Xây dựng các ứng dụng đẹp mắt

Làm cho ứng dụng của bạn trở nên bắt mắt và trực quan hơn với Material Design, ảnh động và các phương pháp hay nhất về hỗ trợ tiếp cận.

 

Giới thiệu về Material Design qua Compose

Video Không bắt buộc

Chào mừng bạn đến với lộ trình 3! Video này giới thiệu về Material Design và cách bạn có thể sử dụng thiết kế này để cải thiện trải nghiệm người dùng trong ứng dụng của mình.

Sắp xếp theo chủ đề Material với Jetpack Compose

Lớp học mã

Tìm hiểu cách thêm giao diện Material vào ứng dụng Compose bằng cách tuỳ chỉnh màu sắc, hình dạng và kiểu chữ.

Ảnh động đơn giản với Jetpack Compose

Lớp học mã

Hãy thêm ảnh động đơn giản vào ứng dụng của bạn trong tính năng Compose và thử nghiệm với các kiểu ảnh động khác.

Thử nghiệm khả năng hỗ trợ tiếp cận

Lớp học mã

Thử nghiệm khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng và cách xây dựng các tính năng hỗ trợ cho nhiều người dùng hơn trong ứng dụng.

Thực hành: Tạo ứng dụng Superheroes.

Lớp học mã

Thực hành những gì bạn đã tìm hiểu về Material Design và hoạt ảnh đơn giản để tạo một ứng dụng hiển thị danh sách các superheroes.

Dự án: Tạo ứng dụng 30 ngày

Lớp học mã

Hãy tận dụng mọi kiến thức đã học được ở học phần này để tạo một ứng dụng Android của riêng bạn, trong đó hiển thị 30 mẹo (một mẹo cho mỗi ngày trong tháng) theo chủ đề mà bạn chọn.

Nội dung tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Chúc mừng bạn đã hoàn thành học phần thứ ba! Ở học phần này, bạn đã học thêm các khái niệm lập trình trung cấp bằng ngôn ngữ Kotlin, nhờ đó, bạn có thể tạo các ứng dụng hiển thị thông tin trong danh sách, đồng thời áp dụng các nguyên tắc Material Design để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho nội dung Xây dựng ứng dụng đẹp mắt.