Cardview

Triển khai mẫu thẻ Material Design với các góc bo tròn và bóng đổ.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành thử nghiệm Bản phát hành alpha
Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên CardView, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án của mình. Hãy đọc Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của mình:

Groovy

dependencies {
    implementation "androidx.cardview:cardview:1.0.0"
}

Kotlin

dependencies {
    implementation("androidx.cardview:cardview:1.0.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem phần Thêm phần phụ thuộc của bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn giúp cải thiện Jetpack tốt hơn. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện vấn đề mới hoặc có ý tưởng để cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các vấn đề hiện có trong thư viện này trước khi bạn tạo một vấn đề mới. Bạn có thể thêm phiếu bầu của mình vào một vấn đề hiện có bằng cách nhấp vào nút gắn dấu sao.

Tạo vấn đề mới

Hãy xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có bản ghi chú phát hành cho cấu phần phần mềm này.