Tạo bố cục cơ bản

Tạo ứng dụng Android có giao diện người dùng đơn giản để hiển thị văn bản và hình ảnh.

 

Giới thiệu về Jetpack Compose

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu thêm về Jetpack Compose – một cách hiện đại để xây dựng Giao diện người dùng cho ứng dụng Android.

Thiết kế ứng dụng thiệp sinh nhật

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu về các công cụ mà bạn sẽ sử dụng để bắt đầu phát triển ứng dụng.

Tạo ứng dụng đơn giản bằng các yếu tố văn bản có thể kết hợp

Lớp học mã

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng đơn giản bằng hàm có khả năng kết hợp.

Thêm hình ảnh vào ứng dụng Android

Lớp học mã

Tìm hiểu cách thêm hình ảnh vào ứng dụng bằng hàm có khả năng kết hợp.

Thực hành: Kiến thức cơ bản về Compose

Lớp học mã

Áp dụng khái niệm về các yếu tố có thể kết hợp cơ bản của giao diện người dùng để triển khai màn hình cho các vấn đề cụ thể.

Dự án: Tạo ứng dụng danh thiếp

Lớp học mã

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng Android để giới thiệu về danh thiếp của bạn.

Nội dung tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Chúc mừng bạn đã tạo thiệp sinh nhật kỹ thuật số đầu tiên! Hãy tìm hiểu về nội dung tiếp theo trong khoá học.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức bạn học được và nhận huy hiệu Tạo bố cục cơ bản.