Cursoradapter

Cấp quyền truy cập dữ liệu Con trỏ cho tiện ích ListView.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên CursorAdapter, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
    implementation "androidx.cursoradapter:cursoradapter:1.0.0"
}

Kotlin

dependencies {
    implementation("androidx.cursoradapter:cursoradapter:1.0.0")
}

Để biết thêm thông tin về phần phụ thuộc, hãy xem nội dung Thêm phần phụ thuộc xây dựng.

Phản hồi

Phản hồi của bạn giúp cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng để cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi bạn báo một lỗi mới. Bạn có thể bình chọn một lỗi hiện có bằng cách nhấp vào dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có ghi chú phát hành cho cấu phần phần mềm này.