng để tạo tệp LocaleConfig và thêm ngôn ngữ của ứng dụng vào phần cài đặt hệ thống.
 2. Nếu muốn thêm bộ chọn ngôn ngữ trong ứng dụng (không bắt buộc), hãy dùng thư viện AndroidX và chọn phần Triển khai API để hỗ trợ khả năng tương thích ngược thông qua autoStoreLocales.
Ứng dụng của bạn đã có bộ chọn ngôn ngữ trong ứng dụng
 1. Bật tính năng tự động hỗ trợ ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng để tạo tệp LocaleConfig và thêm ngôn ngữ của ứng dụng vào phần cài đặt hệ thống.
 2. Di chuyển logic tuỳ chỉnh của ứng dụng để dùng các API công khai nhằm đảm bảo người dùng có được trải nghiệm nhất quán.
 3. Xử lý các trường hợp góc sau:
  1. Gọi AppCompatDelegate.setApplicationLocales() trong lần đầu tiên ứng dụng của bạn chạy trên thiết bị Android 13.
  2. Gọi AppCompatDelegate.setApplicationLocales() để cung cấp ngôn ngữ có sẵn mà người dùng yêu cầu cho hệ thống trong các trường hợp sau:

Phần cài đặt hệ thống cho người dùng

Kể từ Android 13, Android có một vị trí tập trung trong phần cài đặt hệ thống cho việc đặt lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng. Để đảm bảo ngôn ngữ của ứng dụng có thể được định cấu hình trong phần cài đặt hệ thống trên thiết bị chạy Android 13 trở lên, hãy bật tính năng tự động hỗ trợ ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng (nên dùng) hoặc định cấu hình chế độ hỗ trợ theo cách thủ công.

Bật tính năng tự động hỗ trợ ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng

Kể từ Android Studio Giraffe và AGP 8.1, bạn có thể định cấu hình ứng dụng để tự động hỗ trợ các lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng. Dựa trên tài nguyên của dự án, AGP sẽ tạo tệp LocaleConfig và thêm tệp tham chiếu đến tệp đó trong tệp kê khai cuối cùng, nên bạn không còn phải làm việc này theo cách thủ công. AGP sẽ sử dụng các tài nguyên trong thư mục res của mô-đun ứng dụng và mọi phần phụ thuộc của mô-đun thư viện để xác định ngôn ngữ cần đưa vào tệp LocaleConfig. Điều này có nghĩa là nếu thêm tài nguyên cho một ngôn ngữ mới vào ứng dụng, bạn không cần phải bận tâm về việc cập nhật tệp LocaleConfig.

Xin lưu ý rằng tính năng ngôn ngữ tự động cho mỗi ứng dụng hỗ trợ các ứng dụng chạy Android 13 (API cấp 33) trở lên. Để dùng tính năng này, bạn phải đặt compileSdkVersion thành 33 trở lên. Để định cấu hình các lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng đối với các phiên bản Android trước, bạn vẫn cần phải sử dụng các API và bộ chọn ngôn ngữ trong ứng dụng.

Để bật tính năng tự động hỗ trợ ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Để bật tính năng này, hãy dùng chế độ cài đặt generateLocaleConfig trong khối androidResources {} của tệp build.gradle.kts cấp mô-đun (tệp build.gradle nếu bạn đang sử dụng Groovy). Tính năng này tắt theo mặc định.

  Kotlin

    android {
     androidResources {
      generateLocaleConfig = true
     }
    }
    

  Groovy

    android {
     androidResources {
      generateLocaleConfig true
     }
    }
    
 2. Chỉ định một ngôn ngữ mặc định:
  1. Trong thư mục res của mô-đun ứng dụng, hãy tạo một tệp mới có tên resources.properties.
  2. Trong tệp resources.properties, hãy đặt ngôn ngữ mặc định bằng nhãn unqualifiedResLocale. Để định dạng tên ngôn ngữ, hãy xem phần Cách tạo tên ngôn ngữ.

AGP sẽ thêm ngôn ngữ mặc định này và mọi ngôn ngữ thay thế mà bạn đã chỉ định (bằng cách dùng các đường dẫn values-* trong thư mục res) vào tệp LocaleConfig được tạo tự động.

