GridLayout

Triển khai bố cục lưới.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 24 tháng 5 năm 2023 1.0.0 - 1.1.0-beta01 -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên GridLayout, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
    implementation "androidx.gridlayout:gridlayout:1.0.0"
}

Kotlin

dependencies {
    implementation("androidx.gridlayout:gridlayout:1.0.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có ghi chú phát hành cho cấu phần phần mềm này.

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.gridlayout:gridlayout:1.1.0-beta01 mà không có thay đổi nào. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.gridlayout:gridlayout:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

  • Xoá phần phụ thuộc trên thư viện androidx.legacy và ngừng hỗ trợ lớp Space cũ trong GridLayout. Nhà phát triển nên sử dụng phiên bản nền tảng của lớp Không gian thay vì phiên bản androidx.legacy.