Dzięki dostępnym w Google Play usługom integralności i podpisywania aplikacji możesz mieć pewność, że Twoje aplikacje i gry będą działać w oczekiwany sposób.

Partnerzy korzystający z interfejsu Play Integrity API

Interfejs Play Integrity API

W odpowiednich momentach wywołuj interfejs Integrity API, aby sprawdzać, czy żądania i działania użytkowników pochodzą z niezmodyfikowanego pliku binarnego aplikacji zainstalowanego z Google Play na oryginalnym urządzeniu z Androidem. Serwer backendu aplikacji może podjąć odpowiednie działania, które mają na celu ograniczenie ataków, nadużyć i nieautoryzowanego dostępu.
Dowiedz się, jak działa interfejs Play Integrity API, zapoznaj się z kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa i zalecanymi praktykami oraz zacznij korzystać z integracji.
Dowiedz się, jak skonfigurować aplikację lub grę pod kątem interfejsu Play Integrity API.
Zobacz dokumentację Play Integrity API.
Przetestuj integrację i dowiedz się, jak generować odpowiedzi na dowolnym urządzeniu na potrzeby debugowania i rozwiązywania problemów.

Automatyczna ochrona integralności

Włącz automatyczną ochronę integralności, aby zapobiegać nieautoryzowanym modyfikacjom i redystrybucji aplikacji. Google Play dodaje trudną do usunięcia kontrolę w czasie działania. Nie musisz wprowadzać zmian w kodzie, a zabezpieczenia działają bez połączenia do transmisji danych.
Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z automatycznej ochrony integralności, otwórz stronę w Centrum pomocy.
Ochronę możesz włączyć w Konsoli Google Play. Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla wybranych partnerów Google Play.

podpisywanie aplikacji przez Google Play

Usługa podpisywania aplikacji przez Google Play zarządza kluczem podpisywania aplikacji w bezpiecznej infrastrukturze Google i chroni go oraz udostępnia opcje przejścia na wyższą wersję, które zwiększają bezpieczeństwo. Google Play używa Twojego klucza podpisywania aplikacji do generowania zoptymalizowanych dystrybucyjnych plików APK z pakietów Android App Bundle.
Poznaj najważniejsze pojęcia związane z podpisywaniem aplikacji, podpisywaniem aplikacji za pomocą Android Studio i konfigurowaniem podpisywania aplikacji przez Google Play.
Więcej informacji o korzystaniu z podpisywania aplikacji przez Google Play znajdziesz w Centrum pomocy Konsoli Google Play.
Odwiedź Centrum pomocy Konsoli Google Play, aby dowiedzieć się, jak zacząć korzystać z nowego klucza podpisywania o lepszym szyfrowaniu.
Zobacz dokumentację pakietu Android App Bundle.