Kotlin Multiplatform

Kotlin Multiplatform cho phép chia sẻ đoạn mã Kotlin trên nhiều nền tảng. Kotlin Multiplatform do JetBrains phát triển, được dùng cho các nền tảng trên thiết bị di động, ổn định và sẵn sàng cho phiên bản chính thức.

Thư viện Jetpack đa nền tảng

Chúng tôi đang thử nghiệm Kotlin Multiplatform trên Google, tập trung vào việc chia sẻ logic nghiệp vụ giữa Android và iOS. Trong đó, chúng tôi sẽ chuyển đổi một số thư viện Jetpack thành đa nền tảng. Do Kotlin Multiplatform vẫn đang trong quá trình phát triển nên đối với các thiết bị không phải Android, chúng tôi không đảm bảo thư viện Jetpack luôn hoạt động ổn định.

Nếu đã dùng Kotlin Multiplatform để xây dựng ứng dụng thì bạn có thể tận dụng các thư viện Jetpack dưới đây trong dự án đa nền tảng của mình:

Các điểm đánh dấu cho biết API có thể được sử dụng trong nền tảng này hay không

Trong tài liệu tham khảo của các thư viện này, API được đánh dấu dựa trên khả năng sử dụng được trong các đoạn mã gốc và đoạn mã phổ biến trên Android. Bạn cũng có thể lọc theo từng loại nền tảng ở đầu mỗi trang.

Kho lưu trữ kotlin-multiplatform-samples giới thiệu một số chức năng của các thư viện này.

Nếu bạn muốn gửi ý kiến phản hồi về các thư viện này, vui lòng chia sẻ trên công cụ theo dõi lỗi.

Hỗ trợ công cụ

Bạn có thể mở, chỉnh sửa và chạy các dự án đa nền tảng trên Android Studio. Tuy nhiên, chưa có một số tính năng IDE cho các dự án này. Bạn có thể cài đặt trình bổ trợ Kotlin Multiplatform Mobile của JetBrains để có thêm các chức năng khác.

Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng Trình bổ trợ Android cho Gradle tương thích với Kotlin Multiplatform bằng cách kiểm thử các tình huống cốt lõi trong các bản phát hành mới.