Android Studio phiên bản 1.2.1 (Tháng 5 năm 2015)

Các bản sửa lỗi và tính năng nâng cao:

  • Khắc phục các vấn đề nhỏ về hiệu suất và tính năng.