Doanh nghiệp

Tạo ứng dụng phù hợp với doanh nghiệp.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 13 tháng 1 năm 2021 1.1.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Enterprise Feedback, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của mình:

Groovy

dependencies {
  def enterprise_version = "1.1.0"

  implementation "androidx.enterprise:enterprise-feedback:$enterprise_version"
  // For testing enterprise feedback in isolation
  implementation "androidx.enterprise:enterprise-feedback-testing:$enterprise_version"
}

Kotlin

dependencies {
  val enterprise_version = "1.1.0"

  implementation("androidx.enterprise:enterprise-feedback:$enterprise_version")
  // For testing enterprise feedback in isolation
  implementation("androidx.enterprise:enterprise-feedback-testing:$enterprise_version")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem nội dung Thêm phần phụ thuộc cho bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 13 tháng 1 năm 2021

Phát hành androidx.enterprise:enterprise-feedback:1.1.0androidx.enterprise:enterprise-feedback-testing:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.0.0

 • Tính năng mới

  • Thêm các phương thức mới cho phép lệnh gọi lại cho biết thành công hay lỗi.
 • Thay đổi về API

  • Các phương thức set và setState không được dùng nữa và không đưa ra phản hồi về lỗi.
  • Thêm lệnh gọi lại được kích hoạt khi đặt trạng thái.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

androidx.enterprise:enterprise-feedback:1.1.0-rc01androidx.enterprise:enterprise-feedback-testing:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.enterprise:enterprise-feedback:1.1.0-beta01androidx.enterprise:enterprise-feedback-testing:1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Không thay đổi kể từ phiên bản 1.1.0-alpha02

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 2 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.enterprise:enterprise-feedback:1.1.0-alpha02androidx.enterprise:enterprise-feedback-testing:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm các phương thức mới cho phép lệnh gọi lại cho biết thành công hay lỗi.

Các thay đổi về API

 • Các phương thức set và setState không đưa ra phản hồi về lỗi nên không được dùng nữa.
 • Thêm lệnh gọi lại được kích hoạt khi đặt trạng thái. (Ic181e)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 5 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.enterprise:enterprise-feedback:1.1.0-alpha01androidx.enterprise:enterprise-feedback-testing:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thay thế hằng số cho kích thước trường tối đa bằng phương thức getter. (I2e351, b/140519786)

Sửa lỗi

 • Nay tương thích với ứng dụng nhắm đến API 30

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

Phát hành androidx.enterprise:enterprise-feedback:1.0.0androidx.enterprise:enterprise-feedback-testing:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng chính trong phiên bản 1.0.0

 • KeyedAppStatesReporter cho phép ứng dụng báo cáo thay đổi trạng thái cho dịch vụ EMM (Quản lý di động dành cho doanh nghiệp)
 • KeyedAppStatesService cho phép Trình quản lý chính sách thiết bị (Device Policy Manager) nhận các thay đổi được báo cáo cho trạng thái

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 9 tháng 10 năm 2019

androidx.enterprise:enterprise-feedback:1.0.0-rc01androidx.enterprise:enterprise-feedback:1.0.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 18 tháng 9 năm 2019

androidx.enterprise:enterprise-feedback:1.0.0-beta01androidx.enterprise:enterprise-feedback-testing:1.0.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Phát hành androidx.enterprise:enterprise-feedback:1.0.0-alpha03androidx.enterprise:enterprise-feedback-testing:1.0.0-alpha03. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi về API

 • KeyedAppStatesReporter không còn là singleton. Hãy dùng KeyedAppStatesReporter#create để tạo thực thể.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 5 tháng 6 năm 2019

Phát hành androidx.enterprise:enterprise-feedback:1.0.0-alpha02androidx.enterprise:enterprise-feedback-testing:1.0.0-alpha02. Đây là bản phát hành đầu tiên của androidx.enterprise:enterprise-feedback-testing. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • FakeKeyedAppStatesReporter mới sẽ được sử dụng trong kiểm thử.

Thay đổi về API

 • Di chuyển getInstanceinitialize từ KeyedAppStatesReporter sang lớp mới SingletonKeyedAppStatesReporter.
 • Đổi tên setsetImmediate thành setStatessetStatesImmediate.
 • Mức độ nghiêm trọng hợp lệ được thực thi trong KeyedAppState#build.
 • Thêm tiền tố "get" để dùng phương thức getter trên KeyedAppStateReceivedKeyedAppState.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 21 tháng 3 năm 2019

Đây là bản phát hành đầu tiên của androidx.enterprise:enterprise-feedback.

androidx.enterprise:enterprise-feedback:1.0.0-alpha01 ra mắt KeyedAppStatesReporterKeyedAppStatesService, cho phép ứng dụng báo cáo các thay đổi về trạng thái cho dịch vụ EMM (Quản lý di động dành cho doanh nghiệp).

Bạn có thể xem các thay đổi trong bản phát hành ban đầu này tại đây.

Tính năng

 • Ứng dụng có thể dùng KeyedAppStatesReporter để báo cáo thay đổi về trạng thái.
 • Trình kiểm soát chính sách thiết bị (DPC) có thể sử dụng KeyedAppStatesService để nhận và xử lý các thay đổi về trạng thái.