Android Studio phiên bản 1.4.1 (tháng 10 năm 2015)

Các bản sửa lỗi và tính năng nâng cao:

  • Khắc phục sự cố lưu vào bộ nhớ đệm của mô hình Gradle mà có thể dẫn đến tình trạng đồng bộ hoá Gradle quá mức khi IDE được khởi động lại.
  • Khắc phục sự cố tắc nghẽn khi gỡ lỗi gốc.
  • Khắc phục sự cố chặn người dùng của hệ thống quản lý phiên bản phiên bản phụ 1.9.
  • Khắc phục sự cố với hộp thoại Device Chooser (Trình chọn thiết bị) trong đó, sau khi kết nối một thiết bị không được phép, bạn không chọn được trình mô phỏng nữa. Vấn đề: 189658
  • Khắc phục tình trạng báo cáo lỗi dịch không chính xác cho các ngôn ngữ có bộ hạn định khu vực và bản dịch trong khu vực (nhưng không phải bằng ngôn ngữ cơ sở). Vấn đề: 188577
  • Khắc phục sự cố tắc nghẽn trong Trình chỉnh sửa giao diện liên quan đến hoạt động tương tác với Layout Editor. Vấn đề: 188070
  • Khắc phục tình trạng Theme Editor (Trình chỉnh sửa giao diện) tải lại và xảy ra hiện tượng xung đột khi chỉnh sửa khiến các thuộc tính không cập nhật đúng. Vấn đề: 187726
  • Cải thiện hiệu suất của Trình chỉnh sửa giao diện.
  • Khắc phục vấn đề thuộc tính android:required bị bỏ qua trong tệp kê khai. Vấn đề: 187665