Lưu trữ và truy cập dữ liệu bằng các khoá với DataStore

Tìm hiểu cách lưu trữ dữ liệu cặp khoá-giá trị đơn giản bằng Preferences DataStore trong ứng dụng Android.

 

Giới thiệu về Datastore

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách hoạt động của DataStore, cách triển khai, các trường hợp sử dụng riêng, v.v. qua phần trình bày của Kỹ sư quan hệ với nhà phát triển Android, Simona Stojanovic.

Preferences DataStore

Video Không bắt buộc

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Preferences DataStore, một trong 2 cách triển khai DataStore. Simona trình bày cách tạo, đọc và ghi dữ liệu cũng như cách xử lý các trường hợp ngoại lệ.

Lưu lựa chọn ưu tiên trên thiết bị bằng DataStore

Lớp học mã

Tìm hiểu cách lưu trữ lựa chọn ưu tiên của người dùng trên thiết bị bằng DataStore.

Nội dung tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành bài thứ sáu. Bạn đã học được rất nhiều kiến thức trong bài này, bao gồm cơ sở dữ liệu SQLite, thư viện Room và DataStore. Với các kỹ năng này, bạn có thể tạo các ứng dụng để lưu giữ dữ liệu cục bộ trên thiết bị của người dùng.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho nội dung DataStore.