thông tin xác thực

Thư viện này cấp quyền truy cập hợp nhất vào thông tin xác thực của người dùng. Thông tin này có thể bao gồm mật khẩu, mã xác thực và thông tin xác thực được liên kết. Bạn nên sử dụng thư viện này để tạo trải nghiệm đăng nhập liền mạch và an toàn.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 14 tháng 5 năm 2024 1.2.2 - - 1.3.0-alpha04

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên thông tin xác thực, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của mình:

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.credentials:credentials:1.3.0-alpha04")

  // optional - needed for credentials support from play services, for devices running
  // Android 13 and below.
  implementation("androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.3.0-alpha04")
}

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.credentials:credentials:1.3.0-alpha04"

  // optional - needed for credentials support from play services, for devices running
  // Android 13 and below.
  implementation "androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.3.0-alpha04"
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có ghi chú phát hành cho cấu phần phần mềm này.

Credentials e2ee Phiên bản 1.0.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.credentials:credentials-e2ee:1.0.0-alpha02. Phiên bản này chứa các tệp nguồn bị thiếu trong bản phát hành trước.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 3 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.credentials:credentials-e2ee:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ tạo IdentityKey từ khoá truy cập (Iba31e)

Phiên bản 1.3

Phiên bản 1.3.0-alpha04

Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.3.0-alpha04androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.3.0-alpha04. Phiên bản 1.3.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Chuyển đến 21 làm minSdkVersion mặc định của thư viện androidx. (I6ec7f)
 • Hỗ trợ tạo PRF cho Android phiên bản 13 trở xuống.
 • Hỗ trợ preferImmediatelyAvailableCredentials cho Android phiên bản 13 trở xuống.

Phiên bản 1.3.0-alpha03

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.3.0-alpha03androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.3.0-alpha03. Phiên bản này chứa các tệp nguồn bị thiếu trong bản phát hành trước.

Phiên bản 1.3.0-alpha02

Ngày 3 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.3.0-alpha02androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.3.0-alpha02. Phiên bản 1.3.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm các API mới hỗ trợ các mục nhập thông tin xác thực được hiển thị rõ ràng trong bộ chọn thông tin xác thực trong lệnh gọi getCredential hoặc createCredential.

Các thay đổi về API

 • Mở rộng nền tảng API Tuỳ chọn thông tin xác thực để chứa thông tin về mức độ ưu tiên hiển thị (Ied6fe)
 • Cung cấp gói thô cho các trình trợ giúp chuyển đổi dữ liệu có cấu trúc (If03a0)
 • Cấp quyền truy cập các API isDefaultIconisAutoSelectAllowedFromOption (I05c59)
 • Mở rộng nền tảng API của mục nhập thông tin xác thực để chứa thông tin về việc đặt biểu tượng mặc định (I9fe00)
 • Thêm một bit entryGroupId vào các mục nhập thông tin xác thực (Id995c)
 • Thêm một thuộc tính affiliationName mới vào nền tảng API CredentialEntry. (I6261e)
 • Cấp quyền truy cập các API fromXYZEntry sẽ được sử dụng trong khung (I645a1)

Sửa lỗi – Cung cấp giải pháp dự phòng khi không có trình quản lý thông tin xác thực nền tảng. (b/310701473) – Khắc phục NPE do API clearCredentialState gây ra (b/327686881)

Phiên bản 1.3.0-alpha01

Ngày 13 tháng 12 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.3.0-alpha01androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.3.0-alpha01. Phiên bản 1.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Phiên bản APK tối thiểu cần thiết cho Dịch vụ Google Play hiện là phiên bản 2023 v08.23 (phiên bản APK phiên bản 230815045) và bước kiểm tra này sẽ được đưa vào thư viện. (aosp/2856137)
 • Khắc phục lỗi tiếp tục do điều kiện tranh đấu của nhiều yêu cầu đang tiến hành gây ra (Ic3567)

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.2

Ngày 3 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.2androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.2. Phiên bản 1.2.2 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi tiếp tục do điều kiện tranh đấu của nhiều yêu cầu đang tiến hành gây ra (Ic3567)
 • Khắc phục NPE do API clearCredentialState gây ra (b/327686881)

Phiên bản 1.2.1

Ngày 6 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.1androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.1. Phiên bản 1.2.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Cung cấp giải pháp dự phòng khi không có trình quản lý thông tin xác thực nền tảng. (b/310701473)

Phiên bản 1.2.0

Ngày 1 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.0androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • Bản phát hành này bổ sung một bộ API mới để hỗ trợ Trình cung cấp thông tin xác thực trong việc lưu trữ và tìm nạp mật khẩu, mã xác thực theo yêu cầu của người dùng.

