Car App

Xây dựng ứng dụng chỉ đường, đỗ xe và sạc pin cho Android Auto.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành Alpha
Ngày 27 tháng 7 năm 2022 1.1.0 1.2.0-rc01 - 1.3.0-alpha01

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc vào Thư viện Car App, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.car.app:app:1.1.0"

  // For Android Auto specific functionality
  implementation "androidx.car.app:app-projected:1.1.0"

  // For Android Automotive specific functionality
  implementation "androidx.car.app:app-automotive:1.1.0"

  // For testing
  testImplementation "androidx.car.app:app-testing:1.3.0-alpha01"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.car.app:app:1.1.0")

  // For Android Auto specific functionality
  implementation("androidx.car.app:app-projected:1.1.0")

  // For Android Automotive specific functionality
  implementation("androidx.car.app:app-automotive:1.1.0")

  // For testing
  testImplementation("androidx.car.app:app-testing:1.3.0-alpha01")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.3

Phiên bản 1.3.0-alpha01

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.car.app:app-*:1.3.0-alpha01. Phiên bản 1.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bao gồm các tính năng như truy cập bằng giọng nói, cảnh báo, chế độ xem chi tiết mẫu ngăn bản đồ, thẻ lượt đáp ứng, nhấn vào bản đồ, danh sách trong mẫu điều hướng cho nội dung không phải địa điểm, tương tác bản đồ (thu phóng và xoay) trên địa điểm yêu thích và xem trước tuyến đường, làm mới nội dung trên PlaceListNavigationTemplatePlaceListMapTemplate (có tốc độ nhanh).

Thay đổi về API

 • Hỗ trợ liên kết nhiều phiên trong Kết nối dịch vụ (thay đổi nội bộ) (I8e041)
 • Thêm API SuggestionManager#updateSuggestions mới để chia sẻ nội dung đề xuất với máy chủ ô tô (I5c103)
 • Hỗ trợ thao tác mặc định cho trình thông báo khi hết hạn thời gian chờ (I5ad70)
 • CarAppService#onCreateSession() hiện đang gửi một trường hợp ngoại lệ, lưu ý là bạn nên triển khai #onCreateSession(SessionInfo) (I33a17)
 • Thêm CarAppService#CATEGORY_FEATURE_CLUSTER, hằng số dùng để khai báo hỗ trợ cụm trong AndroidManifest.xml của ứng dụng (Id468d)
 • Thêm CarAppService#onCreateSession(SessionInfo) và ngừng sử dụng CarAppService#onCreateSession() cũ. (I2db53)
 • Thêm SessionInfo#getSupportedTemplates (I96985)
 • Đánh dấu phương thức getter của một lớp thử nghiệm, thử nghiệm. (Ib6e6a)
 • Các ứng dụng sẽ sử dụng API để truy cập vào hệ thống thiết bị kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trên ô tô (Ib628b)
 • Thêm chú thích RequiresCarApi vào các API mới TravelEstimate (Ic620d )
 • Thêm thành phần tiêu đề mới vào các mẫu điều hướng khác (I30e6a)
 • Thêm CarZone dưới dạng API thử nghiệm vào androidx. (I99097)
 • Thêm trạng thái bị vô hiệu hóa cho Toggle, ActionRow (Id8a09)
 • Hỗ trợ ItemList trong MapTemplate (If44b8)
 • Đã hỗ trợ tính năng truy xuất đầu vào micrô trên ô tô. (I5e71a)
 • Xóa API thử nghiệm API cấp 5 cho ứng dụng ô tô (If1a92)
 • Thêm điểm yêu thích làm danh mục để bật các ứng dụng POI (I59da1)
 • Hãy cập nhật TravelEstimateCard để cho phép mis. data/images. (Idcc6d)
 • Cập nhật API ứng dụng xe hơi lên cấp 5 (I26b8e)
 • Thêm một API mới vào CarAppLibrary để cho phép sử dụng trong cảnh báo của ứng dụng. (I163a7)
 • Đã thêm một mẫu chung cho phép bổ sung các trường hợp sử dụng POI (If5826)