Cách tạo tên ngôn ngữ

Để tạo tên ngôn ngữ, hãy kết hợp mã ngôn ngữ với tập lệnh tuỳ chọn và mã vùng, phân tách mỗi mã bằng một dấu gạch ngang:

 • Ngôn ngữ: Dùng mã gồm 2 hoặc 3 chữ cái theo tiêu chuẩn ISO 639-1.
 • Tập lệnh (không bắt buộc): Dùng mã theo tiêu chuẩn ISO 15924.
 • Khu vực (không bắt buộc): Dùng mã gồm 2 chữ cái theo tiêu chuẩn ISO 3166-1-alpha-2 hoặc mã gồm 3 chữ số theo tiêu chuẩn UN_M.49.

Chẳng hạn, nếu ngôn ngữ mặc định của bạn là tiếng Anh Mỹ:

unqualifiedResLocale=en-US

Dùng android:localeConfig để thêm các ngôn ngữ được hỗ trợ vào phần cài đặt hệ thống

Bạn có thể thiết lập ứng dụng theo cách thủ công để đảm bảo có thể định cấu hình ngôn ngữ của ứng dụng trong phần cài đặt hệ thống trên thiết bị chạy Android 13 trở lên. Để thực hiện việc này, hãy tạo một tệp XML locales_config và thêm tệp đó vào tệp kê khai của ứng dụng bằng cách dùng thuộc tính android:localeConfig. Việc bỏ qua mục nhập tệp kê khai android:localeConfig báo hiệu rằng người dùng sẽ không thể đặt ngôn ngữ của ứng dụng độc lập với ngôn ngữ hệ thống trong phần cài đặt hệ thống.

Cách thêm ngôn ngữ được hỗ trợ của ứng dụng theo cách thủ công vào phần cài đặt hệ thống của người dùng:

 1. Tạo một tệp có tên là res/xml/locales_config.xml rồi chỉ định ngôn ngữ của ứng dụng, bao gồm cả ngôn ngữ dự phòng tối ưu, tức là ngôn ngữ được chỉ định trong res/values/strings.xml.

  Xem phần Cách tạo tên ngôn ngữ để biết các yêu cầu về định dạng. Ngoài ra, hãy xem tệp locale_config.xml mẫu để biết danh sách các ngôn ngữ thường dùng nhất.

  Ví dụ: định dạng tệp locales_config.xml như thế này cho một ứng dụng hỗ trợ các ngôn ngữ sau:

  • Tiếng Anh (Mỹ) là ngôn ngữ dự phòng tối ưu
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh)
  • Người Pháp
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Giản thể, Macau)
  • Tiếng Trung (Phồn thể, Macau)
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <locale-config xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <locale android:name="en-US"/>
    <locale android:name="en-GB"/>
    <locale android:name="fr"/>
    <locale android:name="ja"/>
    <locale android:name="zh-Hans-MO"/>
    <locale android:name="zh-Hant-MO"/>
  </locale-config>
  
 2. Trong tệp kê khai, hãy thêm một dòng trỏ đến tệp mới này:

  <manifest>
    ...
    <application
      ...
      android:localeConfig="@xml/locales_config">
    </application>
  </manifest>
  

Bạn có thể tự động cập nhật localeConfig của ứng dụng bằng LocaleManager.setOverrideLocaleConfig để tuỳ chỉnh nhóm ngôn ngữ hiển thị trong danh sách ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng ở phần Cài đặt Android. Điều này cho phép bạn tuỳ chỉnh danh sách ngôn ngữ theo khu vực, chạy thử nghiệm A/B và cung cấp ngôn ngữ bản địa hoá đã cập nhật nếu ứng dụng sử dụng tính năng đẩy bản địa hoá phía máy chủ như trong ví dụ sau:

Kotlin

//For setOverrideLocaleConfig
val localeManager = applicationContext
  .getSystemService(LocaleManager::class.java)
localeManager.overrideLocaleConfig = LocaleConfig(
LocaleList.forLanguageTags("en-US,ja-JP,zh-Hans-SG")
)

//For getOverrideLocaleConfig
// The app calls the API to get the override LocaleConfig
val overrideLocaleConfig = localeManager.overrideLocaleConfig
// If the returned overrideLocaleConfig isn't equal to NULL, then the app calls the API to get the supported Locales
val supportedLocales = overrideLocaleConfig.supportedLocales()

Java

//For setOverrideLocaleConfig
mContext.getSystemService(LocaleManager.class).setOverrideLocaleConfig(new LocaleConfig(LocaleList.forLanguageTags("en-US,ja-JP,zh-Hans-SG")));