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 4 tháng 10 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.0-rc01androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Một bản phát hành tăng phiên bản cùng với các bản cập nhật triển khai nhỏ

Phiên bản 1.2.0-beta04

Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.0-beta04androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.0-beta04. Phiên bản 1.2.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm quy trình nhận ý định đăng nhập để đăng nhập bằng Google. (Ib6559,I7a042)
 • Thêm tính năng kiểm tra chữ ký duy nhất đối với các gói có trong danh sách cho phép. (Ie6ff5)
 • Cập nhật quá trình phân tích cú pháp json PublicKeyCredential để sử dụng các phương thức toJson() đã cập nhật. (I708e3, I00402)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi thiếu quy tắc Proguard (b/288120539)

Phiên bản 1.2.0-beta03

Ngày 23 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.0-beta03androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.0-beta03. Phiên bản 1.2.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Xoá các phần mở rộng uvm, do việc ngừng sử dụng theo kế hoạch đối với thông số kỹ thuật webauthn. (I2d46d)
 • Đảm bảo tuân thủ quy cách webauthn liên quan đến các thuộc tính clientExtensions, credProps và rk (I3ab01)

Phiên bản 1.2.0-beta02

Ngày 1 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.0-beta02androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.0-beta02. Phiên bản 1.2.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • b/293743991 – Sửa giá trị hằng số cho trường authenticatorData để phân tích cú pháp chính xác thuộc tính authenticationResponseJson trong PublicKeyCredential

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.0-beta01androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Hiển thị một API xác định liệu nguồn gốc có được điền hay không (Ia91f4)
 • Tạo các trường hợp ngoại lệ tuỳ chỉnh chính xác về mặt ngữ nghĩa (Ibf6f4)
 • thêm API thử nghiệm (I61c1d)
 • thêm api thử nghiệm (Iaeb6f)
 • Xoá việc sử dụng API isAtLeastU() thử nghiệm (Ie9117, b/289269026)
 • Hiển thị một phương thức getter gốc tuỳ chỉnh có trong danh sách cho phép (I0c1b4)
 • Thêm chú thích VisibleForTest (I5467a)
 • Thêm chú thích VisibleForTest (Idf57a)
 • Xoá các API chỉ dùng cho mục đích kiểm thử (Idcc05)
 • Hiển thị các lớp mục nhập của nhà cung cấp ở cấp độ API thấp hơn (I2e00a)
 • Thêm API kiểm thử (Id6b9e)

Sửa lỗi

 • Thêm API kiểm thử (I0d243)
 • Thêm API thử nghiệm mới (I6fa12)
 • Hiển thị tính năng tự động chọn cho yêu cầu Tạo (I84eee)
 • Chi tiết hơn về các lỗi mã hoá JSON (I7a865)
 • Báo cáo linh hoạt lỗi nhà phát triển dựa trên thông số ngữ cảnh không hoạt động (/I20dd7, b/288288940)
 • Sửa lỗi phân tích cú pháp ngoại lệ cho các trường hợp ngoại lệ trả về từ Nhà cung cấp (Iaa2af,I0d243,I55151)
 • Cải thiện tài liệu dành cho toSlice

Phiên bản 1.2.0-alpha05

Ngày 7 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.0-alpha05androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.0-alpha05. Phiên bản này được phát triển trong một nhánh nội bộ.

Tính năng mới

 • Phân tích cú pháp tương thích ngược cho API get API trên các mô-đun GMS được giới thiệu cùng với nhánh công khai.

Phiên bản 1.2.0-alpha04

Ngày 10 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.0-alpha04androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.0-alpha04. Phiên bản này được phát triển trong một nhánh nội bộ.

Phiên bản 1.2.0-alpha03

Ngày 12 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.0-alpha03androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.0-alpha03. Phiên bản này được phát hành từ một nhánh nội bộ.

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.0-alpha02androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.0-alpha02. Phát triển từ một nhánh nội bộ.

