<kategoria>

składnia:
<category android:name="string" />
zawarte w:
<intent-filter>
description:
Dodaje nazwę kategorii do filtra intencji. Szczegółowe informacje o filtrach intencji i roli specyfikacji kategorii w filtrze znajdziesz w sekcji Intencje i filtry intencji.
atrybuty:
android:name
Nazwa kategorii. Kategorie standardowe są zdefiniowane w klasie Intent jako stałe CATEGORY_name. Przypisana tutaj nazwa pochodzi od tych stałych przez dodanie prefiksu android.intent.category. do ciągu name, który następuje po CATEGORY_. Na przykład wartość ciągu znaków CATEGORY_LAUNCHER to android.intent.category.LAUNCHER.

Uwaga: aby otrzymywać intencje niejawne, musisz uwzględnić w filtrze intencji kategorię CATEGORY_DEFAULT. Metody startActivity() i startActivityForResult() traktują wszystkie intencje tak, jakby zadeklarowały kategorię CATEGORY_DEFAULT. Jeśli nie zadeklarujesz tego w filtrze intencji, żadne intencje niejawne nie będą w stanie rozwiązać Twojej aktywności.

W przypadku kategorii niestandardowych użyj nazwy pakietu jako prefiksu, aby był niepowtarzalny.

wprowadzone w:
Poziom API 1
zobacz też:
<action>
<data>