Sửa lỗi

 • Thêm hỗ trợ CarIconSpan trong tiêu đề PaneTemplate (Ia1ee0)
 • Thêm Cristian và David vào tài khoản chủ sở hữu (Ib66ba)
 • Đã cập nhật các quy tắc định kích thước hình ảnh PaneTemplate thành hộp giới hạn hình vuông (Idd72e)
 • Tái cấu trúc dịch vụ liên kết ứng dụng ô tô ra khỏi CarAppService (Ic7e04)
 • Khắc phục ngoại lệ xảy ra nếu ngăn xếp màn hình được sửa đổi sau khi State.DESTROYED. (I3c8eb)
 • Xóa phần phụ thuộc dự án của các API thử nghiệm (Iac362)
 • Thêm các API đăng ký/huỷ đăng ký cho AutomotiveCarClimate. (If2dd3)

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.car.app:app-*:1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Đây là bản phát hành ổn định và không có thay đổi nào về API so với v1.2.0-beta02. Các tính năng thử nghiệm mới (API cấp 5) đã được bổ sung dành cho các bản phát hành Android Auto và Android Automotive trong tương lai.

Sửa lỗi

 • Khắc phục ngoại lệ xảy ra nếu ngăn xếp màn hình được sửa đổi sau khi State.DESTROYED. (I3c8eb)
 • Cập nhật API CarSensors để cho biết họ chưa triển khai API AAOS (Idd57b)
 • Cập nhật PlaceListMapTempalte.Builder#setCurrentLocationEnabled để cho biết ACCESS_COARSE_LOCATION sẽ đủ dùng cho tính năng này (I510c2)
 • Đặt số lần thoát tùy chọn cho các loại thao tác vòng tròn có góc (Ife7d1)

Phiên bản 1.2.0-beta02

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.car.app:app-*:1.2.0-beta02. Phiên bản 1.2.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Car App được xây dựng bằng phiên bản thư viện này nhắm tới mục tiêu nền tảng Android Automotive OS nay có thể được phát hành lên kênh thử nghiệm công khai trên Cửa hàng Play. Tham khảo hướng dẫn phát triển để biết thêm thông tin chi tiết.

Các tính năng được chú thích bằng API cấp 4 trở xuống sẽ tương thích với cả Android Auto 7.2 trở lên và nền tảng Android Automotive OS mới. Xem mục Known Issues dưới đây để biết các cảnh báo.

Thay đổi về API

 • Thêm API setOnContentRefreshListener thử nghiệm vào mẫu POI (I6bf22)

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố rò rỉ bộ nhớ trong CarAppService khi máy chủ ô tô huỷ liên kết. (I5c9ca, b/203594731)
 • Cập nhật CarAppActivity javadoc để bao gồm cả các yêu cầu về chế độ khởi chạy singleTask (Id2f95)
 • Giảm bớt sự cố hình ảnh khi tiếp tục phát. (Iff7e0)

Vấn đề đã biết

 • Bản đồ ActionStrip trong PlaceListNavigationTemplateRoutePreviewNavigateTemplate sẽ bắt đầu có sẵn trong bản phát hành Android AutoAndroid Automotive OS tiếp theo.

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.car.app:app-*:1.2.0-alpha02. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng được chú thích bằng API cấp 4 đã được nâng cấp từ thử nghiệm tới ổn định, bao gồm bản đồ ActionStrip trong PlaceListNavigationTemplateRoutePreviewNavigateTemplate, hình ảnh CarIcon trong Pane, QRCodeSignInMethod và khả năng đặt gợi ý hiển thị (ví dụ: cờ) trong Action.

Tính năng mới

 • Trong Android Auto 7.1 trở lên, hạn mức mục của Pane đã tăng từ 2 lên 4.

Thay đổi về API

 • Thêm phương thức toString() thử nghiệm vào CarUnit(I36a3b)

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố thoát ứng dụng đột ngột xảy ra trong CarAppPermissionActivity nếu lệnh gọi lại bị ngừng hoạt động (If9823)
 • Thay đổi hạn mức danh sách mặc định của Pane thành 4 (I0068b)

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 3 tháng Mười một, 2021

androidx.car.app:app-*:1.2.0-alpha01 đã phát hành. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tất cả tính năng mới của v1.2.0 (API 4 trở lên) hiện đang thử nghiệm nhắm đến các bản phát hành hệ điều hành Android Auto và Android Automotive trong tương lai. Tham khảo hướng dẫn phát triển để biết thêm thông tin chi tiết.

