Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về cấu trúc ứng dụng để tạo các ứng dụng phức tạp hơn. Tăng cường khả năng của người dùng trong việc di chuyển qua lại, vào và rời khỏi các màn hình khác nhau trong ứng dụng để mang lại trải nghiệm nhất quán và dễ dự đoán cho người dùng.
Lộ trình 1

Thành phần cấu trúc

Tìm hiểu về cấu trúc ứng dụng và cách sử dụng ViewModels, Trạng thái giao diện người dùng và StateFlow để tạo các ứng dụng phức tạp hơn.

Tháng 8 năm 2022
Lộ trình 2

Tìm hiểu cách dùng thành phần Điều hướng để xây dựng các ứng dụng phức tạp hơn, phù hợp với nhiều kích thước màn hình hơn, cũng như cách di chuyển và truyền dữ liệu giữa các thành phần kết hợp.

Tháng 8 năm 2022
Lộ trình 3

Điều chỉnh cho phù hợp với nhiều kích thước màn hình

Trong lộ trình này, bạn sẽ tìm hiểu cách điều chỉnh ứng dụng sao cho phù hợp với nhiều kích thước màn hình và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, cũng như cách kiểm thử giao diện người dùng thích ứng.

Tháng 8 năm 2022