Quảng cáo

Thư viện mã nhận dạng cho quảng cáo (Advertising ID) xác định một giao diện để tương tác với nhà cung cấp quảng cáo ở cấp độ hệ thống trên thiết bị chạy ứng dụng của bạn. Giao diện này cho phép ứng dụng của bạn nhận được giá trị mã nhận dạng cố định cho quảng cáo.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 22 tháng 1 năm 2020 - - - 1.0.0-alpha04

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Ads, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation 'androidx.ads:ads-identifier:1.0.0-alpha04'

  // Optional - add if you're using Guava to handle
  // return values of type ListenableFuture.
  implementation 'com.google.guava:guava:28.0-android'
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.ads:ads-identifier:1.0.0-alpha04")

  // Optional - add if you're using Guava to handle
  // return values of type ListenableFuture.
  implementation("com.google.guava:guava:28.0-android")
}

Để biết thêm thông tin về phần phụ thuộc, hãy xem nội dung Thêm phần phụ thuộc xây dựng.

Phản hồi

Phản hồi của bạn giúp cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng để cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi bạn báo một lỗi mới. Bạn có thể bình chọn một lỗi hiện có bằng cách nhấp vào dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 22 tháng 1 năm 2020

Phát hành androidx.ads:ads-identifier:1.0.0-alpha04, androidx.ads:ads-identifier-common:1.0.0-alpha04androidx.ads:ads-identifier-provider:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cải thiện hiệu suất

Thay đổi API

 • AdvertisingIdInfo.getId() nay trực tiếp trả về mã nhận dạng cho quảng cáo qua AdvertisingIdProvider nên mã nhận dạng này có thể ở bất kỳ định dạng nào.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

Phát hành androidx.ads:ads-identifier:1.0.0-alpha03androidx.ads:ads-identifier-common:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các bản sửa lỗi

 • Xoá phần phụ thuộc trên ngôn ngữ lập trình Java 8. Thư viện này hiện hướng đến ngôn ngữ lập trình Java 7.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 18 tháng 9 năm 2019

Phát hành androidx.ads:ads-identifier:1.0.0-alpha02androidx.ads:ads-identifier-common:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thay đổi loại dữ liệu trả về của AdvertisingIdUtils.getAdvertisingIdProviderServices() từ List<ResolveInfo> thành List<ServiceInfo>

Các bản sửa lỗi

 • Thay đổi thông báo AdvertisingIdNotAvailableException để thể hiện nội dung chính xác hơn No compatible AndroidX Advertising ID Provider available" ("Không có nhà cung cấp mã nhận dạng AndroidX tương thích cho quảng cáo").

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Phát hành androidx.ads:ads-identifier:1.0.0-alpha01, androidx.ads:ads-identifier-common:1.0.0-alpha01androidx.ads:ads-identifier-provider:1.0.0-alpha01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.