Android Studio v1.3.0 (tháng 7 năm 2015)

Các bản sửa lỗi và tính năng nâng cao:

 • Thêm các tuỳ chọn để bật các dịch vụ cho nhà phát triển, chẳng hạn như Google AdMobAnalytics, trong ứng dụng ngay trong Android Studio.
 • Thêm các chú giải bổ sung, chẳng hạn như @RequiresPermission, @CheckResults@MainThread.
 • Thêm tính năng tạo tệp báo lỗi trong Java và phân tích quá trình phân bổ luồng trong Memory Monitor (Trình theo dõi bộ nhớ). Bạn cũng có thể chuyển đổi các tệp có định dạng nhị phân HPROF dành riêng cho Android sang định dạng HPROF chuẩn ngay trong Android Studio.
 • Tích hợp Trình quản lý SDK vào Android Studio để đơn giản hoá việc truy cập vào gói và công cụ cũng như cung cấp thông báo cập nhật.

  Lưu ý: Bạn vẫn có thể sử dụng Trình quản lý SDK độc lập từ dòng lệnh, nhưng chỉ nên sử dụng trình quản lý này với các bản cài đặt SDK độc lập.

 • Thêm lệnh finger vào bảng điều khiển của trình mô phỏng để mô phỏng quy trình xác thực vân tay.
 • Thêm phần khai báo tài nguyên <public> để chỉ định tài nguyên thư viện làm tài nguyên công khai và riêng tư.

  Lưu ý: Cần có trình bổ trợ Android cho Gradle phiên bản 1.3 trở lên.

 • Thêm tính năng hỗ trợ liên kết dữ liệu để tạo bố cục khai báo, trong đó liên kết logic của ứng dụng với các phần tử bố cục.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho một mô-đun APK kiểm thử riêng để tạo các APK kiểm thử trong Android Studio.
 • Cập nhật Trình quản lý thiết bị ảo Android để tối ưu hoá HAXM và cải thiện thông báo.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho trình mô phỏng MIPS và ARM 64 bit cho QEMU 2.1.
 • Đơn giản hoá quá trình xử lý cảnh báo của công cụ Tìm lỗi mã nguồn (Lint) bằng cách thêm các bản sửa lỗi nhanh (chẳng hạn như tự động tạo hoạt động triển khai Theo gói).
 • Thêm tính năng hỗ trợ mẫu trực tiếp để chèn nhanh đoạn mã.