Kết nối đồng hồ với điện thoại

Các ứng dụng Wear OS phải hoạt động độc lập với điện thoại. Tuy nhiên, nếu ứng dụng Wear OS của bạn phụ thuộc vào một ứng dụng di động, hãy xem thông tin sau đây về cách kết nối đồng hồ được mô phỏng hoặc đồng hồ thực với điện thoại.

Ghép nối các thiết bị với trình mô phỏng đồng hồ

Bạn có thể ghép nối các thiết bị với Thiết bị Android ảo (AVD) hoặc trình mô phỏng đồng hồ theo cách thủ công hay bằng cách sử dụng trợ lý ghép nối trình mô phỏng Wear OS.

Sử dụng trợ lý ghép nối trình mô phỏng Wear OS

Lưu ý: Điện thoại của bạn phải chạy Android 11 (API cấp 30) trở lên và đã cài đặt ứng dụng Cửa hàng Google Play để có thể dùng trợ lý ghép nối trình mô phỏng Wear OS. Ngoài ra, hãy đảm bảo trình mô phỏng Wear của bạn chạy API cấp 28 trở lên để có thể dùng các tính năng mới nhất của trợ lý. Để nâng cấp hình ảnh hệ thống cho các thiết bị được mô phỏng, hãy dùng Trình quản lý SDK.

Trợ lý ghép nối trình mô phỏng Wear OS giúp bạn dễ dàng quản lý và kết nối các trình mô phỏng Wear. Bạn có thể ghép nối nhiều thiết bị Wear với một điện thoại thực hoặc ảo. Android Studio cũng ghi nhớ và ghép nối lại các thiết bị đã ghép nối trước đó khi các thiết bị đó chạy.

Cách ghép nối 2 thiết bị:

 1. Tạo một trình mô phỏng Wear nếu bạn chưa tạo.
 2. Trong Device Manager (Trình quản lý thiết bị), hãy nhấp vào biểu tượng trình đơn mục bổ sung bên cạnh thiết bị bạn muốn ghép nối rồi chọn Pair Wearable (Ghép nối thiết bị đeo).

  Hình 1. Trình đơn mục bổ sung của một thiết bị có thể ghép nối được với trình mô phỏng Wear.

 3. Thao tác này sẽ khởi chạy trợ lý ghép nối trình mô phỏng Wear OS. Nếu đã chọn Pair Wearable (Ghép nối thiết bị đeo) trên mục nhập của điện thoại, bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị Wear có sẵn. Nếu bắt đầu bằng một thiết bị Wear, bạn sẽ thấy danh sách các điện thoại có sẵn. Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).
 4. Có thể mất vài phút để Android Studio khởi chạy và chuẩn bị thiết bị. Nếu điện thoại của bạn chưa cài đặt ứng dụng đồng hành Wear OS, hãy làm theo lời nhắc để đăng nhập vào Cửa hàng Play, cài đặt và thiết lập ứng dụng đó.
 5. Để ghép nối thiết bị của bạn trong ứng dụng Wear OS trên điện thoại, hãy nhấp vào trình đơn mục bổ sung rồi chọn Pair with emulator (Ghép nối với trình mô phỏng).

Sau khi các thiết bị của bạn được ghép nối thành công, Device Manager (Trình quản lý thiết bị) sẽ hiện những biểu tượng nhỏ bên cạnh các thiết bị đã ghép nối. Bạn cũng có thể nhấp vào trình đơn thả xuống mục bổ sung rồi chọn View Details (Xem thông tin chi tiết) để xem danh sách các thiết bị đã ghép nối.

Hình 2. Cửa sổ công cụ Paired devices (Thiết bị đã ghép nối) hiển thị các thiết bị đã ghép nối với thiết bị được chọn.

Ghép nối điện thoại với AVD của đồng hồ

Nếu muốn có Tài khoản Google để phát triển trên AVD của đồng hồ, bạn có thể ghép nối điện thoại với AVD của đồng hồ và đồng bộ hoá Tài khoản Google bằng cách thực hiện như sau:

 1. Làm theo các bước để thiết lập điện thoại.
 2. Trên điện thoại, hãy bật Developer Options (Tuỳ chọn cho nhà phát triển) và USB Debugging (Gỡ lỗi qua USB).
 3. Kết nối điện thoại với máy tính của bạn qua USB.
 4. Chuyển tiếp cổng giao tiếp của AVD đến điện thoại đã kết nối mỗi khi điện thoại được kết nối bằng lệnh sau:
  adb -d forward tcp:5601 tcp:5601
 5. Trong ứng dụng đồng hành Wear OS trên điện thoại, hãy bắt đầu quy trình ghép nối tiêu chuẩn. Ví dụ: trên màn hình Chào mừng, hãy nhấn vào nút Set It Up (Thiết lập). Ngoài ra, nếu một đồng hồ hiện có đã được ghép nối, hãy nhấn vào Add a New Watch (Thêm đồng hồ mới) trong trình đơn phía trên bên trái.
 6. Trong ứng dụng đồng hành Wear OS trên điện thoại, hãy nhấn vào trình đơn mục bổ sung rồi nhấn vào Pair with Emulator (Ghép nối với trình mô phỏng).
 7. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt.
 8. Trong phần Device Settings (Cài đặt thiết bị), hãy nhấn vào Emulator (Trình mô phỏng).
 9. Nhấn vào Accounts (Tài khoản) rồi chọn một Tài khoản Google. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn để đồng bộ hoá tài khoản với trình mô phỏng. Nếu cần, hãy nhập mật khẩu khoá màn hình thiết bị và mật khẩu Tài khoản Google để bắt đầu đồng bộ hoá tài khoản.

