Tạo và chạy ứng dụng cho thiết bị đeo

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Các ứng dụng Wear OS chạy trực tiếp trên đồng hồ để bạn có thể truy cập vào các phần cứng như cảm biến và GPU. Các ứng dụng cho thiết bị đeo cũng tương tự như những ứng dụng khác sử dụng SDK Android, nhưng khác về mặt thiết kế và chức năng.

Ứng dụng Wear OS phải hoạt động độc lập với ứng dụng dành cho điện thoại, cho phép người dùng linh hoạt tối đa trong việc chọn điện thoại. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Các ứng dụng Wear OS độc lập hoặc không độc lập.

Lưu ý:Bạn có thể kiểm thử ứng dụng của mình trên đồng hồ thực tế bằng cách sử dụng USB, Wi-Fi hoặc Bluetooth như mô tả trong phần Gỡ lỗi ứng dụng Wear OS. Việc gỡ lỗi ứng dụng trên đồng hồ thực tế giúp bạn có thể đánh giá tổng thể trải nghiệm người dùng một cách chính xác hơn. Bạn cũng có thể sử dụng trình mô phỏng đồng hồ trong Android Studio để kiểm thử ứng dụng có hình dạng và kích thước màn hình khác nhau.

Thiết lập môi trường

Cài đặt phiên bản Android Studio mới nhất. Để biết thông tin về cách tạo ứng dụng trong Android Studio, hãy xem phần Tổng quan về Dự án.

Sử dụng trình quản lý SDK để xác nhận rằng bạn đang sở hữu phiên bản nền tảng Android mới nhất hỗ trợ thiết bị Wear OS, Android 11 (API cấp 30).

Nếu bạn có kế hoạch cung cấp ứng dụng Wear OS cho Trung Quốc, hãy xem phần Tạo ứng dụng Wear OS cho Trung Quốc.

Tạo một ứng dụng Wear OS

Bạn có thể tạo ứng dụng Wear OS bằng trình hướng dẫn New Project (Dự án mới) của Android Studio.

Bắt đầu dự án Wear OS

Cách tạo dự án trong Android Studio:

 1. Nhấp vào File (Tệp) > New (Mới) > Project (Dự án)
 2. Trong cửa sổ Project Template (Mẫu dự án), hãy nhấp vào thẻ Wear OS, chọn Blank Activity (Hoạt động trống) rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).
 3. Trong cửa sổ New Project (Dự án mới), hãy đặt tên cho dự án của bạn, điền thông tin dự án tiêu chuẩn, rồi nhấp vào Finish (Hoàn tất).

  Android Studio tạo dự án bằng một mô-đun ứng dụng dành cho nhà cung cấp dữ liệu của bạn.

 4. Trong tệp build.gradle cho mô-đun ứng dụng:
  • Trong phần android, hãy xác nhận compileSdkVersion được đặt thành 28.
  • Trong phần android, hãy xác nhận targetSdkVersion được đặt thành 28.
  • Thay thế phần dependencies bằng các phần phụ thuộc dành riêng cho Wear OS.
 5. Trong tệp kê khai Android, hãy đảm bảo bạn đã xác định thẻ <uses-feature>. Hãy xác định android:name="android.hardware.type.watch" như trong ví dụ sau:
  <manifest>
  ...
   <uses-feature android:name="android.hardware.type.watch" />
  ...
  </manifest>
  
 6. Đồng bộ hoá dự án Android Studio. Để chạy mã trong mô-đun mới, hãy xem phần Chạy trình mô phỏng và chạy ứng dụng Wear OS.

Chạy trình mô phỏng và chạy ứng dụng Wear OS

Để sử dụng trình mô phỏng, hãy định cấu hình một Thiết bị Android ảo (AVD). Xác nhận là bạn đang dùng phiên bản mới nhất của Bộ công cụ nền tảng SDK Android từ Trình quản lý SDK.

