Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Lõi nhân

  
Trình trợ giúp cho các phần phụ thuộc khác, bao gồm các quy tắc thử nghiệm JUnit có thể được sử dụng với LiveData.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản hát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 5 tháng Chín, 2019 2.1.0 - - -

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi bạn tạo một lỗi mới. Bạn có thể bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Tạo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 2.1.0

Phiên bản 2.1.0

Ngày 5 tháng Chín, 2019

Đã phát hành androidx.arch.core:core-common:2.1.0, androidx.arch.core:core-runtime:2.1.0androidx.arch.core:core-testing:2.1.0. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Kể từ phiên bản 2.0.1, không có thay đổi nào đáng chú ý trong nội dung công khai

Phiên bản 2.1.0-rc01

Ngày 2 tháng Bảy, 2019

Đã phát hành androidx.arch.core:core-common:2.1.0-rc01, androidx.arch.core:core-runtime:2.1.0-rc01androidx.arch.core:core-testing:2.1.0-rc01 mà không có thay đổi nào từ 2.1.0-beta01. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Phiên bản 2.1.0-beta01

Ngày 7 tháng Năm, 2019

androidx.arch.core:*:2.1.0-beta01 đã phát hành. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi API

  • Thay đổi có thể gây lỗi: lớp Cancellable không còn được dùng trước đó đã bị xóa. (aosp/952616)

Phiên bản 2.1.0-alpha02

Ngày 25 tháng Bốn, 2019

androidx.arch.core:*:2.1.0-alpha02 đã phát hành. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi API

Phiên bản 2.1.0-alpha01

Ngày 3 tháng Bốn, 2019

androidx.arch.core:*:2.1.0-alpha01 đã phát hành. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

Phiên bản 2.0.1

Phiên bản 2.0.1

Ngày 22 tháng Ba, 2019

Phiên bản 2.0.1 của nhóm cấu phần của phần mềm androidx.arch.core được phát hành chỉ với một mức điều chỉnh.

  • Số lượng luồng tối đa trong ArchExecutor sẽ tăng từ 2 lên 4.