Phân phối thành phần thử nghiệm

Hãy làm theo các bước trong hướng dẫn này để kiểm thử cách ứng dụng của bạn tích hợp Play Asset Delivery để truy xuất gói tài sản.

Kiểm thử cục bộ

Play Asset Delivery hỗ trợ kiểm thử cục bộ bằng cách cài đặt một phiên bản mới của trò chơi sử dụng bundletool. Sử dụng kiểm thử cục bộ cho các chu kỳ nhanh, lặp lại để tránh phải tải trò chơi lên máy chủ của Google Play. Các bước cần thực hiện tùy thuộc vào việc bạn đang phát triển bằng ngôn ngữ Java, gốc, hay Unity.

Java hoặc gốc

Hãy thực hiện theo các bước sau để kiểm thử cục bộ ứng dụng của bạn:

 1. Tạo gói ứng dụng của bạn.

 2. Tạo APK có cờ (flag) --local-testing:

  java -jar bundletool-all.jar build-apks --bundle=path/to/your/bundle.aab \
   --output=output.apks --local-testing
  
 3. Kết nối một thiết bị và chạy bundletool để tải các tệp APK không qua cửa hàng:

  java -jar bundletool.jar install-apks --apks=output.apks
  

Unity

Trong Trình chỉnh sửa Unity, hãy chọn Google > Build and Run (Google > Tạo và Chạy).

Hành vi

Gói install-time sẽ được cài đặt trong quá trình cài đặt ứng dụng.

Gói fast-follow hoạt động như gói on-demand. Điều này nghĩa là trò chơi sẽ không tự động được tìm nạp khi không tải qua cửa hàng (sideloaded). Nhà phát triển cần yêu cầu chúng theo cách thủ công khi trò chơi bắt đầu; bạn không cần phải thay đổi mã trong ứng dụng của mình.

Các điểm hạn chế

Sau đây là những hạn chế của kiểm thử cục bộ:

 • Các gói tìm nạp từ bộ nhớ ngoài thay vì qua Play, vì vậy, bạn không thể kiểm thử cách thức hoạt động của mã trong trường hợp lỗi mạng.
 • Kiểm thử cục bộ không bao gồm tình huống chờ Wi-Fi.
 • Không hỗ trợ cập nhật. Trước khi cài đặt phiên bản mới của bản dựng, hãy gỡ cài đặt phiên bản trước theo cách thủ công.

Kiểm thử bằng tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ

Khi tiến gần hơn đến việc đề xuất bản phát hành, hãy kiểm thử trò chơi bằng cách sử dụng cấu hình thực tế nhất có thể để đảm bảo người dùng trải nghiệm trò chơi của bạn với hiệu suất tốt trong quá trình sản xuất. Để xác thực điều này, bạn có thể sử dụng tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ để nhận đường liên kết chia sẻ có thể dùng để tải trò chơi xuống từ Play, đồng thời nhận được hành vi giống như người dùng sau khi trò chơi được phát hành trên Cửa hàng Play.

Để kiểm thử Asset Delivery bằng tính năng chia sẻ ứng dụng nội bộ, hãy làm như sau:

 1. Tạo gói ứng dụng của bạn.
 2. Làm theo hướng dẫn của Play Console về cách chia sẻ nội bộ ứng dụng của bạn.
 3. Trên thiết bị kiểm thử, nhấp vào đường liên kết chia sẻ ứng dụng nội bộ cho phiên bản ứng dụng bạn vừa tải lên.
 4. Cài đặt ứng dụng từ trang Cửa hàng Google Play mà bạn thấy sau khi nhấp vào liên kết.