Tạo và kiểm thử Android App Bundle

Bạn nên dùng Android App Bundle để tạo, xuất bản và phân phối ứng dụng của mình trên nhiều cấu hình thiết bị. Gói ứng dụng cũng hỗ trợ các tính năng nâng cao, chẳng hạn như Play Feature Delivery, Play Asset Delivery và trải nghiệm tức thì. Dù bạn chỉ mới bắt đầu sử dụng gói ứng dụng hay đang phát triển thêm các trường hợp sử dụng nâng cao, trang này cung cấp thông tin tổng quan về nhiều chiến lược bạn có thể sử dụng để kiểm thử ứng dụng của mình ở từng giai đoạn phát triển.

Nếu bạn mới sử dụng gói ứng dụng, hãy đọc bài viết Giới thiệu về Android App Bundle.

Tạo gói ứng dụng bằng Android Studio

Nếu đang sử dụng Android Studio, bạn có thể tạo dự án của mình dưới dạng một gói ứng dụng đã ký chỉ với vài lần nhấp. Nếu hiện không dùng Môi trường phát triển tích hợp (IDE), bạn có thể xây dựng gói ứng dụng bằng dòng lệnh. Sau đó, hãy tải gói ứng dụng của bạn lên Play Console để kiểm thử hoặc phát hành ứng dụng.

Để xây dựng gói ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải xuống Android Studio 3.2 trở lên – đây là cách dễ nhất để thêm các mô-đun tính năng và tạo gói ứng dụng.

 2. Xây dựng Android App Bundle bằng Android Studio. Bạn cũng có thể triển khai ứng dụng của mình tới một thiết bị được kết nối từ gói ứng dụng bằng cáchsửa đổi cấu hình chạy/gỡ lỗi và chọn tùy chọn triển khai APK từ gói ứng dụng. Lưu ý việc sử dụng tùy chọn này sẽ khiến thời gian xây dựng ứng dụng lâu hơn so với việc chỉ tạo và triển khai APK.

 3. Triển khai Android App Bundle bằng cách sử dụng gói này để tạo APK mà bạn triển khai cho thiết bị.

 4. Đăng ký tính năng Ký ứng dụng của Play. Nếu không, bạn không thể tải gói ứng dụng đó lên Play Console.

 5. Phát hành gói ứng dụng của bạn lên Google Play.

Triển khai bằng cách sử dụng các gói ứng dụng với Android Studio

Bạn có thể xây dựng ứng dụng dưới dạng Android App Bundle và triển khai ứng dụng đó đến một thiết bị được kết nối ngay từ IDE. Vì IDE và Google Play sử dụng cùng công cụ để trích xuất và cài đặt các APK trên một thiết bị nên chiến lược kiểm thử cục bộ này giúp bạn xác minh những điều sau:

 • Bạn có thể xây dựng ứng dụng của mình dưới dạng gói ứng dụng.
 • IDE có thể trích xuất APK cho cấu hình thiết bị mục tiêu từ gói ứng dụng.
 • Các tính năng mà bạn tách thành các mô-đun tính năng sẽ tương thích với mô-đun cơ sở của ứng dụng.
 • Ứng dụng của bạn hoạt động trên thiết bị mục tiêu như mong đợi.

Theo mặc định, khi bạn triển khai ứng dụng từ Android Studio đến một thiết bị được kết nối, IDE sẽ xây dựng và triển khai APK cho cấu hình thiết bị mục tiêu. Lý do là việc tạo các APK cho một cấu hình thiết bị cụ thể sẽ nhanh hơn so với việc tạo gói ứng dụng cho tất cả các cấu hình thiết bị mà ứng dụng hỗ trợ.

