<układ>

składnia:
<layout android:defaultHeight="integer"
     android:defaultWidth="integer"
     android:gravity=["top" | "end" | ...]
     android:minHeight="integer"
     android:minWidth="integer" />
zawarte w:
<activity>
description:
Zawiera atrybuty, które wpływają na zachowanie aktywności w trybie wielu okien.
atrybuty:
android:defaultHeight
Domyślna wysokość aktywności w przypadku uruchomienia w trybie swobodnej.
android:defaultWidth
Domyślna szerokość aktywności w przypadku uruchomienia w trybie eksploracji swobodnej.
android:gravity
Początkowe miejsce aktywności aktywności po uruchomieniu w trybie swobodnej. Odpowiednie wartości znajdziesz na stronie Gravity.
android:minHeight
Minimalna wysokość dla aktywności zarówno w trybie podzielonego ekranu, jak i swobodnego. Jeśli użytkownik przesunie separator w trybie podzielonego ekranu tak, aby działanie było mniejsze niż określona wartość minimalna, system przytnie ją do wysokości żądanej przez użytkownika.
android:minWidth
Minimalna szerokość aktywności w trybie podzielonego ekranu i swobodnego. Jeśli użytkownik przesunie separator w trybie podzielonego ekranu tak, aby działanie było mniejsze niż określona wartość minimalna, system przytnie ją do szerokości żądanej przez użytkownika.
wprowadzone w:
Poziom API 24
zobacz też:
<activity>