Bảng màu

  Mã mẫu
Trích xuất bảng màu đại diện từ hình ảnh.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -

Phản hồi

Phản hồi của bạn giúp cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng để cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi bạn báo một lỗi mới. Bạn có thể bình chọn một lỗi hiện có bằng cách nhấp vào dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có ghi chú phát hành cho cấu phần phần mềm này.