Nếu muốn thử nghiệm tạo ứng dụng dưới dạng gói ứng dụng sau đó triển khai APK từ gói ứng dụng đó đến thiết bị đã kết nối, bạn cần chỉnh sửa cấu hình Chạy/gỡ lỗi mặc định như sau:

 1. Chọn Run (Chạy) > Edit Configurations (Chỉnh sửa cấu hình) trên thanh trình đơn.
 2. Chọn cấu hình chạy/gỡ lỗi từ ngăn trái.
 3. Trong ngăn phải, chọn thẻ General(Chung).
 4. Chọn APK từ gói ứng dụng từ trình đơn thả xuống bên cạnh Deploy (Triển khai).
 5. Nếu ứng dụng của bạn có trải nghiệm ứng dụng tức thì mà bạn muốn thử nghiệm, hãy đánh dấu hộp bên cạnh Triển khai dưới dạng ứng dụng tức thì.
 6. Nếu ứng dụng của bạn có các mô-đun tính năng, bạn có thể chọn các mô-đun mình muốn triển khai bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh từng mô-đun. Theo mặc định, Android Studio sẽ triển khai tất cả các mô-đun tính năng và luôn triển khai mô-đun ứng dụng cơ sở.
 7. Nhấp vào Apply (Áp dụng) hoặc OK.

Khi bạn chọn Run (Chạy) > Run (Chạy) từ thanh trình đơn, Android Studio sẽ tạo một gói ứng dụng và sử dụng gói ứng dụng đó để chỉ triển khai các APK theo yêu cầu của thiết bị được kết nối và các mô-đun tính năng bạn đã chọn.

Tạo và kiểm thử từ dòng lệnh

Các công cụ mà Android Studio và Google Play sử dụng để tạo gói ứng dụng của bạn và chuyển đổi gói đó thành APK có sẵn từ dòng lệnh. Nghĩa là, bạn có thể gọi các công cụ này từ dòng lệnh để tạo và triển khai cục bộ ứng dụng của bạn từ Android App Bundle.

Các công cụ thử nghiệm cục bộ này rất hữu ích cho những mục sau:

 • Tích hợp các bản dựng có thể định cấu hình của gói ứng dụng vào máy chủ Tích hợp liên tục (CI) của bạn hoặc môi trường bản dựng tùy chỉnh khác.
 • Tự động triển khai ứng dụng của bạn từ một gói ứng dụng đến một hoặc nhiều thiết bị thử nghiệm được kết nối.
 • Mô phỏng các lượt tải ứng dụng từ Google Play xuống một thiết bị đã kết nối.

Tạo gói ứng dụng từ dòng lệnh

Nếu muốn tạo gói ứng dụng từ dòng lệnh, bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụngbundletool hoặc trình bổ trợ Android cho Gradle.

Trình bổ trợ Android cho Gradle: Do Google cung cấp, trình bổ trợ này đi kèm với Android Studio và cũng là kho lưu trữ Maven. Trình bổ trợ xác định các lệnh mà bạn có thể thực thi từ dòng lệnh để tạo một gói ứng dụng. Mặc dù trình bổ trợ này cung cấp phương thức dễ nhất để tạo gói ứng dụng, nhưng bạn vẫn cần sử dụng trình bổ trợ này thông qua bundletool để triển khai ứng dụng cho một thiết bị thử nghiệm.

bundletool: Công cụ dòng lệnh này là công cụ mà cả trình bổ trợ Android cho Gradle và Google Play sử dụng để tạo ứng dụng dưới dạng gói ứng dụng và có sẵn từ GitHub. Hãy nhớ việc sử dụng bundletool để tạo gói ứng dụng sẽ phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ chạy một tác vụ Gradle bằng trình bổ trợ. Đó là vì trình bổ trợ tự động hóa một số điều kiện tiên quyết để xây dựng gói ứng dụng. Tuy nhiên, công cụ này sẽ hữu ích cho những nhà phát triển muốn tạo cấu phần phần mềm cho gói ứng dụng trong quy trình công việc của CI.

