Test Uiautomator

  
Khung kiểm thử chức năng trên giao diện người dùng qua nhiều ứng dụng
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 11 tháng 1 năm 2023 - - - 2.3.0-alpha02

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên kiểm thử, bạn phải thêm kho lưu trữ Maven của Google vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  // Use to implement UIAutomator tests
  androidTestImplementation "androidx.test.uiautomator:uiautomator:2.3.0-alpha02"
}

Kotlin

dependencies {
  // Use to implement UIAutomator tests
  androidTestImplementation("androidx.test.uiautomator:uiautomator:2.3.0-alpha02")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 2.3.0

Phiên bản 2.3.0-alpha02

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.test.uiautomator:uiautomator:2.3.0-alpha02. Phiên bản 2.3.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Cải tiến tính năng ghi nhật ký trong toàn bộ thư viện này để cung cấp thêm thông tin, cảnh báo về những vấn đề có thể xảy ra và cải thiện tính nhất quán.
 • Thêm UiDevice#pressKeyCodes để hỗ trợ nhấn đồng thời nhiều phím, ví dụ như nhấn nút POWER và VOLUME_DOWN để chụp ảnh màn hình (22e525).
 • Thêm UiDevice#setCompressedLayoutHierarchy và ngừng sử dụng UiDevice#setCompressedLayoutHeirarchy để sửa lỗi chính tả trong tên phương thức (4e2f65).
 • Đánh dấu UiAutomatorInstrumentationTestRunner là không dùng nữa vì xử lý các UiAutomatorTestCase không dùng nữa và không còn cần thiết nữa (be6c85).
 • Cập nhật độ trễ giữa UiObject2 MotionEvent để tăng gấp đôi tốc độ làm mới màn hình nhằm mô phỏng tốt hơn các cử chỉ của người dùng (454450).
 • Hỗ trợ thêm tính năng so khớp văn bản và nội dung mô tả nhiều dòng (1625e6, b/255787130).

Sửa lỗi

 • Khắc phục việc StaleObjectException đôi khi được gửi khi truy vấn hoặc chờ các đối tượng (4cbcc0).
 • Sửa các giá trị trả về của UiScrollable#scrollToBeginning, scrollToEnd, flingToBeginningflingToEnd không cho biết liệu đã đạt đến điểm bắt đầu/kết thúc hay chưa (d33e06).
 • Sửa các phương thức UiScrollable#scrollForwardscrollBackward, bỏ qua thời gian chờ đã định cấu hình (29e4f3).
 • Sửa hàm khởi tạo bản sao BySelector không xử lý bộ chọn độ sâu (6c7b91).
 • Khắc phục việc xử lý các giá trị phần trăm không hợp lệ trong UiObject#pinchInpinchOut (01b973).
 • Sửa lỗi hiếm gặp, đó là tính năng hỗ trợ nhiều cửa sổ bị mất nếu đặt lại kết nối UiAutomation cơ bản (1bb956).

Phiên bản 2.3.0-alpha01

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.test.uiautomator:uiautomator:2.3.0-alpha01. Phiên bản 2.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Chú thích giá trị rỗng của mọi phương thức công khai.
 • Chuyển chế độ chèn MotionEvent thành không đồng bộ theo độ trễ ngắn để các cử chỉ UiObject2 mượt mà hơn.
 • Giảm thời gian thăm dò trong khi chờ từ 1000 mili giây xuống còn 100 mili giây.
 • Cập nhật UiDevice#wakeUpUiDevice#sleep để dùng KEYCODE_WAKEUPKEYCODE_SLEEP trong việc hỗ trợ các thiết bị ghi đè nút nguồn.
 • Thêm UiObject2#getDisplayId cũng như hỗ trợ tìm và quản lý đối tượng trên nhiều màn hình.
 • Thêm phương thức UiObject#clickUiObject2#clickAndWait để nhấp vào một điểm bằng cách sử dụng các toạ độ của điểm đó.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi tính toán kích thước màn hình đôi khi không chính xác và có thể bỏ qua các phần của màn hình, đặc biệt là ở chế độ nhiều cửa sổ (Ifc016c).
 • Sửa tỷ lệ ảnh chụp màn hình trong UiDevice#takeScreenshot (Id80ad6).
 • Cải thiện độ tin cậy của Until.scrollFinishedUiObject2#scroll (I7b0595).
 • Sửa các cảnh báo IncorrectContextUseViolation ở chế độ nghiêm ngặt (Iffa6a0).