Thay đổi về API

 • Thực hiện thử nghiệm API AutomotiveCarInfo. (Ia13e5)
 • Thêm API Thư viện Car App cấp 4 (I2a2e7)
 • API cấp 4: Thêm hỗ trợ cho việc đặt CarIcon trong Pane (Ifcc12)
 • API cấp 4: Thêm phương thức đăng nhập bằng mã QR (Ib623e)
 • API cấp 4: Thêm set/getFlags vào Action (Ic03ab)
 • API cấp 4: Thêm hỗ trợ cho việc di chuyển và thu phóng trong PlaceListNavigationTemplateRoutePreviewNavigationTemplate (I9d8a3)

Sửa lỗi

 • API cấp 4: Thêm cơ chế để cho phép ứng dụng gửi thông tin cập nhật vị trí cho máy chủ ô tô (I3bad3)
 • Khắc phục vấn đề về logic xác thực máy chủ lưu trữ không tìm thấy quyền TEMPLATE_RECORDER đúng cách (I62618)

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.car.app:app-*:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Đây là bản phát hành ổn định và không có thay đổi nào so với v1.1.0-rc01. Đồng thời hãy xem ghi chú phát hành cho v1.2.0-alpha02 để biết thêm chi tiết về các tính năng mới dành cho thư viện Car App.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • API cấp 2: SignInTemplateLongMessageTemplate có thể được dùng cho các quy trình đăng nhập khi bạn đỗ xe
 • API cấp 2: hỗ trợ tương tác bản đồ trong NavigationTemplate
 • API cấp 2: hỗ trợ văn bản nhiều loại độ dài để cho phép ứng dụng cung cấp nhiều phiên bản chuỗi để hiển thị tuỳ thuộc vào kích thước màn hình ô tô.
 • API cấp 3: CarHardwareManagercó thể dùng để truy vấn dữ liệu về phần cứng của xe, chẳng hạn như mẫu xe và hãng sản xuất, mức nhiên liệu và các cảm biến khác.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.car.app:app-*:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Đây là bản phát hành ổn định và không có thay đổi nào về API so với v1.1.0-beta01. Các tính năng thử nghiệm mới (API cấp 4) dành cho các bản phát hành Android Auto trong tương lai đã được thêm vào. Xem ghi chú phát hành cho v1.2.0-alpha01 để biết thêm thông tin chi tiết về các API thử nghiệm.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.car.app:app-*:1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tất cả các tính năng của v1.1.0 (API 2 trở lên) đều tương thích hoàn toàn với Android Auto 6.7 trở lên. Tham khảo hướng dẫn phát triển để biết thêm thông tin chi tiết.

Thay đổi về API

 • Xoá Manager khỏi giao diện công khai (Ie381b)
 • Thêm khả năng đặt nền thương hiệu tuỳ chỉnh cho yêu cầu cấp quyền (I74b76)
 • Thêm ScreenManager.getStackSize (I0b16a)
 • Xoá hàm khởi tạo ScreenController có ghi rõ là TestCarContext (Iefebc)

Sửa lỗi

 • Thêm bước kiểm tra cấp API khi tạo CarHardwareManager (I48f9b)
 • Thêm các lượt kiểm tra đối với trường hợp sử dụng CarSpan không hợp lệ trên API (I65ae6)
 • Khắc phục sự cố trong đó nếu một Screen được đánh dấu là đã hoàn thành trong quá trình tạo, thì sự kiện đó sẽ rời khỏi ngăn xếp ở trạng thái bị hỏng (I81b13)
 • Khắc phục sự cố trong đó CarNotificationManager.notify sẽ ghi lại lỗi cho AutomotiveOS nếu có các hành động với biểu tượng trong CarAppExtender (I3633d)
 • Thêm phương thức bắt tay cho ứng dụng và máy chủ xe để thiết lập phiên bản API (I7d6f8)

