Tích hợp Google Play với phần phụ trợ máy chủ của bạn

Phần phụ trợ bảo mật của máy chủ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các giao dịch mua hàng trong ứng dụng của bạn thông qua Google Play. Hệ thống thanh toán của Google Play cung cấp một phương thức để quản lý các khía cạnh quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh sản phẩm kỹ thuật số, từ thiết lập danh mục đến theo dõi giao dịch.

Hình 1. Sơ đồ về một tính năng tích hợp điển hình trong phần phụ trợ với hệ thống thanh toán của Google Play.

API Nhà phát triển Google Play chứa một số điểm cuối để luôn đồng bộ hoá phần phụ trợ của bạn với phần phụ trợ của Google Play. Cụ thể, API Gói thuê bao và Giao dịch mua hàng trong ứng dụng sẽ xử lý chức năng liên quan đến hoạt động bán sản phẩm kỹ thuật số của bạn trên Google Play.

Hình 2. Các điểm cuối liên quan đến thanh toán do API Nhà phát triển Google Play cung cấp.

Quản lý tự động danh mục sản phẩm kỹ thuật số

Có nhiều trường hợp sử dụng mà bạn cần tích hợp khả năng quản lý danh mục sản phẩm kỹ thuật số vào phần phụ trợ. Ví dụ, tính năng tích hợp này có thể hỗ trợ bạn làm những việc sau:

  • Lưu giữ bản sao chi tiết sản phẩm trên phần phụ trợ của bạn để truy cập khi cấp quyền.
  • Thiết lập quy trình xử lý hàng loạt để tự động cập nhật tất cả các mức giá.
  • Kết nối hệ thống quản lý danh mục của riêng bạn với danh mục trong hệ thống thanh toán của Google Play để đảm bảo danh mục được cập nhật đồng bộ.

Bạn có thể sử dụng các điểm cuối monetization.subscriptionsinappproducts để quản lý danh mục sản phẩm kỹ thuật số của mình.

Quản lý vòng đời giao dịch mua và đồng bộ hoá quyền

Việc theo dõi các sự kiện trong vòng đời giao dịch mua là điều cần thiết để phản hồi nhanh chóng và chính xác các thay đổi về quyền của người dùng. Để đảm bảo tất cả các giao dịch mua được an toàn và mọi quyền đều nhất quán, bạn nên tích hợp tính năng quản lý trạng thái mua hàng vào phần phụ trợ cho cả gói thuê bao và giao dịch mua hàng một lần.

Hệ thống thanh toán của Google Play sẽ gửi Thông báo theo thời gian thực dành cho nhà phát triển (RTDN) cho cả hai loại giao dịch mua. Phần phụ trợ của bạn cần sẵn sàng để nhập các thông báo này cũng như thực hiện các thay đổi cần thiết. Để tìm hiểu cách tận dụng máy khách RTDN và API Nhà phát triển Google Play để quản lý vòng đời giao dịch mua, hãy xem phần hướng dẫn về vòng đời giao dịch mua.

Ngăn chặn hành vi gian lận và sử dụng sai mục đích

Ngăn chặn hành vi sai trái bằng cách chuyển logic nhạy cảm sang phần phụ trợ của bạn và theo dõi các giao dịch mua vô hiệu trên Google Play. API Nhà phát triển Google Play cung cấp các hàm để xác nhận giao dịch mua mới, tiêu thụ giao dịch mua sản phẩm trong ứng dụng và xử lý các giao dịch mua vô hiệu. Để tìm hiểu thêm về cách ngăn chặn hành vi gian lận và sai trái, hãy xem phần Chống hành vi gian lận và sai trái.

Tự động đối chiếu và báo cáo tài chính

Bạn có thể nhập dữ liệu báo cáo từ Google Play bằng cách tải báo cáo của Play Console xuống. Bạn có thể tận dụng API Google Cloud Storage để tải thông tin có sẵn trên Play Console xuống để giải quyết mọi trường hợp sử dụng liên quan đến thông tin này.

Quản lý giao dịch bên ngoài

Nếu tham gia chương trình thử nghiệm KR, bạn có thể tận dụng API hệ thống thanh toán thay thế để quản lý các giao dịch bên ngoài với tính năng tích hợp Google Play Billing.