Cấu trúc ứng dụng

Thiết kế cấu trúc ứng dụng là một yếu tố quan trọng cần được cân nhắc để đảm bảo ứng dụng hoạt động hiệu quả, đồng thời có thể kiểm thử và dễ bảo trì. Android cung cấp các thư viện và thành phần giúp bạn xây dựng ứng dụng dựa theo các phương pháp hay nhất.

Hướng dẫn

Tin tức và video mới nhất