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.car.app:app-*:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng mới

 • API cấp 3: Thêm loại CarHardwareManager có thể dùng để truy vấn dữ liệu phần cứng của xe, chẳng hạn như mẫu xe và hãng sản xuất, mức nhiên liệu và các cảm biến khác. Hiện tại, tính năng này chỉ có trên Android Auto 6.7 trở lên trong kênh thử nghiệm công khai. Việc thử nghiệm tính năng này trong môi trường máy tính sẽ yêu cầu phiên bản mới của Desktop Head Unit. Phiên bản này sẽ được phát hành riêng biệt. Hãy theo dõi trang Thử nghiệm ứng dụng Android dành cho ô tô để biết thông tin chi tiết về thời điểm có phiên bản mới.
 • Hãy làm theo hướng dẫn phát triển và tham khảo thư viện để biết thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn thiết kế về cách sử dụng các tính năng này trong máy chủ ô tô tương thích với API cấp 3.

Thay đổi về API

 • Các phương thức vòng đời của SessionControllerScreenController đã hợp nhất thành một phương thức moveToState (I1ed00)
 • Thêm CarContext#getHostInfo() (I8977e)
 • Xoá các trường không còn dùng nữa. (I67168)
 • Cập nhật SessionControllerScreenController để hiển thị trực tiếp hàm khởi tạo (Iabf22)
 • Xoá PinSignInMethod.BuilderProviderSignInMethod.Builder (I9f0cb)
 • Thêm "setCarAppResult()" để cho phép sử dụng các ứng dụng theo mẫu "cho kết quả" trong AAOS (I37741)
 • Chú thích giao diện CarHardware bằng @MainThread. (Ib2f85)
 • Đổi tên OnCarDataListener thành OnCarDataAvailableListener (I518ca)
 • Cập nhật tên phương thức CarInfo, Speed, Mileage và javadoc. (I86672)
 • Đổi tên Toll thành TollCard. (I3e7c8)
 • Xóa PinSignInMethod.getPin không còn được sử dụng mà được thay thế bằng PinSignInMethod.getPinCode (I996ce)
 • Xóa OnInputCompletedListener (được thay thế bằng InputCallback). (Ib5be1)
 • Thay đổi PinSignInMethod thành CharSequence thay vì String (I275d5)

Sửa lỗi

 • Bản sửa lỗi Javadoc cho phần cứng của ô tô. (I2abbc)

Đóng góp bên ngoài

Vấn đề đã biết

 • Trong SignInTemplate, việc sử dụng InputSignInMethod có thể dẫn đến một NullPointerException trong máy chủ ô tô. Điều này sẽ được giải quyết trong bản phát hành tiếp theo của thư viện. Để giải quyết vấn đề này, hãy chèn dòng này vào cấu hình Proguard của ứng dụng: -keep class androidx.car.app.model.signin.InputSignInMethod { *; }

Phiên bản 1.1.0-alpha01

16 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.car.app:app:1.1.0-alpha01, androidx.car.app:app-automotive:1.1.0-alpha01androidx.car.app:app-testing:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • API cấp 2: SignInTemplateLongMessageTemplate mới có thể được sử dụng cho quy trình đăng nhập khi xe đang đỗ.
 • API cấp 2: hỗ trợ mới cho tương tác bản đồ trong NavigationTemplate
 • API cấp 2: hỗ trợ mới cho văn bản có nhiều loại độ dài để cho phép ứng dụng cung cấp nhiều phiên bản chuỗi để hiển thị tuỳ thuộc vào kích thước màn hình ô tô.
 • Hãy làm theo hướng dẫn phát triển và thư viện Javadoc để biết thêm thông tin chi tiết và nguyên tắc thiết kế về cách sử dụng các tính năng này trong những máy chủ xe tương thích với API cấp 2.