Định cấu hình AVD và chạy ứng dụng như sau:

 1. Trong Android Studio, hãy mở Android Virtual Device Manager (Trình quản lý thiết bị ảo Android) bằng cách chọn Tools > AVD Manager (Công cụ > Trình quản lý thiết bị ảo Android).
 2. Nhấp vào Create Virtual Device (Tạo thiết bị ảo).
 3. Trong ngăn Category (Danh mục), hãy chọn Wear OS rồi chọn một hồ sơ phần cứng. Nhấp vào Next (Tiếp theo).
 4. Chọn một hình ảnh hệ thống để tải xuống. Ví dụ: chọn hình ảnh có Pie Release Name (Tên bản phát hành), API Level (API cấp) 28 và Target (Nhắm đến) "Android 9.0 (Wear OS)". Nhấp vào Next (Tiếp theo) rồi nhấp vào Finish (Hoàn tất).
 5. Đóng Android Virtual Device Manager (Trình quản lý thiết bị ảo Android).
 6. Trong thanh công cụ Android Studio, hãy chọn AVD bạn vừa tạo từ trình đơn thả xuống về thiết bị mục tiêu, sau đó nhấp vào Chạy .

  AVD khởi động và sau vài phút sẽ chạy ứng dụng. Một lời chào "Chào bạn!" sẽ được hiển thị.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng AVD, hãy xem phần Chạy ứng dụng trên Trình mô phỏng Android.

Ghép nối điện thoại với AVD của đồng hồ

Nếu muốn có Tài khoản Google để phát triển trên AVD của đồng hồ, bạn có thể ghép nối điện thoại với AVD của đồng hồ và đồng bộ hoá Tài khoản Google:

 1. Làm theo các bước để thiết lập điện thoại.
 2. Trên điện thoại, hãy bật Developer Options (Tuỳ chọn dành cho nhà phát triển) và USB Debugging (Gỡ lỗi USB).
 3. Kết nối điện thoại với máy tính của bạn qua USB.
 4. Chuyển tiếp cổng giao tiếp của AVD đến điện thoại đã kết nối (mỗi khi điện thoại được kết nối):
  adb -d forward tcp:5601 tcp:5601
 5. Trên điện thoại, trong ứng dụng Wear OS, hãy bắt đầu quy trình ghép nối tiêu chuẩn. Ví dụ: trên màn hình Chào mừng, hãy nhấn vào nút Thiết lập. Ngoài ra, nếu một đồng hồ hiện có đã được ghép nối, thì trong trình đơn thả xuống phía trên bên trái, hãy nhấn vào mục Thêm đồng hồ mới.
 6. Trên điện thoại, trong ứng dụng Wear OS, hãy nhấn vào nút Overflow (Mục bổ sung), sau đó nhấn vào Pair with Emulator (Ghép nối với Trình mô phỏng).
 7. Nhấn vào biểu tượng cài đặt.
 8. Trong phần Device Settings (Cài đặt thiết bị), hãy nhấn vào Emulator (Trình mô phỏng).
 9. Nhấn vào Accounts (Tài khoản) rồi chọn một Tài khoản Google, sau đó làm theo các bước trong trình hướng dẫn để đồng bộ hoá tài khoản với trình mô phỏng. Nếu cần, hãy nhập mật khẩu thiết bị khoá màn hình và mật khẩu Tài khoản Google để bắt đầu đồng bộ hoá tài khoản.

Lưu ý: Bạn cũng có thể dùng trợ lý ghép nối trình mô phỏng Wear OS để ghép nối điện thoại thực hoặc ảo với đồng hồ AVD. Điện thoại phải chạy Android 11 trở lên và đã cài đặt Cửa hàng Google Play. Ngoài ra, công cụ này chỉ có trong Android Studio Arctic Fox (2021.3.1) phiên bản beta thử nghiệm trở lên. Hãy xem phần Sử dụng trợ lý ghép nối trình mô phỏng Wear OS.

Cập nhật dự án Wear OS

Nếu đang có sẵn một dự án, có thể bạn sẽ phải cập nhật tệp settings.gradle. Hãy nhớ sử dụng google() để chỉ định kho lưu trữ Google Maven. Để biết thông tin liên quan, hãy xem phần Kho lưu trữ Maven của Google.

Tệp settings.gradle cho dự án Android Studio phải bao gồm:

 dependencyResolutionManagement {
   ...
   repositories {
     google()
     jcenter()
   }
 }

Cảnh báo: Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021, kho lưu trữ JCenter đã chuyển sang chế độ chỉ có thể đọc. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung cập nhật dịch vụ JCenter.

Thiết lập đồng hồ

Việc triển khai một ứng dụng cho đồng hồ cũng tương tự như việc triển khai một ứng dụng cho điện thoại.

Phần này giả định rằng đồng hồ của bạn có cổng USB. Nếu đồng hồ của bạn thiếu cổng USB, hãy xem hướng dẫn kết nối đồng hồ của bạn bằng Wi-Fi hoặc Bluetooth.