//For getOverrideLocaleConfig
// The app calls the API to get the override LocaleConfig
LocaleConfig overrideLocaleConfig = mContext.getSystemService(LocaleManager.class).getOverrideLocaleConfig();
// If the returned overrideLocaleConfig isn't equal to NULL, then the app calls the API to get the supported Locales
LocaleList supportedLocales = overrideLocaleConfig.getSupportedLocales();

Ngoài ra, các IME hiện có thể sử dụng LocaleManager.getApplicationLocales để biết ngôn ngữ giao diện người dùng của ứng dụng hiện tại nhằm cập nhật ngôn ngữ bàn phím như sau:

Kotlin

val currentAppLocales: LocaleList = applicationContext.getSystemService(LocaleManager::class.java).getApplicationLocales(appPackageName)

Java

LocaleList currentAppLocales =
  mContext.getSystemService(LocaleManager.class).getApplicationLocales(appPackageName);

Chỉ định ngôn ngữ được hỗ trợ trong Gradle

Nếu chưa có, hãy chỉ định cùng một ngôn ngữ bằng cách sử dụng thuộc tính resourceConfigurations trong tệp build.gradle ở cấp mô-đun của ứng dụng:

android {
 ...
 defaultConfig {
  resourceConfigurations += ["en", "en-rGB", "fr", "ja", "b+zh+Hans+MO", "b+zh+Hant+MO"]
 }
}

Khi có sẵn thuộc tính resourceConfigurations, hệ thống xây dựng chỉ đưa tài nguyên ngôn ngữ vào tệp APK cho các ngôn ngữ được chỉ định này, tránh đưa chuỗi đã dịch vào qua các thư viện khác có thể hỗ trợ ngôn ngữ mà ứng dụng của bạn không hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, xem phần nội dung Chỉ định ngôn ngữ được ứng dụng của bạn hỗ trợ.

Cách người dùng chọn một ngôn ngữ ứng dụng trong phần cài đặt hệ thống

Người dùng có thể chọn ngôn ngữ ưu tiên của họ cho từng ứng dụng thông qua phần cài đặt hệ thống. Họ có thể truy cập các cài đặt này theo hai cách khác nhau:

 • Truy cập thông qua phần cài đặt Hệ thống

  Cài đặt > Hệ thống > Ngôn ngữ và phương thức nhập > Ngôn ngữ ứng dụng > (chọn ứng dụng)

 • Truy cập thông qua phần cài đặt Ứng dụng

  Cài đặt > Ứng dụng > (chọn ứng dụng) > Ngôn ngữ

Xử lý bộ chọn ngôn ngữ trong ứng dụng

Đối với những ứng dụng đã có bộ chọn ngôn ngữ trong ứng dụng hoặc muốn sử dụng bộ chọn này, hãy dùng API công khai thay vì logic ứng dụng tuỳ chỉnh để xử lý chế độ cài đặt và nhận ngôn ngữ ưu tiên của người dùng cho ứng dụng. Nếu bạn sử dụng API công khai cho bộ chọn ngôn ngữ trong ứng dụng, thì chế độ cài đặt hệ thống của thiết bị sẽ tự động cập nhật cho phù hợp với ngôn ngữ mà người dùng chọn thông qua trải nghiệm trong ứng dụng.

Để tương thích ngược với các phiên bản Android trước, bạn nên sử dụng thư viện hỗ trợ AndroidX khi triển khai một bộ chọn ngôn ngữ trong ứng dụng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể triển khai các API khung trực tiếp nếu cần.

Triển khai bằng thư viện hỗ trợ AndroidX

Sử dụng các phương thức setApplicationLocales()getApplicationLocales() trong Appcompat 1.6.0 trở lên. Lưu ý: API tương thích ngược hoạt động trong ngữ cảnh AppCompatActivity, chứ không phải ngữ cảnh ứng dụng, và dành cho Android 12 (API cấp 32) trở xuống.

