Thêm một nút vào ứng dụng

Tìm hiểu cách phản hồi với một lượt nhấp vào nút trong ứng dụng Android.

 

Giới thiệu về ứng dụng Dice Roller (đổ xúc xắc)

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu về Dice Roller, ứng dụng bạn sẽ xây dựng trong lộ trình này.

Tạo ứng dụng tương tác Dice Roller (đổ xúc xắc)

Lớp học mã

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng tương tác Dice Roller (đổ xúc xắc) cho phép người dùng đổ xúc xắc và sau đó hiển thị kết quả.

Sử dụng trình gỡ lỗi trong Android Studio

Lớp học mã

Tìm hiểu cách sử dụng trình gỡ lỗi trong Android Studio để kiểm tra và gỡ lỗi trạng thái của ứng dụng trong thời gian chạy.

Thực hành: Hành vi nhấp chuột

Lớp học mã

Áp dụng kiến thức bạn đã được học về hành vi nhấp vào nút để tạo một ứng dụng.

Nội dung tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Bạn đã làm rất tốt trong việc tạo ứng dụng Dice Roller! Trong lộ trình này, bạn đã dùng kiến thức về Kotlin để xây dựng ứng dụng tương tác đầu tiên.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức và nhận huy hiệu cho nội dung Dice Roller.