Kết nối điện thoại với nhiều thiết bị Wear

Để kết nối thiết bị Wear thứ hai với điện thoại ảo hoặc điện thoại thực, hãy làm theo các bước giống như khi bạn ghép nối lần đầu: tìm điện thoại hoặc thiết bị Wear bạn muốn ghép nối trong Device Manager (Trình quản lý thiết bị), sau đó nhấp vào biểu tượng trình đơn mục bổ sung rồi nhấp vào Pair Wearable (Ghép nối thiết bị đeo).

Thiết lập điện thoại

Phần này trình bày thông tin về cách thiết lập điện thoại di động bằng ứng dụng đồng hành Wear OS.

Sử dụng phiên bản Android của ứng dụng đồng hành

Trên điện thoại Android, hãy truy cập vào trang thông tin ứng dụng của Đồng hồ thông minh Wear OS by Google. Nhấn vào Update (Cập nhật) để tải xuống và cài đặt ứng dụng. Sau khi cài đặt, hãy xác nhận rằng bạn đã chọn Auto-update (Tự động cập nhật) cho ứng dụng. Hãy xem phần "Cách tự động cập nhật từng ứng dụng Android" trong bài viết Cập nhật các ứng dụng đã tải xuống. Nhấn vào Open (Mở) để khởi động ứng dụng.

Ghép nối điện thoại Android với đồng hồ

Sau khi cài đặt ứng dụng đồng hành trên điện thoại, hãy huỷ mọi ghép nối trước đó với đồng hồ nếu cần. Sau đó, hãy ghép nối điện thoại với đồng hồ có hình ảnh mới. Để làm việc này, vui lòng hoàn thành các bước sau:

 1. Trên điện thoại, hãy chọn tên thiết bị của đồng hồ trong danh sách thiết bị. Mã ghép nối sẽ xuất hiện trên cả điện thoại và đồng hồ. Kiểm tra để đảm bảo các mã khớp với nhau.
 2. Nhấn vào Ghép nối để tiếp tục quá trình ghép nối. Khi đồng hồ kết nối với điện thoại, thông báo xác nhận sẽ xuất hiện. Trên điện thoại, màn hình sẽ hiển thị để liệt kê các tài khoản trên điện thoại.
 3. Chọn một Tài khoản Google để thêm và đồng bộ hoá với đồng hồ của bạn.
 4. Xác nhận phương thức khoá màn hình và nhập mật khẩu để bắt đầu sao chép tài khoản từ điện thoại sang đồng hồ.
 5. Làm theo hướng dẫn trong trình hướng dẫn để hoàn tất quy trình ghép nối.

Ứng dụng đồng hành cho iPhone

Ứng dụng đồng hành iOS có sẵn cho điện thoại chạy iOS 8.2 trở lên. Để cài đặt ứng dụng này, hãy làm như sau:

 1. Trên iPhone, hãy truy cập vào App Store rồi tải xuống và cài đặt ứng dụng đồng hành Wear OS by Google.
 2. Làm theo hướng dẫn trên đồng hồ và trên điện thoại để bắt đầu quá trình ghép nối. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang cung cấp thông tin về cách khắc phục các vấn đề khi thiết lập đồng hồ.

Sử dụng lại mã cho ứng dụng di động trong mô-đun Wear OS

Bạn có thể thêm mô-đun cho thiết bị Wear OS vào dự án hiện có trong Android Studio để có thể sử dụng lại mã trong ứng dụng di động.

Tạo một mô-đun Wear OS trong dự án hiện tại

Để tạo một mô-đun Wear OS, hãy mở dự án Android Studio hiện có rồi làm như sau:

 1. Nhấp vào File > New > New Module (Tệp > Mới > Mô-đun mới).
 2. Trong cửa sổ New Module (Mô-đun mới), chọn Wear OS Module (Mô-đun Wear OS) rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).
 3. Trong phần Configure the new module (Định cấu hình mô-đun mới), hãy nhập những thông tin sau:
  • Application/Library Name (Tên ứng dụng/thư viện): tiêu đề của biểu tượng trình chạy ứng dụng cho mô-đun mới
  • Module Name (Tên mô-đun): tên của thư mục cho mã nguồn và tệp tài nguyên của bạn
  • Package Name (Tên gói): không gian tên cho mã trong mô-đun của bạn. Chuỗi này được thêm làm thuộc tính package trong tệp kê khai Android của mô-đun.
  • Minimum SDK (SDK tối thiểu): phiên bản nền tảng thấp nhất mà mô-đun ứng dụng hỗ trợ. Ví dụ: chọn API 26: Android 8.0. Giá trị này sẽ quy định thuộc tính minSdkVersion trong tệp build.gradle mà bạn có thể chỉnh sửa sau.
 4. Nhấp vào Tiếp theo. Bạn sẽ thấy nhiều lựa chọn mẫu cho mã. Chọn Blank Wear OS Activity (Hoạt động Wear OS trống), sau đó nhấp vào Next (Tiếp theo).
 5. Trong cửa sổ Configure Activity (Định cấu hình hoạt động), nhập hoặc chấp nhận các giá trị mặc định cho Activity Name (Tên hoạt động), Layout Name (Tên bố cục) và Source Language (Ngôn ngữ nguồn). Nhấp vào Finish (Hoàn tất).

Android Studio sẽ tạo và đồng bộ hoá các tệp cho mô-đun mới. Android Studio cũng thêm mọi phần phụ thuộc bắt buộc cho Wear OS vào tệp bản dựng của mô-đun mới. Mô-đun mới sẽ xuất hiện trong cửa sổ Project (Dự án) ở bên trái màn hình. Nếu bạn không thấy thư mục của mô-đun mới, hãy đảm bảo cửa sổ đang hiển thị Chế độ xem Android.

Đưa nội dung sau vào tệp build.gradle cho mô-đun Wear OS mới: