Cải thiện hiệu suất

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Người dùng mong muốn ứng dụng vừa chạy nhanh vừa có khả năng thích ứng, không chỉ trong suốt quá trình khởi động mà còn trong toàn bộ trải nghiệm của ứng dụng. Sau khi kiểm tra những yếu tố có thể gây ra vấn đề về hiệu suất trong ứng dụng, bạn có thể bắt đầu cải thiện mọi vấn đề tiềm ẩn.

Công cụ và thư viện

Android cung cấp nhiều công cụ và thư viện để liên tục cải thiện hiệu suất của ứng dụng ở giai đoạn chính thức. Đây cũng chính là giai đoạn quan trọng nhất đối với ứng dụng.

Hồ sơ cơ sở

Triển khai Hồ sơ cơ sở vào ứng dụng hoặc thư viện là cách hiệu quả nhất để cải thiện hiệu suất. Giải pháp này có thể tối ưu hoá thời gian khởi động ứng dụng, giảm khả năng kết xuất chậm và cải thiện hiệu suất cho người dùng cuối một cách đáng kể. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào Hồ sơ cơ sở.

Thư viện khởi động ứng dụng

Thư viện khởi động ứng dụng cho phép bạn tối ưu hoá thêm trải nghiệm khởi động ứng dụng. Cả nhà phát triển thư viện lẫn nhà phát triển ứng dụng đều có thể dùng Thư viện khởi động ứng dụng để tinh giản trình tự khởi động và tối ưu hoá hoạt động khởi động.

Tối ưu hoá cho thiết bị có dung lượng RAM thấp

Cải thiện hiệu suất bắt đầu từ đầu. Bằng cách tối ưu hoá các thiết bị cấp thấp, bạn có thể cải thiện hiệu suất trên toàn bộ các danh mục thiết bị. Người dùng có nhiều khả năng gặp sự cố như độ trễ khi khởi động ứng dụng, ứng dụng không phản hồi (ANR) hoặc sự cố ứng dụng khi dùng thiết bị bị giới hạn về bộ nhớ. Hãy phát triển, kiểm thử và đo điểm chuẩn ứng dụng dựa trên phân khúc thị trường này để tạo nền tảng cho hiệu suất của ứng dụng.

Android (phiên bản Go) là cấu hình của hệ điều hành nền tảng Android, cung cấp trải nghiệm được tối ưu hoá cho thiết bị có dung lượng RAM thấp. Để tìm hiểu thêm về cách cải thiện độ ổn định và hiệu suất cho các thiết bị cấp thấp, hãy xem bài viết Tối ưu hoá cho Android (phiên bản Go).

Giải quyết các vấn đề thường gặp

Nếu các công cụ hoặc thư viện có sẵn không đủ khả năng giải quyết các vấn đề tiềm ẩn về hiệu suất, bạn nên tham khảo cách giải quyết các vấn đề thường gặp trong những danh mục sau:

Hướng dẫn bổ sung