Cho phép thanh toán đơn giản, bảo mật với Google Pay

Loại bỏ thẻ tín dụng và biểu mẫu giao hàng khỏi ứng dụng của bạn bằng Google Pay, cũng như thúc đẩy chuyển đổi nhiều hơn đối với giao dịch mua dịch vụ và hàng hóa thực. Với Google Pay, người dùng có thể chia sẻ an toàn thông tin thanh toán và giao hàng của mình bằng vài cú nhấp chuột, đồng thời bạn có thể xử lý giao dịch thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và cơ sở hạ tầng hiện có của mình. Không phải trả phí cho Google đối với dịch vụ này: bạn tiếp tục thanh toán cho bên xử lý thanh toán của mình như hiện tại.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Việc tích hợp Google Pay sẽ cho phép bạn tiếp cận hàng triệu người dùng Android đã đăng nhập cũng như thúc đẩy chuyển đổi nhiều hơn. Thật dễ dàng để tích hợp và hỗ trợ hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chính, do đó, sẽ không có thay đổi nào đối với hệ thống hậu cần hoặc xử lý thanh toán của bạn. API Google Pay mở cho tất cả các nhà phát triển bán hàng hóa và dịch vụ thực tại các thị trường có Google Pay. API web PaymentRequest mới, được phát triển cùng với Chrome và được chuẩn hóa trên các trình duyệt thông qua W3C, cũng cho phép người dùng thanh toán trên các trang web dành cho thiết bị di động như họ thực hiện trong cửa hàng và trong ứng dụng.

Các phương pháp hay nhất

  • Cho phép mua một mặt hàng nhanh hơn bằng cách thêm Google Pay trên trang sản phẩm của bạn ngoài tùy chọn ‘thêm vào giỏ hàng’.
  • Tự động bật Google Pay cho người dùng có ứng dụng này để tránh đăng ký người dùng trong khi thanh toán và bỏ qua màn hình thiết lập phương thức thanh toán cho người dùng mới của bạn.
  • Không yêu cầu người dùng nhập thủ công thông tin bị Google Pay trả lại.
  • Hiển thị tất cả thông tin mua hàng có liên quan (ví dụ: phương thức giao hàng và giá cuối cùng) trước khi xác nhận đơn đặt hàng.
  • Triển khai lệnh gọi API để kiểm tra sự sẵn sàng về Google Pay của người dùng trước khi hiển thị nút Mua hàng bằng Google Pay.
  • Cho phép người dùng thêm phiếu mua hàng, thẻ khách hàng thân thiết và thẻ quà tặng trong ứng dụng Google Pay với một lần nhấn nút. Chỉ cần thêm liên kết sâu vào email, tin nhắn SMS, thông báo đẩy hoặc trong một ứng dụng.
  • Đăng ký khách hàng mới vào chương trình khách hàng thân thiết với tính năng đăng ký mới, đơn giản thông qua đăng ký trong cửa hàng bằng cách nhấn NFC hoặc trang đăng ký được liên kết từ thông báo giao dịch Google Pay.
  • Hãy nhớ rằng bạn phải sử dụng Thanh toán trong ứng dụng của Google Play để bán hàng hóa, dịch vụ, nội dung hoặc chức năng kỹ thuật số. Xem chính sách của chúng tôi tại đây.

Bắt đầu

Google Pay