Để bắt đầu xây dựng gói ứng dụng bằng một trong hai cách tiếp cận, hãy đọc bài viết Tạo ứng dụng từ dòng lệnh.

Triển khai ứng dụng từ dòng lệnh

Mặc dù trình bổ trợ Android cho Gradle là cách dễ nhất để tạo gói ứng dụng từ dòng lệnh, nhưng bạn nên sử dụng bundletool để triển khai ứng dụng của mình từ gói ứng dụng tới một thiết bị đã kết nối. Lý do là bundletool cung cấp các lệnh được thiết kế riêng để giúp bạn thử nghiệm gói ứng dụng và mô phỏng hoạt động phân phối thông qua Google Play.

Sau đây là các loại tình huống bạn có thể thử nghiệm để sử dụng bundletool:

 • Tạo một tập hợp APK bao gồm các APK phân tách cho tất cả các cấu hình thiết bị mà ứng dụng của bạn hỗ trợ. Việc tạo một tập hợp APK thường là bắt buộc để bundletool có thể triển khai ứng dụng của bạn cho một thiết bị đã kết nối.
 • Triển khai ứng dụng của bạn từ APK đã đặt thành thiết bị được kết nối. bundletool sử dụng adb để xác định các APK phân tách bắt buộc cho mỗi cấu hình thiết bị và chỉ triển khai các APK đó cho thiết bị. Nếu có nhiều thiết bị, bạn cũng có thể chuyển mã thiết bị đến bundletool để nhắm mục tiêu một thiết bị cụ thể.
 • Kiểm thử các tùy chọn phân phối tính năng cục bộ. Bạn có thể sử dụng bundletool để mô phỏng thiết bị của mình tải xuống và cài đặt các mô-đun tính năng từ Google Play mà không thực sự xuất bản ứng dụng của bạn lên Play Console. Việc này hữu ích khi bạn muốn kiểm thử cục bộ cách ứng dụng xử lý các yêu cầu tải xuống và các lỗi liên quan đến mô-đun theo yêu cầu.
 • Ước tính kích thước tải xuống của ứng dụng cho một cấu hình thiết bị nhất định. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về trải nghiệm người dùng khi tải ứng dụng xuống và kiểm thử xem ứng dụng của bạn có đáp ứng giới hạn kích thước tải xuống bị nén cho gói ứng dụng hoặccho phép trải nghiệm tức thì hay không.

Kiểm thử gói ứng dụng trên Play

Mặc dù những cách kiểm thử khác mô tả trên trang này không yêu cầu bạn phải tải ứng dụng lên Play, nhưng việc kiểm thử bằng cách sử dụng Play Console giúp thể hiện chính xác nhất trải nghiệm người dùng. Dù bạn muốn chia sẻ ứng dụng của mình với các bên liên quan nội bộ, nhóm QA nội bộ của bạn, một nhóm đóng những người kiểm thử alpha hay nhiều đối tượng người kiểm thử beta hơn, thì Play Console sẽ cung cấp cho bạn một số chiến lược kiểm thử.

Sử dụng Play Console để kiểm thử ứng dụng của bạn vì những lý do sau:

 • Bạn muốn thể hiện chính xác nhất trải nghiệm của người dùng khi tải ứng dụng xuống và tùy ý cài đặt các tính năng theo yêu cầu.
 • Bạn muốn giúp một nhóm những người kiểm thử có được quyền truy cập dễ dàng.
 • Bạn muốn khoanh mục tiêu kiểm thử ở những người kiểm thử chất lượng, alpha và beta.
 • Bạn muốn truy cập vào lịch sử tải lên của ứng dụng có thể kiểm thử trên thiết bị. Ví dụ: nếu bạn muốn so sánh các phiên bản hồi quy hiệu suất.

