<zapytania>

składnia:
<queries>
  <package android:name="string" />
  <intent>
    ...
  </intent>
  <provider android:authorities="list" />
  ...
</queries>
zawarte w:
<manifest>
description:

Określa zestaw innych aplikacji, z którymi aplikacja ma wchodzić w interakcje. Te aplikacje są określane za pomocą nazwy pakietu, podpisu intencji lub przez urząd dostawcy, jak opisano w sekcjach poniżej na tej stronie.

Uwaga: niektóre pakiety są widoczne automatycznie. Aplikacja zawsze widzi te pakiety w zapytaniach dotyczących innych zainstalowanych aplikacji. Aby wyświetlić inne pakiety, zadeklaruj, że Twoja aplikacja potrzebuje większej widoczności pakietów, używając elementu <queries>.

Więcej informacji o używaniu elementu <queries> znajdziesz w artykule Filtrowanie widoczności pakietów na urządzeniach z Androidem.

elementy podrzędne:
<package>

Wskazuje pojedynczą aplikację, do której ma mieć dostęp Twoja aplikacja. Ta inna aplikacja może się z nią zintegrować lub korzystać z usług udostępnianych przez nią.

atrybuty:

android:name
Wymagane. Określa nazwę pakietu innej aplikacji.
<intent>

Określa podpis filtra intencji. Aplikacja może wykrywać inne aplikacje, które mają pasujące elementy <intent-filter>.

Uwaga: w tym elemencie <intent> można uwzględnić pewne ograniczenia opcji w porównaniu z typowym podpisem filtra intencji. Więcej informacji o tych ograniczeniach znajdziesz w artykule o pakietach pasujących do podpisu filtra intencji.

<provider>

Wskazuje co najmniej 1 urzędę dostawcy treści. Aplikacja może wykrywać inne aplikacje, których dostawcy treści korzystają z odpowiednich urzędów.

Uwaga: w tym elemencie <provider> obowiązują pewne ograniczenia dotyczące opcji, w porównaniu z typowym elementem pliku manifestu <provider>. Zwykle określa się tylko atrybut android:authorities.

wprowadzone w:
Poziom API 30
zobacz też:
Filtrowanie widoczności pakietów na urządzeniach z Androidem