Bật tính năng gỡ lỗi adb trên đồng hồ:

 1. Mở trình đơn Cài đặt trên đồng hồ.
 2. Cuộn xuống cuối trình đơn này. Nếu bạn không cung cấp Tuỳ chọn dành cho nhà phát triển, hãy nhấn vào Hệ thống rồi nhấn vào Giới thiệu.
 3. Nhấn vào số bản dựng 7 lần.
 4. Trên trình đơn Cài đặt, hãy nhấn vào Tuỳ chọn dành cho nhà phát triển.
 5. Bật tuỳ chọn gỡ lỗi ADB.

Kết nối với đồng hồ:

 1. Kết nối đồng hồ với máy của bạn qua USB để có thể cài đặt ứng dụng trực tiếp vào đồng hồ.
 2. Trên đồng hồ, hãy nhấn vào Luôn cho phép từ máy tính này rồi nhấn vào OK.

Sau khi bạn kết nối đồng hồ, hãy chạy ứng dụng bằng cách chọn một mục tiêu triển khai như mô tả trong phần Tạo và chạy ứng dụng.

Thiết lập điện thoại

Phần này trình bày thông tin về cách thiết lập điện thoại đồng hành bằng ứng dụng đồng hành Wear OS.

Lưu ý: Các ứng dụng Wear OS phải độc lập và hoạt động riêng biệt với điện thoại. Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn phụ thuộc vào một ứng dụng điện thoại, hãy xem thông tin sau về cách cập nhật điện thoại bằng ứng dụng đồng hành mới nhất cho Wear OS.

Sử dụng phiên bản Android của ứng dụng đồng hành

Trên điện thoại Android, hãy truy cập vào trang thông tin ứng dụng Wear OS. Nhấn vào Update (Cập nhật) để tải xuống và cài đặt ứng dụng. Sau khi cài đặt, hãy xác nhận bạn đã chọn mục Auto-update (Tự động cập nhật) cho ứng dụng (xem phần "Thiết lập chế độ cập nhật tự động cho các ứng dụng cụ thể" trong phần Cập nhật các ứng dụng đã tải xuống). Nhấn vào Open (Mở) để khởi động ứng dụng.

Ghép nối điện thoại Android với đồng hồ

Sau khi cài đặt ứng dụng đồng hành trên điện thoại, hãy huỷ mọi ghép nối trước đó nếu cần. Sau đó, hãy ghép nối điện thoại với đồng hồ có hình ảnh mới:

 1. Trên điện thoại, hãy chọn tên thiết bị trong danh sách thiết bị. Mã ghép nối sẽ xuất hiện trên điện thoại và trên đồng hồ. Đảm bảo các mã đã khớp nhau.
 2. Hãy nhấn vào Ghép nối để tiếp tục quá trình ghép nối. Khi đồng hồ kết nối với điện thoại, một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện. Trên điện thoại, một màn hình sẽ hiển thị để liệt kê các tài khoản trên điện thoại.
 3. Hãy chọn một Tài khoản Google để thêm và đồng bộ hoá vào đồng hồ của bạn.
 4. Xác nhận khoá màn hình và nhập mật khẩu để bắt đầu sao chép tài khoản từ điện thoại sang đồng hồ.
 5. Làm theo hướng dẫn trong trình hướng dẫn để hoàn tất quy trình ghép nối.

Ứng dụng đồng hành cho iPhone

Ứng dụng đồng hành có sẵn cho iOS nhưng điện thoại cài đặt ứng dụng này phải chạy phiên bản iOS 8.2 trở lên:

 1. Trên iPhone, hãy truy cập vào App Store để tải xuống và cài đặt ứng dụng đồng hành Wear OS trên iPhone của bạn.
 2. Làm theo hướng dẫn trên đồng hồ và trên điện thoại để bắt đầu quá trình ghép nối. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Trợ giúp liên quan.

Thêm mô-đun Wear OS vào dự án của bạn

Bạn có thể thêm mô-đun cho thiết bị Wear OS vào dự án hiện có trong Android Studio để có thể sử dụng lại mã trong ứng dụng (điện thoại di động) của bạn.

