Compose Material3 thích ứng

  
Sử dụng thư viện thích ứng Material 3 để tạo giao diện người dùng thích ứng. Các giao diện này sẽ tự động điều chỉnh theo cấu hình cửa sổ hiện tại, chẳng hạn như lớp kích thước cửa sổ hoặc tư thế của thiết bị. Thư viện này cung cấp cả cách triển khai Scaffold mặc định và các thành phần kết hợp khối xây dựng cần thiết để tạo trải nghiệm tuỳ chỉnh của riêng bạn.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 12 tháng 6 năm 2024 - - 1.0.0-beta03 -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Compose, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.compose.material3.adaptive:adaptive:1.0.0-beta03"
  implementation "androidx.compose.material3.adaptive:adaptive-layout:1.0.0-beta03"
  implementation "androidx.compose.material3.adaptive:adaptive-navigation:1.0.0-beta03"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.compose.material3.adaptive:adaptive:1.0.0-beta03")
  implementation "androidx.compose.material3.adaptive:adaptive-layout:1.0.0-beta03"
  implementation "androidx.compose.material3.adaptive:adaptive-navigation:1.0.0-beta03"
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Compose Material3 Adaptive Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-beta03

Ngày 12 tháng 6 năm 2024

Phát hành androidx.compose.material3.adaptive:adaptive-*:1.0.0-beta03. Phiên bản 1.0.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục các sự cố do việc phân giải phần phụ thuộc không chính xác trong phiên bản beta02.

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 29/5/2024

Phát hành androidx.compose.material3.adaptive:adaptive-*:1.0.0-beta02. Phiên bản 1.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.compose.material3.adaptive:adaptive-*:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha12

Ngày 1 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.compose.material3.adaptive:adaptive-*:1.0.0-alpha12. Phiên bản 1.0.0-alpha12 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm thông tin isFlat vào HingeInfo (Ie0516, b/333784198)
 • Đặt API thích ứng ở chế độ không thử nghiệm (I1d038)
 • Đặt API bố cục thích ứng ở chế độ không thử nghiệm (Id23df)
 • Thay đổi BackNavigationBehavior từ một enum thành một lớp giá trị (Id8757)

Sửa lỗi

 • Thay đổi phân số chuyển đổi thành lambda (I6f5a9)
 • Khắc phục vấn đề về trạng thái ban đầu của SizeTracker (18326a9)
 • Đưa danh sách bản lề vào kiểm tra cân bằng của Posture (6687137)

Phiên bản 1.0.0-alpha11

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.compose.material3.adaptive:adaptive-*:1.0.0-alpha11. Phiên bản 1.0.0-alpha11 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Che kín các giao diện phạm vi. (Iefa57)
 • Giới thiệu AnimatedPaneScope. (I62d73, b/332750742)
 • Tạo AdaptStrategy kín và ổn định. (Ia28b2)
 • Giới thiệu một phương thức sao chép của PaneScaffoldDirective. (I9291f)
 • Đánh dấu ThreePaneScaffoldScope là thử nghiệm. (I9d527)
 • Cung cấp các API Scaffold dễ sử dụng hỗ trợ điều hướng. (I263f0, b/321010778)

Phiên bản 1.0.0-alpha10

Ngày 3 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.compose.material3.adaptive:adaptive-*:1.0.0-alpha10. Phiên bản 1.0.0-alpha10 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đặt chiều rộng ưu tiên mặc định là thích ứng và có thể tuỳ chỉnh. (Ic3abc)
 • Đổi tên các hàm tính toán của chỉ thị Scaffold. (I10855)
 • Xoá khoảng đệm và phần lồng ghép khỏi Scaffold API. (I786f8)
 • Thêm các phương thức ghi nhớ của trình điều hướng không có loại chung. (I607c3)

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 20 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.compose.material3.adaptive:adaptive-*:1.0.0-alpha09. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm các trường chuyển đổi trạng thái vào ThreePaneScaffoldScope. (I3d917)
 • Sắp xếp lại các tham số Scaffold. (I4dff5)
 • Cung cấp giá trị mặc định của tham số đối tượng sửa đổi AnimatedPane. (I77dd7)

Sửa lỗi

 • Đưa kích thước dấu cách vào các chuyển động của ngăn. (a3174ca)

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 6 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.compose.material3.adaptive:adaptive-*:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Triển khai thao tác trượt trễ khi chuyển các ngăn. (I1a38e)

Các thay đổi về API

 • Xoá giao diện ThreePaneScaffoldState. (I63f23)

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 21 tháng 2 năm 2024