Ví dụ: để đặt ngôn ngữ ưu tiên của người dùng, bạn cần yêu cầu người dùng chọn một ngôn ngữ trong bộ chọn ngôn ngữ, rồi đặt giá trị đó trong hệ thống:

Kotlin

val appLocale: LocaleListCompat = LocaleListCompat.forLanguageTags("xx-YY")
// Call this on the main thread as it may require Activity.restart()
AppCompatDelegate.setApplicationLocales(appLocale)

Java

LocaleListCompat appLocale = LocaleListCompat.forLanguageTags("xx-YY");
// Call this on the main thread as it may require Activity.restart()
AppCompatDelegate.setApplicationLocales(appLocale);

Lưu ý rằng việc gọi setApplicationLocales() sẽ tạo lại Activity, trừ phi ứng dụng của bạn tự xử lý các thay đổi về cấu hình ngôn ngữ.

Hãy dùng AppCompatDelegate.getApplicationLocales() để truy xuất ngôn ngữ ưu tiên của người dùng. Người dùng có thể đã chọn ngôn ngữ ứng dụng trong phần cài đặt hệ thống hoặc trên bộ chọn ngôn ngữ trong ứng dụng của bạn.

Hỗ trợ Android 12 trở xuống

Để hỗ trợ các thiết bị chạy Android 12 (API cấp độ 32) trở xuống, hãy yêu cầu AndroidX xử lý bộ nhớ ngôn ngữ bằng cách đặt giá trị autoStoreLocales thành trueandroid:enabled thành false trong mục nhập tệp kê khai cho dịch vụ AppLocalesMetadataHolderService của ứng dụng, như minh hoạ trong đoạn mã sau:

<application
 ...
 <service
  android:name="androidx.appcompat.app.AppLocalesMetadataHolderService"
  android:enabled="false"
  android:exported="false">
  <meta-data
   android:name="autoStoreLocales"
   android:value="true" />
 </service>
 ...
</application>

Lưu ý rằng việc đặt giá trị autoStoreLocales thành true gây ra hiện tượng đọc theo tuần tự trên luồng chính, đồng thời có thể gây ra lỗi vi phạm StrictMode diskReaddiskWrite nếu bạn đang ghi lại các lỗi vi phạm trong luồng. Vui lòng xem AppCompatDelegate.setApplicationLocales() để biết thêm thông tin.

Xử lý bộ nhớ tuỳ chỉnh

Việc bỏ qua mục nhập tệp kê khai hoặc đặt autoStoreLocales thành false báo hiệu rằng bạn đang xử lý bộ nhớ của riêng mình. Trong trường hợp này, bạn phải cung cấp các ngôn ngữ được lưu trữ trước onCreate trong vòng đời hoạt động và các lệnh gọi cổng đến AppCompatDelegate.setApplicationLocales() trong Android 12 (API cấp 32) trở xuống.

Nếu ứng dụng của bạn có vị trí bộ nhớ ngôn ngữ tuỳ chỉnh, thì bạn nên sử dụng lệnh chuyển đổi một lần giữa giải pháp bộ nhớ ngôn ngữ tuỳ chỉnh và autoStoreLocales để người dùng tiếp tục tận hưởng ứng dụng của bạn bằng ngôn ngữ họ muốn. Điều này đặc biệt phù hợp trong trường hợp ứng dụng của bạn chạy lần đầu sau khi thiết bị đã nâng cấp lên Android 13. Trong trường hợp này, bạn có thể cung cấp các ngôn ngữ có sẵn mà người dùng yêu cầu bằng cách truy xuất ngôn ngữ từ bộ nhớ tuỳ chỉnh của bạn và chuyển các ngôn ngữ đó vào AppCompatDelegate.setApplicationLocales().

Triển khai bằng các API khung Android

Mặc dù bạn nên sử dụng thư viện hỗ trợ AndroidX để triển khai bộ chọn ngôn ngữ trong ứng dụng, nhưng bạn cũng có thể dùng các phương thức setApplicationLocales()getApplicationLocales() trong khung Android dành cho các thiết bị chạy Android 13.

Ví dụ: để đặt ngôn ngữ ưu tiên của người dùng, bạn cần yêu cầu người dùng chọn một ngôn ngữ trong bộ chọn ngôn ngữ, rồi đặt giá trị đó trong hệ thống:

// 1. Inside an activity, in-app language picker gets an input locale "xx-YY"
// 2. App calls the API to set its locale
mContext.getSystemService(LocaleManager.class
  ).setApplicationLocales(new LocaleList(Locale.forLanguageTag("xx-YY")));
// 3. The system updates the locale and restarts the app, including any configuration updates
// 4. The app is now displayed in "xx-YY" language

Để hiện ngôn ngữ ưu tiên hiện tại của người dùng trong bộ chọn ngôn ngữ, ứng dụng của bạn có thể lấy lại giá trị trên hệ thống:

// 1. App calls the API to get the preferred locale
LocaleList currentAppLocales =
  mContext.getSystemService(LocaleManager.class).getApplicationLocales();
// 2. App uses the returned LocaleList to display languages to the user

Các phương pháp hay nhất khác

Hãy lưu ý các phương pháp hay nhất dưới đây.