Các thay đổi về API

 • Cho phép kiểm thử các lớp yêu cầu của trình cung cấp bằng cách đặt các hàm khởi tạo ở chế độ công khai.
 • Tạo biểu tượng bắt buộc trong tất cả các lớp mục nhập. Tuy nhiên, nếu nhà cung cấp thông tin xác thực không cung cấp biểu tượng, thì thư viện này sẽ có biểu tượng dự phòng.
 • Cho phép nhà cung cấp thông tin xác thực đặt nhiều mục nhập hành động xác thực và đặt tiêu đề cho mỗi mục.
 • Hãy xoá tất cả các lớp yêu cầu đặc quyền. Giờ đây, nhà cung cấp có thể chỉ cần lấy nguồn gốc từ lớp android.service.credentials.CallingAppInfo và không cần phải xử lý các lớp yêu cầu đặc biệt cho các lệnh gọi đặc quyền (các lệnh gọi thay mặt cho một ứng dụng khác).

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.0-alpha01androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bản phát hành này bổ sung một bộ API mới để hỗ trợ Trình cung cấp thông tin xác thực trong việc lưu trữ và tìm nạp mật khẩu, mã xác thực theo yêu cầu của người dùng.

Các thay đổi về API

 • Thêm các API mới vào để hỗ trợ Trình cung cấp thông tin xác thực.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 7 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha09androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha09. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Xác thực rằng các loại ngoại lệ là chính xác và nhất quán. (Id13d7)
 • Hỗ trợ định dạng json khi nhận yêu cầu khoá truy cập. (I25100)
 • Quy trình truy xuất khoá truy cập tương thích ngược với các mô-đun GMS trước đó.(I23878)

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 3 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha08androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Cải thiện thông báo lỗi và khả năng đọc của kết quả gỡ lỗi.

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha07androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha07. Phiên bản 1.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi do thay đổi cấu hình (a75fca, b/276316128)
 • Không làm hỏng luồng bài đăng U đối với SDK chỉ dành cho phiên bản trước U (5418c9, b/278148300)

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha06androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha06. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật mã tích hợp với Google. Mã này sẽ hoạt động với com.google.android.libraries.identity.googleid:googleid:1.0.0

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha05androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha05. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Báo cáo đúng cách lỗi huỷ của người dùng khi người dùng huỷ trang tính phụ. (/I9ff3, b/271863184)

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha04androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm yêu cầu về android.permission.CREDENTIAL_MANAGER_SET_ORIGIN để thiết lập nguồn gốc trong Thư viện Jetpack. (Ibaad4)
 • Thêm khoá truy cập nhận ngoại lệ về luồng (I4f654)
 • Cập nhật hành vi tự động chọn API CredentialManager (I576dd)
 • CreateCredentialRequest.DisplayInfo hiện sử dụng các trường CharSequence thay vì String. (I85e70)

Sửa lỗi

 • Thêm các quy tắc Proguard để đảm bảo R8 không xoá mô-đun xác thực phát. (9543977)

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha03androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm khả năng hỗ trợ cho tính năng Đăng nhập bằng Google.

Các thay đổi về API

 • Cho phép UnsupportedException hoạt động chính xác (I68208)
 • Thêm loại ngoại lệ mới để phù hợp với các trường hợp như khi thiết bị không chứa các cờ cần thiết (If08dd)
 • API ngoại lệ CredentialManager (I72947)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha02androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Các thay đổi về chữ ký API CredentialManager (Iabdec)
 • Các thay đổi về chữ ký API CredentialManager (I977ed)
 • Các thay đổi về chữ ký API CredentialManager (Ia6e9b)

Sửa lỗi

 • Hệ thống không còn hỗ trợ "cable" cũ trong thông số kỹ thuật webauthn. Thay vào đó, "hybrid" hiện được trả về cho danh sách công cụ di chuyển.
 • Transports (công cụ di chuyển) được trả về trong 2 danh sách đa chiều. Danh sách này đã được sửa thành danh sách 1d chính xác.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha01androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bản phát hành này có thư viện jetpack mới cấp quyền truy cập hợp nhất vào thông tin xác thực của người dùng. Thông tin này có thể bao gồm mật khẩu, mã xác thực và thông tin xác thực được liên kết. Bạn nên sử dụng thư viện này để tạo trải nghiệm đăng nhập liền mạch và an toàn.
 • 'androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha01' là một thư viện không bắt buộc cho phép lưu trữ và truy xuất thông tin xác thực từ Trình quản lý mật khẩu của Google. Phần phụ thuộc này cần thiết cho các thiết bị chạy API Android cấp <= 33.

Các thay đổi về API

 • Thư viện mới với các API mới