Utwórz mapę zgodności z Kotlin

Deklarowanie zależności

Aby dodać zależność od kompilatora Compose, musisz dodać do projektu repozytorium Google Maven. Więcej informacji znajdziesz w repozytorium Google Maven.

W pliku build.gradle aplikacji lub modułu dodaj zależności artefaktów, których potrzebujesz:

Odlotowy

android {
  buildFeatures {
    compose true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.14"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "19"
  }
}

Kotlin

android {
  buildFeatures {
    compose = true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.14"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "19"
  }
}

Zgodność z Kotlin przed premierą

Informacje o wersjach kompilatora kompilatora, które są zgodne z przedpremierowymi wersjami języka Kotlin, znajdziesz na stronie https://androidx.dev/storage/compose-foundr/repository.

Utwórz wersję kompilatora Zgodna wersja Kotlin
Aby włączyć tworzenie wiadomości, użyj wtyczki do Compose Compiler Gradle. 2.0.0+
1.5.14 1.9.24
1.5.13 1.9.23
1.5.12 1.9.23
1.5.11 1.9.23
1.5.10 1.9.22
1,5,9 1.9.22
1,5,8 1.9.22
1,5.7 1.9.21
1,5,6 1.9.21
1,5,5 1.9.20
1.5.4 1.9.20
1.5.3 1.9.10
1.5.2 1,9,0
1.5.1 1,9,0
1,5 1,9,0
1,4,8 1.8.22
1,4.7 1.8.21
1,4.6 1.8.20
1,4.5 1.8.20
1.4.4 1.8.10
1.4.3 1.8.10
1.4.2 1.8.10
1.4.1 1,8.0
1.4.0 1,8.0
1.4.0-alfa02 1.7.21
1.4.0-alfa01 1.7.20
1.3.2 1.7.20
1.3.1 1.7.10
1.3.0 1.7.10
1.3.0-RC02 1.7.10
1.3.0-RC01 1.7.10
1.3.0-beta01 1.7.10
1.2.0 1,7.0
1.2.0-RC02 1.6.21
1.2.0-RC01 1.6.21
1.2.0-beta03 1.6.21
1.2.0-beta02 1.6.21
1.2.0-beta01 1.6.21
1.2.0-alfa08 1.6.20
1.2.0-alfa07 1.6.10
1.2.0-alfa06 1.6.10
1.2.0-alfa05 1.6.10
1.2.0-alfa04 1.6.10
1.2.0-alfa03 1.6.10
1.2.0-alfa02 1.6.10
1.2.0-alfa01 1.6.10
1.1.1 1.6.10
1.1.0 1.6.10
1.1.0-RC03 1.6.10
1.1.0-RC02 1.6.10
1.1.0-RC01 1.6.0
1.1.0-beta04 1.6.0
1.1.0-beta03 1.5.31
1.1.0-beta02 1.5.31
1.1.0-beta01 1.5.31
1.1.0-alfa06 1.5.31
1.1.0-alfa05 1.5.31
1,0,5 1.5.31
1.0.4 1.5.31
1.1.0-alfa04 1,5,30
1.1.0-alfa03 1,5,30
1.0.3 1,5,30
1.1.0-alfa02 1.5.21
1.1.0-alfa01 1.5.21
1.0.2 1.5.21
1.0.1 1.5.21
1 1.5.10
1.0.0-RC02 1.5.10
1.0.0-RC01 1.5.10