Cân nhắc ngôn ngữ khi gọi một ý định trong ứng dụng khác

Ý định tập trung vào ngôn ngữ có thể cho phép bạn chỉ định ngôn ngữ mà bạn muốn ứng dụng được gọi. Một ví dụ có thể kể đến là tính năng EXTRA_LANGUAGE trong API Trình nhận dạng lời nói.

Xem xét tiêu đề Accept-Language cho thẻ Tuỳ chỉnh của Chrome

Cân nhắc việc thêm Tiêu đề Accept-Language thông qua Browser.EXTRA_HEADERS để mở trang web bằng ngôn ngữ của ứng dụng khi gọi thẻ Tuỳ chỉnh của Chrome.

Nếu bạn xoá lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng khỏi phần cài đặt hệ thống, hãy đặt lại ngôn ngữ ứng dụng thành ngôn ngữ hệ thống

Nếu bạn xoá lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ của ứng dụng khỏi phần cài đặt hệ thống (bằng cách xoá android:localeConfig khỏi AndroidManifest.xml của ứng dụng), thì người dùng không thể dễ dàng đặt lại ngôn ngữ ứng dụng về giá trị mặc định của hệ thống.

Do đó, nếu bạn xoá android:localeConfig, hãy cân nhắc đặt lại ngôn ngữ ứng dụng thành ngôn ngữ hệ thống bằng cách dùng LocaleListCompat.getEmptyLocaleList() hoặc LocaleList.getEmptyLocaleList() như trong đoạn mã sau:

Kotlin

// Use the AndroidX APIs to reset to the system locale for backward and forward compatibility
AppCompatDelegate.setApplicationLocales(
 LocaleListCompat.getEmptyLocaleList()
)

// Or use the Framework APIs for Android 13 and above to reset to the system locale
val context = LocalContext.current
context.getSystemService(LocaleManager::class.java)
 .applicationLocales = LocaleList.getEmptyLocaleList()

Java

// Use the AndroidX APIs to reset to the system locale for backward and forward compatibility
AppCompatDelegate.setApplicationLocales(
 LocaleListCompat.getEmptyLocaleList()
);

// Or use the Framework APIs for Android 13 and above to reset to the system locale
mContext.getSystemService(LocaleManager.class)
 .setApplicationLocales(LocaleList.getEmptyLocaleList());

Tài nguyên khác

Xem các mã mẫu, bài viết trên blog và video của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tệp mẫu locale_config.xml

