Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Chào mừng bạn đến với khoá học Kiến thức cơ bản về Compose trên Android! Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các thông tin cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Jetpack Compose, là bộ công cụ giao diện người dùng mới để tạo ứng dụng Android. Đồng thời, bạn sẽ tạo một tập hợp ứng dụng để bắt đầu hành trình trở thành nhà phát triển Android.

Hiện đã có bài 1 đến bài 4, các bài khác sẽ sớm ra mắt!

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về lập trình và tạo ứng dụng Android đầu tiên của bạn.

huy hiệu có thể kiếm được


Tiếp tục tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Kotlin và bắt đầu tạo thêm các ứng dụng giàu tính tương tác hơn.

huy hiệu có thể kiếm được


Tạo ứng dụng hiển thị danh sách dữ liệu và tìm hiểu cách làm cho ứng dụng của bạn bắt mắt hơn với Material Design.

huy hiệu có thể kiếm được


Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về cấu trúc ứng dụng để tạo các ứng dụng phức tạp hơn.

huy hiệu có thể kiếm được