Contentpager

  
Tải và dàn trang cho dữ liệu ContentProvider trong luồng nền.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành thử nghiệm Bản phát hành alpha
Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc trên ContentPager, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
    implementation "androidx.contentpager:contentpager:1.0.0"
}

Kotlin

dependencies {
    implementation("androidx.contentpager:contentpager:1.0.0")
}

Để biết thêm thông tin về phần phụ thuộc, hãy xem nội dung Thêm phần phụ thuộc xây dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo cáo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có ghi chú phát hành nào cho cấu phần phần mềm này.