Thay đổi về API

 • Đặt tất cả phương thức giao diện *Callback về mặc định và đổi tên OnRequestPermissionsCallback thành -> OnRequestPermissionsListener (Ib3ec9)
 • Cập nhật các lớp androidx.car.app.hardware để xoá các trình tạo và lớp tham số không cần thiết. (I67beb)
 • Thêm các lớp androidx.car.app.hardware để truy cập vào dữ liệu cụ thể về ô tô như nhiên liệu, pin và tốc độ. (Iff3c9)
 • Thêm hỗ trợ ActionStrip trên MessageTemplate (Ida657)
 • Thêm setLoading vào MessageTemplate (I2a4b5)
 • Đã đổi tên ConnectionToCar thành CarConnection (Ife9bd)
 • Thay đổi NavigationTemplate để trả lại một PanModeDelegate rõ ràng (I13877)
 • Cập nhật thứ tự tham số cho CarContext.requestPermissions (Ib890a)
 • Cập nhật khoá siêu dữ liệu để xác định cấp độ api tối thiểu cho xe ô tô thành androidx.car.api.minCarApiLevel (Ib0d41)
 • Tạo một API cho phép quan sát trạng thái kết nối với ô tô (Ifc935)
 • Thêm hỗ trợ cài đặt nút bật/tắt cho Action và thêm loại chế độ kéo cho Action (Ica6af)
 • Tạo CarNotificationManager để hỗ trợ gửi thông báo trong ô tô (I10d7a)
 • Thêm ConstraintManager để cung cấp giới hạn danh sách trong máy chủ ô tô (I8690e)
 • Thêm chế độ kéo và API dải hành động trên bản đồ trong NavigationTemplate (I77aa6)
 • Thêm API kéo và thu phóng trong SurfaceCallback cho các ứng dụng điều hướng (Id5e9d)
 • Cập nhật CarAppApiLevel thành 2 (Ic1540)
 • Thêm chức năng yêu cầu quyền từ CarAppService (I5421e)
 • Thêm chú thích RequiresCarApi(2) vào API nhiều văn bản (Iacb62)
 • Được phép sử dụng nhiều biến thể văn bản trong nửa danh sách tiêu đề mẫu (Ib8df7)
 • Thêm LongMessageTemplate mới (cần có API Xe cấp 2) (Ic5cee)

Sửa lỗi

 • Cập nhật yêu cầu về kích thước hình ảnh để phù hợp với màn hình ô tô lớn hơn (I116dc)
 • Không cho phép thêm nhiều hơn 2 hành động trong phần nội dung mẫu (I32157)
 • Đảm bảo tất cả quá trình tạo PendingIntent trong thư viện Car App đều được gắn cờ. (If84fe, b/186394900)
 • Cập nhật javadoc để cho phép Row những thay đổi văn bản dưới dạng làm mới (If3f9c )
 • androidx.activity:activity:1.2.0 hiện là phần phụ thuộc api (Id1cb9)
 • Tạo SignInTemplateLongMessageTemplate để yêu cầu các hành động chỉ đỗ xe trong phần nội dung và cập nhật tài liệu để cho biết các hành động này sẽ chỉ hiển thị khi xe được đỗ (Iddaa9)
 • Khắc phục một trường hợp ngoại lệ xảy ra khi bật cửa sổ Screen lên khi bắt đầu (Ifcf40, b/184664896)
 • Cho phép màu văn bản tuỳ chỉnh trong ForegroundCarColorSpan (I69e59)
 • Khắc phục vấn đề về sự cố xảy ra với ON_DESTROY trên Session sau ON_DESTROY của Screen(I52e01, b/183696617 ).
 • Cập nhật javadoc khi việc cài đặt thời gian còn lại của TravelEstimate thành thời gian không xác định được cho phép. (I99610, b/183632456)
 • Cập nhật Action để hỗ trợ ForegroundColorSpan trong tiêu đề và mọi màu nền tuỳ chỉnh (I578e4)
 • Không thực thi NavigationManagerCallback#onStopNavigation nếu lệnh gọi lại bị xoá trước khi hàm thực thi chạy (I7fc5e, b/181143772)
 • Khắc phục sự cố yêu cầu ứng dụng phải rõ ràng phụ thuộc vào lifecycle- phổ biến-:#8 (I8b8c8)

Vấn đề đã biết

 • Trong SignInTemplate, bàn phím ảo sẽ cho thấy biểu tượng “tìm kiếm” thay vì biểu tượng “nhập” khi người dùng muốn xác nhận mục nhập. Để khắc phục vấn đề này, người dùng có thể truy cập vào bàn phím điện thoại được kích hoạt khi trường nhập dữ liệu nằm trong tiêu điểm.
 • Trong Android Auto phiên bản 6.5, tính năng gọi lại và thu phóng trong SurfaceCallback có thể được gọi không chính xác cho một số cử chỉ chạm.