Cung cấp một mô-đun Wear OS trong dự án hiện tại của bạn

Để tạo một mô-đun Wear OS, hãy mở dự án Android Studio hiện có rồi làm như sau:

 1. Nhấp vào File (Tệp) > New (Mới) > New Module (Mô-đun mới).
 2. Trong cửa sổ New Module (Mô-đun mới), chọn Wear OS Module (Mô-đun Wear OS) rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).
 3. Trong phần Configure the new module (Định cấu hình mô-đun mới), hãy nhập:
  • Tên ứng dụng/Thư viện: Chuỗi này là tiêu đề của biểu tượng trình chạy ứng dụng cho mô-đun mới.
  • Module Name (Tên mô-đun): Chuỗi này là tên của thư mục dành cho mã nguồn và tệp tài nguyên của bạn.
  • Tên gói: Chuỗi này là vùng chứa tên Java cho mã trong mô-đun của bạn. Chuỗi này được thêm làm thuộc tính package trong tệp kê khai Android của mô-đun.
  • SDK tối thiểu: Chọn phiên bản nền tảng thấp nhất mà mô-đun ứng dụng hỗ trợ. Ví dụ: chọn API 26: Android 8.0. Giá trị này đặt thuộc tính minSdkVersion trong tệp build.gradle mà bạn có thể chỉnh sửa sau.
 4. Nhấp vào Next (Tiếp theo). Bạn sẽ thấy nhiều tuỳ chọn mẫu mã. Nhấp vào Blank Wear OS Activity (Hoạt động Wear OS trống) rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).
 5. Trong cửa sổ Configure Activity (Định cấu hình hoạt động), nhập hoặc chấp nhận các giá trị mặc định cho Activity Name (Tên hoạt động), Layout Name (Tên bố cục) và Source Language (Ngôn ngữ nguồn). Nhấp vào Finish (Hoàn tất).

Android Studio sẽ tạo và đồng bộ hoá các tệp cho mô-đun mới. Android Studio cũng thêm mọi phần phụ thuộc bắt buộc cho Wear OS vào tệp bản dựng của mô-đun mới. Mô-đun mới sẽ xuất hiện trong cửa sổ Project (Dự án) ở bên trái màn hình. Nếu bạn không thấy thư mục của mô-đun mới, hãy đảm bảo cửa sổ đang hiển thị Chế độ xem Android.

Đưa nội dung sau vào tệp build.gradle cho mô-đun Wear OS mới:

Bao gồm các thư viện

Lưu ý: Bạn nên sử dụng Android Studio để phát triển Wear OS, vì phần mềm này hỗ trợ thiết lập dự án, bao gồm thư viện và đóng gói.

Khi bạn sử dụng Trình hướng dẫn dự án của Android Studio, trình hướng dẫn này sẽ nhập các phần phụ thuộc vào tệp build.gradle của mô-đun thích hợp. Tuy nhiên, các phần phụ thuộc này không bắt buộc đối với tất cả ứng dụng; vui lòng xem xét thông tin bên dưới về các phần phụ thuộc này.

Để cập nhật dự án Wear OS hiện có lên phiên bản SDK mới nhất, hãy dùng chế độ cài đặt được liệt kê trong phần Bắt đầu dự án Wear OS.

Thông báo

Để biết thông tin về các phần phụ thuộc cho thông báo, hãy xem phần Tạo thông báo trên Wear.

Thư viện giao diện người dùng Wear OS

Bạn nên sử dụng các thành phần trong Thư viện giao diện người dùng Wear OS vì những thành phần này minh hoạ các phương pháp hay nhất dành cho ứng dụng đồng hồ. Do đó, bạn nên thêm phần phụ thuộc vào Thư viện giao diện người dùng Wear OS. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem trang bên dưới:

Các thư viện Jetpack khác

Wear OS đã di chuyển khỏi thư viện hỗ trợ sang Jetpack. Danh sách đầy đủ của tất cả các lớp mới nằm trong ghi chú phát hành của chúng tôi. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

Dịch vụ Google Play và API Lớp dữ liệu trên thiết bị đeo

Nếu ứng dụng của bạn phụ thuộc vào Dịch vụ Google Play, để đồng bộ hoá và gửi dữ liệu (bằng cách sử dụng API Lớp dữ liệu) hoặc vì các lý do khác, bạn cần phiên bản mới nhất củaDịch vụ Google Play. Nếu bạn không sử dụng các API này, hãy xoá phần phụ thuộc.