Chia sẻ nhanh ứng dụng qua URL

Mặc dù kênh kiểm thử trên Play Console cung cấp phương pháp phát triển ứng dụng thông qua các giai đoạn kiểm thử chính thức, nhưng đôi khi bạn muốn nhanh chóng chia sẻ ứng dụng của mình với những người kiểm thử đáng tin cậy qua các kênh ít chính thức hơn, chẳng hạn như email hoặc tin nhắn văn bản.

Khi tải gói ứng dụng của bạn lên trang chia sẻ nhanh trên Play Console, bạn có thể tạo một URL để có thể dễ dàng chia sẻ với người khác. Việc chia sẻ ứng dụng theo cách này mang lại những lợi ích sau:

 • Cho phép bất kỳ ai trong nhóm của bạn tải bản dựng kiểm thử lên mà không cấp cho họ quyền truy cập vào ứng dụng của bạn trong Play Console.
 • Người kiểm thử chỉ có quyền truy cập vào phiên bản kiểm thử cụ thể của ứng dụng đã được chia sẻ với họ.
 • Các bản dựng kiểm thử có thể được ký bằng khóa bất kỳ hoặc không hề được ký. Vì vậy, người tải lên cũng không cần truy cập vào khóa sản xuất hoặc khóa tải lên của bạn.
 • Mã phiên bản không nhất thiết phải là mã duy nhất, vì vậy, bạn có thể sử dụng lại mã phiên bản hiện có và không cần tăng mã phiên bản đó để tải lên.
 • Kiểm thử các tùy chọn phân phối tùy chỉnh, chẳng hạn như tải xuống các tính năng theo yêu cầu và các cập nhật trong ứng dụng.
 • Ghi lại dữ liệu và nhật ký quan trọng bằng cách chia sẻ phiên bản có thể gỡ lỗi của ứng dụng.

Khi người dùng nhấp vào URL từ thiết bị Android của họ, thiết bị sẽ tự động mở Cửa hàng Google Play để tải về phiên bản kiểm thử của ứng dụng. Để bắt đầu và tìm hiểu thêm về các khả năng cũng như hạn chế của chiến lược kiểm thử này, xem bài viết Chia sẻ ứng dụng bằng một URL hoặc xem video bên dưới.

Tải xuống các phiên bản trước đây của ứng dụng

Bạn và người kiểm thử cũng có thể tải xuống các phiên bản trước đây của ứng dụng mà bạn đã tải lên một kênh phát hành chính thức hoặc kiểm thử. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn kiểm thử nhanh một phiên bản cũ của ứng dụng để kiểm thử tốc độ hồi quy của hiệu suất.

Truy cập trang trình khám phá gói ứng dụng trên Play Console và chuyển đến thẻ tải xuống của phiên bản bất kỳ mà bạn muốn tải xuống để sao chép đường liên kết cài đặt. Ngoài ra, nếu biết tên gói và mã phiên bản của ứng dụng bạn muốn kiểm thử, chỉ cần truy cập đường liên kết sau từ thiết bị kiểm thử:

https://play.google.com/apps/test/package-name/version-code

Tải ứng dụng lên một kênh kiểm thử

Khi tải ứng dụng lên và tạo một bản phát hành trong Play Console, bạn có thể phát triển bản phát hành qua nhiều giai đoạn kiểm thử trước khi chuyển sang phiên bản chính thức:

 • Kiểm thử nội bộ: Tạo một bản phát hành kiểm thử nội bộ để nhanh chóng phân phối ứng dụng cho mục đích kiểm thử nội bộ và kiểm tra đảm bảo chất lượng.
 • Thử nghiệm khép kín: Tạo một bản phát hành khép kín để thử nghiệm các phiên bản trước phát hành của ứng dụng với một nhóm nhiều người thử nghiệm hơn. Sau khi thử nghiệm với một nhóm nhỏ gồm các nhân viên hoặc người dùng đáng tin cậy, bạn có thể mở rộng phạm vi thử nghiệm sang bản phát hành công khai. Trên trang Bản phát hành ứng dụng, bạn sẽ thấy một kênh Alpha có thể dùng làm kênh thử nghiệm khép kín ban đầu. Nếu cần, bạn cũng có thể tạo và đặt tên cho kênh thử nghiệm khép kín bổ sung.
 • Thử nghiệm công khai: Tạo một bản phát hành công khai sau khi đã hoàn thành một thử nghiệm khép kín. Bản phát hành mở của bạn có thể bao gồm phạm vi người dùng rộng hơn cho thử nghiệm, trước khi bạn phát hành chính thức ứng dụng của mình.