Car App phiên bản thử nghiệm 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.car.app:app-testing:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Đây là bản phát hành Jetpack đầu tiên của thư viện thử nghiệm nguồn đã đóng trước đó. Tham khảo mẫu của chúng tôi về cách sử dụng thư viện này trong các thử nghiệm của bạn.

Các tính năng mới

 • Bộ điều khiển cho các lớp mô hình đã bị xoá. Phương thức getter mẫu hiện là một phần của giao diện API công khai cho phép xác thực các giá trị đã được đặt trong trình tạo.
 • CarAppServiceController trước đó đã được thay thế bằng SessionController mới để thử nghiệm logic liên quan đến vòng đời kết nối với các điểm nóng.

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 21 tháng 4 năm 2021

Phát hành androidx.car.app:app:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

 • Đầu tháng 4, chúng tôi đã thông báo rằng ứng dụng có thể bắt đầu phát hành lên kênh phát hành công khai bằng androidx.car.app:app:1.0.0-rc01. Thư viện Car App phiên bản 1.0.0 hiện đã ổn định và tương thích hoàn toàn với Android Auto 6.1 trở lên.
 • Hãy làm theo hướng dẫn phát triển để biết thông tin chi tiết về cách xây dựng ứng dụng chỉ đường, đỗ xe và sạc pin cho Android Auto bằng thư viện.

Sửa lỗi

 • Khắc phục trường hợp ngoại lệ xảy ra khi hiển thị Screen trong quá trình bắt đầu (70aae1, b/184664896)
 • Khắc phục sự cố trong đó ON_DESTROY trên một Session xuất hiện sau ON_DESTROY của Screen (0ceecb, b/183696617).

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.car.app:app:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi điều kiện đua trong đó NavigationManagerCallback#onStopNavigation được gọi sau khi lệnh gọi lại bị xoá. Điều này xảy ra nếu lệnh gọi lại bị xoá trước khi lệnh thực thi lệnh gọi lại chạy (I7fc5e, b/181143772)
 • Khắc phục sự cố yêu cầu ứng dụng phải phụ thuộc rõ ràng vào lifecycle-common-java8 (I8b8c8)
 • Khắc phục NullPointerException được thực hiện khi ứng dụng nhận cuộc gọi stopNavigation khi ứng dụng này Xoá lệnh gọi lại (Ib8b89, b/181143772)
 • Những cải tiến đối với việc không gửi lệnh gọi đến ứng dụng nếu vòng đời của ứng dụng ít nhất không ở trạng thái CREATED (I86965, b/179800224, b/177921120)
 • Khắc phục vấn đề về việc tệp kê khai của một API tối thiểu không hợp lệ được chỉ định trong ứng dụng sẽ gửi, gây ra lỗi ANR trên máy chủ. (Nếu được cung cấp, b/174231592)

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

androidx.car.app:app:1.0.0-beta01 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Đây là bản phát hành Jetpack đầu tiên của thư viện nguồn đã đóng trước đó và tương thích với Android Auto 6.1 trở lên. Hãy làm theo hướng dẫn phát triển để biết thông tin chi tiết về cách tạo ứng dụng dành cho xe ô tô bằng cách sử dụng thư viện.

Các tính năng mới

 • Đã giới thiệu GridTemplate mà ứng dụng của bạn có thể sử dụng để hiển thị danh sách các thành phần trên giao diện người dùng trong một bố cục lưới.
 • Đã giới thiệu phương thức CarAppService.createHostValidator để xác thực rằng kết nối máy chủ là từ một nguồn đáng tin cậy (ví dụ: Android Auto).
 • Thêm API CarAppExtender.Builder.setColor. (b/174231592)

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố trong đó Screen sai không được tiếp tục khi tuần tự bật lên các màn hình. (b/177590791)