Sự khác biệt giữa ứng dụng dành cho điện thoại và đồng hồ

Dưới đây là một số điểm khác biệt giữa ứng dụng dành cho đồng hồ và điện thoại:

 • Ứng dụng đồng hồ sử dụng các API dành riêng cho đồng hồ (nếu có) (ví dụ: cho bố cục hình tròn, các ngăn trên thiết bị đeo, chế độ môi trường xung quanh, v.v.).
 • Các ứng dụng đồng hồ có mô hình trải nghiệm người dùng khác.
 • Ứng dụng đồng hồ chứa chức năng phù hợp với đồng hồ.
 • Các ứng dụng đồng hồ có thể truy cập nhiều API Android tiêu chuẩn nhưng không hỗ trợ các API sau:

  Bạn có thể kiểm tra xem đồng hồ có hỗ trợ một tính năng hay không bằng cách gọi hasSystemFeature() trước khi sử dụng API.

Tiết kiệm pin trên đồng hồ

Một đồng hồ chuyển từ chế độ tương tác sang chế độ môi trường xung quanh khi đồng hồ ở trạng thái rảnh, hoặc khi người dùng che màn hình bằng lòng bàn tay.

Để tiết kiệm pin trên đồng hồ, hãy tránh dùng chế độ môi trường xung quanh. Nếu đồng hồ chuyển sang chế độ môi trường xung quanh trong hệ thống khi ứng dụng đang hoạt động và người dùng tương tác lại với đồng hồ trong một khoảng thời gian nhất định, thì ứng dụng sẽ xuất hiện dưới dạng nội dung đầu tiên mà người dùng nhìn thấy.

Bạn nên ghi đè chế độ môi trường xung quanh trong ứng dụng của mình cho các trường hợp sử dụng cụ thể. Ví dụ: hãy ghi đè chế độ môi trường xung quanh nếu người dùng đang theo dõi một lượt chạy và luôn cần xem thời gian.

Các ứng dụng đồng hồ có thể chuyển sang chế độ môi trường xung quanh được gọi là ứng dụng luôn bật. Phần sau đây mô tả hai chế độ hoạt động cho các ứng dụng luôn bật:

Tương tác
Dùng màu đầy đủ với ảnh động dạng fluid ở chế độ này. Ứng dụng này cũng có tính thích ứng với dữ liệu đầu vào.
Môi trường xung quanh
Kết xuất màn hình bằng đồ hoạ đen trắng và không hiển thị bất kỳ tín hiệu đầu vào nào ở chế độ này. Chế độ hiển thị này chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 5.1 trở lên.

Để biết thêm thông tin và các phương pháp hay nhất khác, hãy xem lại trang Giữ cho ứng dụng của bạn luôn xuất hiện trên Wear OS.

Sử dụng trợ lý ghép nối trình mô phỏng Wear OS

Lưu ý: Điện thoại của bạn phải chạy Android 11 trở lên và đã cài đặt Cửa hàng Google Play để sử dụng trợ lý ghép nối trình mô phỏng Wear OS.

 1. Trên trình đơn thả xuống về thiết bị trong Android Studio, hãy nhấp vào mục Trợ lý ghép nối trình mô phỏng Wear OS.
 2. Chọn một điện thoại và AVD Wear để ghép nối với nhau. Nếu không có, bạn hãy nhấp vào Xem Trình quản lý thiết bị ảo Android để thiết lập điện thoại hoặc đồng hồ AVD. Sau đó, hãy nhấp vào Tiếp theo.

  Android Studio sẽ cố gắng chạy và thiết lập cầu nối giữa hai thiết bị. Nếu chưa cài đặt ứng dụng Wear OS trên điện thoại, bạn sẽ được nhắc tải ứng dụng Đồng hành xuống từ Cửa hàng Play.

 3. Nếu được nhắc, hãy mở ứng dụng Đồng hành sau khi tải xuống.
 4. Trên điện thoại, trong ứng dụng Wear OS, hãy bắt đầu quy trình ghép nối tiêu chuẩn. Ví dụ: trên màn hình chào mừng, hãy nhấn vào nút Thiết lập. Ngoài ra, nếu một đồng hồ hiện có đã được ghép nối, thì trong trình đơn thả xuống phía trên bên trái, hãy nhấn vào mục Thêm đồng hồ mới.
 5. Trên điện thoại, trong ứng dụng Wear OS, hãy nhấn vào nút Overflow (Mục bổ sung), sau đó nhấn vào Pair with Emulator (Ghép nối với Trình mô phỏng).