Nội dung đã tải xuống

Các tài nguyên có thể tải sau có sẵn cho Wear OS.

Bộ dụng cụ thiết kế Figma

Sử dụng Material Design kit để tạo các thành phần, kiểu và bố cục cho thiết bị đeo của riêng bạn. Tải tệp xuống và nhập trực tiếp vào Figma.

Bộ thiết kế thẻ thông tin

Tải Bộ công cụ thiết kế Thẻ thông tin (Figma) xuống để xem các ví dụ về thành phần và mẫu Thẻ thông tin.

Phông chữ Roboto

Phiên bản mới nhất của phông chữ Roboto được thiết kế cho cả thiết bị di động lẫn web.