android.adservices.topics

Lớp

GetTopicsRequest Nhận yêu cầu về chủ đề. 
GetTopicsRequest.Builder Trình tạo cho các đối tượng GetTopicsRequest
GetTopicsResponse Trình bày kết quả của API getTopics. 
GetTopicsResponse.Builder Trình tạo cho các đối tượng GetTopicsResponse
Chủ đề Trình bày kết quả chủ đề của API getTopics. 
TopicsManager TopicsManager cung cấp API cho Ứng dụng và SDK quảng cáo để nhận các chủ đề về mối quan tâm của người dùng theo cách bảo đảm quyền riêng tư.