Việc phát triển ứng dụng qua từng giai đoạn kiểm thử sẽ giúp bạn mở ứng dụng của mình cho nhiều đối tượng người kiểm thử hơn trước khi phát hành chính thức. Để biết thêm thông tin về các kênh kiểm thử trên Play Console, chuyển đến phần Thiết lập kiểm thử công khai, khép kín hoặc nội bộ.

Sử dụng báo cáo trước khi ra mắt để xác định các vấn đề

Khi tải APK hoặc gói ứng dụng lên theo đường thử nghiệm mở hoặc thử nghiệm kín, bạn có thể xác định các vấn đề trên một loạt thiết bị chạy các phiên bản Android khác nhau.

Báo cáo trước khi ra mắt trên Play Console giúp bạn xác định các vấn đề tiềm ẩn sau:

 • Độ ổn định
 • Khả năng tương thích với Android
 • Hiệu suất
 • Hỗ trợ tiếp cận
 • Lỗ hổng bảo mật

Sau khi bạn tải lên gói ứng dụng, các thiết bị kiểm thử sẽ tự động chạy và thu thập thông tin của ứng dụng trong vài phút. Cứ vài giây một lần, tính năng thu thập thông tin sẽ thực hiện những thao tác cơ bản như nhập liệu, nhấn và vuốt trên ứng dụng của bạn.

Sau khi thử nghiệm hoàn tất, kết quả sẽ có trong phầnbáo cáo trước khi ra mắt của Play Console. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chủ đề trợ giúp của Play Console về cách Sử dụng báo cáo trước khi ra mắt để xác định vấn đề.

Duyệt và tải xuống APK cho các cấu hình thiết bị cụ thể

Khi bạn tải lên gói ứng dụng, Play Console sẽ tự động tạo các APK phân tách và nhiều APK cho tất cả các cấu hình thiết bị mà ứng dụng hỗ trợ. Trong Play Console, bạn có thể sử dụng trình khám phá gói ứng dụng để xem tất cả cấu phần phần mềm APK mà Google Play tạo ra, kiểm thử dữ liệu như thiết bị được hỗ trợ và cấu hình phân phối của ứng dụng, đồng thời tải các tệp APK đã tạo xuống để triển khai và kiểm thử cục bộ.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc chủ đề trợ giúp của Play Console trong Xem lại thông tin chi tiết về gói ứng dụng của bạn.

Kiểm thử gói ứng dụng bằng tính năng Phân phối ứng dụng Firebase

Phân phối ứng dụng Firebase giúp dễ dàng phân phối các phiên bản trước khi phát hành của ứng dụng cho những người kiểm thử đáng tin cậy để bạn có thể nhận được phản hồi có giá trị trước khi phát hành.

Phân phối ứng dụng cho phép bạn quản lý tất cả bản dựng trước khi phát hành tại cụm ứng dụng trung tâm, đồng thời cho phép bạn linh hoạt phân phối các bản dựng này ngay từ bảng điều khiển hoặc sử dụng các công cụ dòng lệnh đã có trong quy trình làm việc.

Bạn cần thực hiện một vài bước để kích hoạt dự án của mình cho tính năng Phân phối ứng dụng Firebase. Hãy xem phần Trước khi bắt đầu trong tài liệu của Firebase. Sau khi thiết lập dự án, hãy chọn cách bạn muốn tích hợp tính năng Phân phối ứng dụng với quy trình công việc: