Save the date! Android Dev Summit is coming to Sunnyvale, CA on Oct 23-24, 2019.

Material Design cho Android

Tài liệu cho Nhà phát triển

Tạo ứng dụng với Material Design

Video

Giới thiệu Material Design

Video

Giấy và Mực: Những vật liệu quan trọng

Video

Material Design trong Google I/O App

Material design là một hướng dẫn toàn diện về thiết kế trực quan, chuyển động và tương tác giữa nhiều nền tảng và thiết bị. Hiện nay Android có hỗ trợ những ứng dụng theo phong cách material design. Để sử dụng material design trong ứng dụng Androi của mình, hãy làm theo hướng dẫn nêu trong đặc tả material design và sử dụng những thành phần và tính năng mới sẵn có trong Android 5.0 (API mức 21) trở lên.

Android cung cấp những phần tử sau để bạn dựng ứng dụng theo phong cách material design:

 • Một giao diện mới
 • Widget mới cho các dạng xem phức tạp
 • API mới cho đổ bóng và hoạt hình tùy chỉnh

Để biết thêm thông tin về triển khai material design trên Android, hãy xem Tạo ứng dụng với Material Design.

Giao diện Material

Giao diện material mang đến một phong cách mới cho ứng dụng của bạn và các widget hệ thống, cho phép bạn đặt bảng màu của chúng và hoạt hình mặc định cho phản hồi chạm và chuyển tiếp hoạt động.

Giao diện material tối

Giao diện material sáng


Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sử dụng Giao diện Material .

Danh sách và Thẻ

Android cung cấp hai loại widget mới để hiển thị thẻ và danh sách bằng phong cách và hoạt hình material design:

Widget RecyclerView mới là một phiên bản có thể ghép nối hơn của ListView có hỗ trợ nhiều kiểu bố trí khác nhau và cải thiện hiệu năng.

Widget CardView mới cho phép bạn hiển thị những mẩu thông tin quan trọng bên trong thẻ với diện mạo và cảm nhận nhất quán.


Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo Danh sách và Thẻ.

Đổ bóng Dạng xem

Bên cạnh các thuộc tính X và Y, dạng xem trong Android nay có thêm thuộc tính Z. Thuộc tính mới này biểu diễn độ cao của một dạng xem và sẽ quyết định:

 • Kích cỡ của đổ bóng: dạng xem có giá trị Z cao hơn sẽ đặt đổ bóng lớn hơn.
 • Thứ tự vẽ: dạng xem có giá trị Z cao hơn sẽ xuất hiện phía trên những dạng xem khác.
Để phát lại phim, nhấp vào màn hình thiết bị

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Định nghĩa Đổ bóng và Dạng xem Cắt hình.

Hoạt hình

API hoạt hình mới cho phép bạn tạo hoạt hình tùy chỉnh cho phản hồi chạm trong điều khiển UI, thay đổi trạng thái xem và chuyển tiếp hoạt động.

Những API này cho phép bạn:

 • Phản hồi lại sự kiện chạm trong dạng xem của mình bằng hoạt hình phản hồi chạm.
 • Ẩn và hiện dạng xem bằng hoạt hình hiện hình tròn.
 • Chuyển giữa các hoạt động bằng hoạt hình chuyển tiếp hoạt động tùy chỉnh.
 • Tạo hoạt hình tự nhiên hơn bằng chuyển động cong.
 • Tạo hoạt hình cho các thay đổi trong một hoặc nhiều thuộc tính dạng xem bằng hoạt hình thay đổi trạng thái dạng xem.
 • Thể hiện hoạt hình trong các nội dung vẽ được theo danh sách trạng thái giữa những thay đổi về trạng thái dạng xem.

Hoạt hình phản hồi chạm được tích hợp vào một vài dạng xem tiêu chuẩn, ví dụ như các nút. Các API mới này cho phép bạn tùy biến những hoạt hình này và thêm chúng vào dạng xem tùy chỉnh của mình.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Định nghĩa Hoạt hình Tùy chỉnh.

Nội dung vẽ được

Những khả năng mới này của nội dung vẽ được sẽ giúp bạn triển khai các ứng dụng theo phong cách material design:

 • Nội dung vẽ được véc-tơ có thể thay đổi kích cỡ mà không làm mất độ sắc nét và hoàn hảo cho các biểu tượng trong ứng dụng đơn sắc.
 • Nhuộm nội dung vẽ được cho phép bạn định nghĩa ảnh bitmap thành mặt nạ alpha và nhuộm màu cho chúng theo thời gian chạy.
 • Trích xuất màu cho phép bạn tự động trích xuất màu nổi bật từ hình ảnh bitmap.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Làm việc với Nội dung Vẽ được.