Ditambahkan di API level 33

android.app.sdksandbox

Antarmuka

SdkSandboxManager.SdkSandboxProcessDeathCallback Callback untuk melacak penghentian sandbox SDK peristiwa. 

Class

AppOwnedSdkSandboxInterface Menampilkan saluran untuk SDK dalam proses sandbox untuk berinteraksi dengan aplikasi. 
SandboxedSdk Mewakili SDK yang dimuat dalam proses sandbox. 
SandboxedSdkProvider Enkapsulasi API yang dapat digunakan sandbox SDK untuk berinteraksi dengan SDK yang dimuat di dalamnya. 
SdkSandboxManager Menyediakan API untuk memuat SDKs ke dalam proses sandbox SDK, lalu berinteraksi dengannya. 

Pengecualian

LoadSdkException Pengecualian dilempar oleh SdkSandboxManager#loadSdk
RequestSurfacePackageException Pengecualian dilempar oleh SdkSandboxManager#requestSurfacePackage