Tổng quan về âm thanh và video

Phần này đề cập đến các API cốt lõi để xử lý dữ liệu âm thanh và video, bao gồm các trường hợp sử dụng như phát, chỉnh sửa và ghi. Bạn cũng sẽ tìm thấy các đề xuất về cấu trúc ứng dụng và nội dung mô tả về các hành vi của nền tảng tại đây.

Jetpack Media3

Trong hầu hết các trường hợp, Media3 là giải pháp mà chúng tôi đề xuất để xây dựng trải nghiệm âm thanh và video. Hãy bắt đầu từ đây nếu bạn mới phát triển các tính năng đa phương tiện.

Chuyển đến phần Giới thiệu về Jetpack Media3

Media3 MediaSession

Làm quen với thư viện Jetpack Media3 và các API chính để triển khai các trường hợp sử dụng phát.

Chuyển đến Media3 MediaSession

Media3 ExoPlayer

Tìm hiểu sâu về ExoPlayer, một API trình phát nội dung đa phương tiện đa dạng thức và dễ mở rộng có trong Media3.

Chuyển đến Media3 ExoPlayer

Media3 Transformer

Khám phá mô-đun Transformer của Media3, một tập hợp các API mạnh mẽ và hiệu quả cho các trường hợp sử dụng chỉnh sửa nội dung nghe nhìn.

Chuyển đến Media3 Transformer

Giao diện người dùng Media3

Tìm hiểu về các thành phần giao diện người dùng mặc định để hiển thị video và các bộ điều khiển chế độ phát trong ứng dụng.

Chuyển đến giao diện người dùng Media3

Jetpack MediaRouter

Tìm hiểu về việc định tuyến phát giữa các thiết bị để tạo ra trải nghiệm chung.

Chuyển đến Jetpack MediaRouter

API và hành vi của nền tảng

Đọc về các API nội dung đa phương tiện và các hành vi đi kèm với chính nền tảng Android, chẳng hạn như các API hỗ trợ định dạng và kiểm soát âm lượng.

Chuyển đến trang API và hành vi của nền tảng

API đa phương tiện cũ

API MediaCompat không còn được cập nhật nữa, nhưng các hướng dẫn sẽ được giữ nguyên trong phần này.

Chuyển đến API nội dung nghe nhìn cũ