Tạo và chạy ứng dụng trên Wear OS

Trang này cung cấp cho bạn hướng dẫn về cách tạo ứng dụng đầu tiên cho Wear OS bằng cách sử dụng mẫu trong Android Studio. Ứng dụng này trình bày một số cách xem nhanh thông tin trên thiết bị Wear OS và giới thiệu một số phương pháp hay nhất giúp phát triển ứng dụng trên nền tảng này.

Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên một số kiến thức trước đây về nền tảng Android và IDE Android Studio. Nếu bạn mới sử dụng Android, hãy tạo ứng dụng thông qua lớp học lập trình này. Để tìm hiểu thêm về các tính năng của Android Studio, hãy truy cập vào trang Làm quen với Android Studio.

Tạo một ứng dụng Wear OS

Sau khi bạn tải xuống và cài đặt phiên bản Android Studio mới nhất, hãy hoàn tất trình hướng dẫn "dự án mới":

 1. Mở Android Studio rồi chuyển đến File > New > New Project (Tệp > Mới > Dự án mới). Cửa sổ New Project (Dự án mới) sẽ xuất hiện.
 2. Trong ngăn Templates (Mẫu), hãy chọn Wear OS. Sau đó, trong ngăn chính, chọn Empty Wear App (Ứng dụng Wear trống).
 3. Đặt tên cho dự án của bạn rồi nhấp vào Finish (Hoàn tất). Android Studio sẽ tải các phần phụ thuộc cần thiết xuống và tạo phiên bản ban đầu của dự án.
 4. Chuyển đến Tools > SDK Manager (Công cụ > Trình quản lý SDK) và cài đặt cả Android 11.0 ("R") (API cấp 30) và Android 13.0 (Tiramisu) (API cấp 33).

  Để đóng Trình quản lý SDK, hãy nhấp vào OK.

Giờ đây, bạn đã sẵn sàng chạy ứng dụng đầu tiên trên Wear OS.

Chạy ứng dụng trên trình mô phỏng

Cách dễ nhất để bạn chạy ứng dụng Wear OS đầu tiên là định cấu hình một trình mô phỏng.

Định cấu hình trình mô phỏng

Để định cấu hình một trình mô phỏng trong Android Studio, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Trong Trình quản lý SDK, hãy mở thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK). Xác nhận rằng bạn có phiên bản mới nhất của Bộ công cụ nền tảng SDK Android.
 2. Chuyển đến Tools > Device Manager (Công cụ > Trình quản lý thiết bị).
 3. Chọn Create (+) (Tạo). Trình hướng dẫn Virtual Device Configuration (Cấu hình thiết bị ảo) sẽ xuất hiện.
 4. Trong ngăn Category (Danh mục), hãy chọn Wear OS rồi chọn một hồ sơ phần cứng, chẳng hạn như Wear OS Small Round. Nhấp vào Next (Tiếp theo).
 5. Đối với hình ảnh hệ thống, hãy chọn tên bản phát hành là R hoặc Tiramisu. Các bản phát hành này lần lượt nhắm đến Android 11.0 (Wear OS 3) và Android 13.0 (Bản dùng thử cho nhà phát triển Wear OS 4). Nhấp vào Next (Tiếp theo).
 6. Bạn có thể giữ giá trị mặc định cho tất cả các chế độ cài đặt trên màn hình này, trừ phi bạn muốn tuỳ chỉnh trình mô phỏng. Nhấp vào Finish (Hoàn tất).

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng trình mô phỏng, hãy xem hướng dẫn về cách chạy ứng dụng trong Trình mô phỏng Android.

Mở ứng dụng trong trình mô phỏng

 1. Chuyển đến Run > Select Device (Chạy > Chọn thiết bị). Chọn trình mô phỏng mà bạn vừa tạo.
 2. Trong thanh công cụ của Android Studio, hãy nhấp vào biểu tượng Chạy. Trình mô phỏng sẽ khởi động và mở ứng dụng của bạn.
 3. Sau vài phút, bạn sẽ thấy thông báo "Hello..." (Xin chào) trong trình mô phỏng.

Chạy ứng dụng trên đồng hồ thực (không bắt buộc)

Khi chạy và gỡ lỗi ứng dụng trên đồng hồ thực, bạn có thể đánh giá chính xác hơn trải nghiệm tổng thể của người dùng. Điều này đặc biệt quan trọng nếu ứng dụng của bạn dùng phần cứng cụ thể, chẳng hạn như cảm biến hoặc GPU.

Để chạy một ứng dụng trên đồng hồ thực, hãy chuẩn bị thiết bị để kiểm thử, sau đó kết nối thiết bị này với máy phát triển.

Chuẩn bị đồng hồ để kiểm thử

Để chuẩn bị đồng hồ cho quá trình kiểm thử, hãy bật tính năng gỡ lỗi ADB bằng cách hoàn tất các bước sau.

 1. Trên đồng hồ, hãy mở trình đơn Cài đặt.
 2. Di chuyển xuống cuối trình đơn này. Nếu mục Tuỳ chọn cho nhà phát triển không xuất hiện, hãy hoàn tất các bước phụ sau đây. Nếu không, chuyển sang bước tiếp theo.
  1. Nhấn vào Hệ thống > Giới thiệu hoặc Hệ thống > Giới thiệu > Phiên bản.
  2. Tìm mục Số bản dựng rồi nhấn 7 lần vào mục đó. Nếu đồng hồ của bạn được bảo vệ bằng mã PIN hoặc hình mở khoá, hãy nhập khi được nhắc.
 3. Trên trình đơn Cài đặt, hãy nhấn vào Tuỳ chọn cho nhà phát triển.
 4. Bật tuỳ chọn gỡ lỗi ADB.

Kết nối đồng hồ với máy phát triển

Một số đồng hồ cho phép bạn kết nối qua USB. Một số thiết bị khác cần có kết nối không dây.

Thiết lập kết nối có dây qua USB

Hãy kết nối đồng hồ theo các bước sau:

 1. Kết nối đồng hồ với máy phát triển bằng cách sử dụng cáp USB.
 2. Trên đồng hồ, hãy bật tuỳ chọn Luôn cho phép từ máy tính này rồi nhấn vào OK.

Thiết lập kết nối không dây

Nếu đồng hồ của bạn không có cổng USB, hãy tìm hiểu cách kết nối đồng hồ bằng Wi-Fi hoặc Bluetooth.

Mở ứng dụng trên đồng hồ

 1. Chuyển đến Run > Select Device (Chạy > Chọn thiết bị). Chọn đồng hồ được kết nối với máy của bạn.
 2. Trong thanh công cụ của Android Studio, hãy nhấp vào biểu tượng Chạy. Trình mô phỏng sẽ khởi động và mở ứng dụng của bạn.
 3. Sau vài phút, bạn sẽ thấy thông báo "Hello..." (Xin chào) xuất hiện trên đồng hồ.