Theo mặc định, Android sẽ bao gồm các bản dịch cấp hệ thống trong Dự án nguồn mở Android (AOSP) cho một tập hợp chuẩn các ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất. Tệp locale_config.xml mẫu có trong phần này cho biết định dạng đề xuất cho từng ngôn ngữ trong số này. Tham chiếu tệp mẫu này để giúp bạn tạo tệp locale_config.xml của riêng mình cho tập hợp các ngôn ngữ mà ứng dụng hỗ trợ.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<locale-config xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <locale android:name="af"/> <!-- Afrikaans -->
  <locale android:name="am"/> <!-- Amharic -->
  <locale android:name="ar"/> <!-- Arabic -->
  <locale android:name="as"/> <!-- Assamese -->
  <locale android:name="az"/> <!-- Azerbaijani -->
  <locale android:name="be"/> <!-- Belarusian -->
  <locale android:name="bg"/> <!-- Bulgarian -->
  <locale android:name="bn"/> <!-- Bengali -->
  <locale android:name="bs"/> <!-- Bosnian -->
  <locale android:name="ca"/> <!-- Catalan -->
  <locale android:name="cs"/> <!-- Czech -->
  <locale android:name="da"/> <!-- Danish -->
  <locale android:name="de"/> <!-- German -->
  <locale android:name="el"/> <!-- Greek -->
  <locale android:name="en-AU"/> <!-- English (Australia) -->
  <locale android:name="en-CA"/> <!-- English (Canada) -->
  <locale android:name="en-GB"/> <!-- English (United Kingdom) -->
  <locale android:name="en-IN"/> <!-- English (India) -->
  <locale android:name="en-US"/> <!-- English (United States) -->
  <locale android:name="es"/> <!-- Spanish (Spain) -->
  <locale android:name="es-US"/> <!-- Spanish (United States) -->
  <locale android:name="et"/> <!-- Estonian -->
  <locale android:name="eu"/> <!-- Basque -->
  <locale android:name="fa"/> <!-- Farsi -->
  <locale android:name="fi"/> <!-- Finnish -->
  <locale android:name="fil"/> <!-- Filipino -->
  <locale android:name="fr"/> <!-- French (France) -->
  <locale android:name="fr-CA"/> <!-- French (Canada) -->
  <locale android:name="gl"/> <!-- Galician -->
  <locale android:name="gu"/> <!-- Gujarati -->
  <locale android:name="hi"/> <!-- Hindi -->
  <locale android:name="hr"/> <!-- Croatian -->
  <locale android:name="hu"/> <!-- Hungarian -->
  <locale android:name="hy"/> <!-- Armenian -->
  <locale android:name="in"/> <!-- Indonesian -->
  <locale android:name="is"/> <!-- Icelandic -->
  <locale android:name="it"/> <!-- Italian -->
  <locale android:name="iw"/> <!-- Hebrew -->
  <locale android:name="ja"/> <!-- Japanese -->
  <locale android:name="ka"/> <!-- Georgian -->
  <locale android:name="kk"/> <!-- Kazakh -->
  <locale android:name="km"/> <!-- Khmer -->
  <locale android:name="kn"/> <!-- Kannada -->
  <locale android:name="ko"/> <!-- Korean -->
  <locale android:name="ky"/> <!-- Kyrgyz -->
  <locale android:name="lo"/> <!-- Lao -->
  <locale android:name="lt"/> <!-- Lithuanian -->
  <locale android:name="lv"/> <!-- Latvian -->
  <locale android:name="mk"/> <!-- Macedonian -->
  <locale android:name="ml"/> <!-- Malayalam -->
  <locale android:name="mn"/> <!-- Mongolian -->
  <locale android:name="mr"/> <!-- Marathi -->
  <locale android:name="ms"/> <!-- Malay -->
  <locale android:name="my"/> <!-- Burmese -->
  <locale android:name="nb"/> <!-- Norwegian -->
  <locale android:name="ne"/> <!-- Nepali -->
  <locale android:name="nl"/> <!-- Dutch -->
  <locale android:name="or"/> <!-- Odia -->
  <locale android:name="pa"/> <!-- Punjabi -->
  <locale android:name="pl"/> <!-- Polish -->
  <locale android:name="pt-BR"/> <!-- Portuguese (Brazil) -->
  <locale android:name="pt-PT"/> <!-- Portuguese (Portugal) -->
  <locale android:name="ro"/> <!-- Romanian -->
  <locale android:name="ru"/> <!-- Russian -->
  <locale android:name="si"/> <!-- Sinhala -->
  <locale android:name="sk"/> <!-- Slovak -->
  <locale android:name="sl"/> <!-- Slovenian -->
  <locale android:name="sq"/> <!-- Albanian -->
  <locale android:name="sr"/> <!-- Serbian (Cyrillic) -->
  <locale android:name="sr-Latn"/> <!-- Serbian (Latin) -->
  <locale android:name="sv"/> <!-- Swedish -->
  <locale android:name="sw"/> <!-- Swahili -->
  <locale android:name="ta"/> <!-- Tamil -->
  <locale android:name="te"/> <!-- Telugu -->
  <locale android:name="th"/> <!-- Thai -->
  <locale android:name="tr"/> <!-- Turkish -->
  <locale android:name="uk"/> <!-- Ukrainian -->
  <locale android:name="ur"/> <!-- Urdu -->
  <locale android:name="uz"/> <!-- Uzbek -->
  <locale android:name="vi"/> <!-- Vietnamese -->
  <locale android:name="zh-Hans"/> <!-- Chinese (Simplified) -->
  <locale android:name="zh-Hant"/> <!-- Chinese (Traditional) -->
  <locale android:name="zu"/> <!-- Zulu -->
</locale-config>