Vòng đời giao dịch mua và RTDN

Khi bán các sản phẩm kỹ thuật số thông qua ứng dụng, bạn phải cân nhắc toàn bộ trải nghiệm người dùng. Tính năng tích hợp trong ứng dụng cho phép bạn khởi chạy quy trình mua và quản lý trải nghiệm người dùng, tuy nhiên, bạn cần phải duy trì trạng thái cập nhật cho phần phụ trợ của mình đối với các quyền mà người dùng đang mua. Đây là điều quan trọng để theo dõi các giao dịch mua và quản lý các khía cạnh khác của trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như quyền trên nhiều nền tảng.

Để theo dõi các sự kiện trong vòng đời giao dịch mua và phản hồi nhanh các thay đổi về quyền của người dùng, bạn nên xây dựng một hệ thống quản lý trạng thái mua hàng trong phần phụ trợ cho cả gói thuê bao và giao dịch mua hàng một lần. Hệ thống này đảm bảo rằng quá trình mua hàng diễn ra nhanh chóng và an toàn bất kể trạng thái thiết bị là gì, giúp duy trì quyền của người dùng nhất quán trên tất cả nền tảng, đồng thời cung cấp khả năng tham khảo nhật ký mua và dữ liệu về quyền trong phần phụ trợ của bạn.

Google Play cung cấp thông báo theo thời gian thực dành cho nhà phát triển (RTDN) để theo dõi các sự kiện trong vòng đời giao dịch mua, còn API Nhà phát triển Play dành cho Gói thuê bao và Giao dịch mua hàng trong ứng dụng có thể được dùng để thực hiện các hành động cần thiết dựa trên những sự kiện này. Bằng cách sử dụng những công cụ này và xây dựng một hệ thống mạnh mẽ để quản lý vòng đời giao dịch mua, bạn có thể cung cấp cho người dùng một trải nghiệm liền mạch, đồng thời quản lý các giao dịch mua và quyền một cách hiệu quả.

Xây dựng máy khách thông báo theo thời gian thực dành cho nhà phát triển

Trong suốt vòng đời, các giao dịch mua thực hiện trên hệ thống thanh toán của Google Play có thể trải qua một số thay đổi về quyền. Nhiều hành động có thể kích hoạt các thay đổi này, bao gồm:

  • Hành động do người dùng thực hiện trong ứng dụng của bạn.
  • Thao tác do người dùng thực hiện thông qua ứng dụng Cửa hàng Play.
  • Thao tác được thực hiện trực tiếp thông qua các hệ thống phụ trợ của bạn.
  • Thao tác mà bạn thực hiện thông qua Google Play Console.

Ví dụ:

  • Một người dùng hủy gói đăng ký thông qua trung tâm đăng ký của Cửa hàng Play.
  • Một nhà phát triển dùng API Nhà phát triển Google Play để trì hoãn việc thanh toán gói thuê bao.
  • Một nhà phát triển hoàn tiền và thu hồi quyền cho giao dịch mua thông qua Google Play Console.

Điều quan trọng là phần phụ trợ của bạn phải nhận biết được các trạng thái khác nhau mà một giao dịch mua có thể trải qua, đồng thời phải thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để điều chỉnh quyền sao cho phù hợp và kịp thời.

Mặc dù có thể dùng API Nhà phát triển Google Play để kiểm tra trạng thái giao dịch mua theo cách thủ công, nhưng việc dựa vào các lần kiểm tra định kỳ để theo dõi các thay đổi sẽ không mang lại hiệu quả cao, đồng thời dễ gây ra lỗi và độ trễ. RTDN có thể giúp bạn phản hồi ngay các thay đổi mà không cần xây dựng logic theo dõi vòng đời cho giao dịch mua trên Google Play.

Phần này thảo luận cách xây dựng máy khách cho RTDN. RTDN là một tính năng được xây dựng bằng Google Cloud Pub/Sub. Tính năng này sẽ gửi thông báo tức thì cho phần phụ trợ của bạn khi trạng thái quyền của người dùng thay đổi. Hệ thống Pub/Sub bao gồm một trình phát hành chuyên gửi thông báo và một máy khách để nhận các thông báo đó. Bằng cách triển khai RTDN, bạn có thể theo dõi tất cả các thay đổi đối với trạng thái quyền của người dùng theo thời gian thực và phản hồi nhanh chóng.

Trình phát hành RTDN

Hệ thống phụ trợ của Google Play đóng vai trò là máy phát hành cho RTDN. Để thiết lập RTDN cho ứng dụng của bạn, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết Thiết lập. Các bước này cho phép hệ thống thanh toán của Google Play đóng vai trò là trình phát hành cho RTDN của ứng dụng. Để hoàn tất quy trình thiết lập này, bạn nên làm quen với Bảng điều khiển Google Cloud Platform để thiết lập cấu hình Pub/Sub cơ bản.

Máy đăng ký RTDN

Sau khi thiết lập máy phát hành, bạn nên chuẩn bị phần phụ trợ để dùng RTDN. Để thực hiện việc này, bạn cần xây dựng một máy khách để nhận thông báo của Google Cloud Pub/Sub. Chức năng cơ bản của máy khách RTDN bao gồm việc nhận các bản sao của PubSubMessage, thông qua các yêu cầu HTTPS trong một điểm cuối đã đăng ký hoặc bằng cách sử dụng thư viện máy khách Cloud Pub/Sub. Hãy xem tài liệu về Pub/Sub để tìm hiểu cách dùng chiến lược đẩy hoặc kéo, hoặc tham khảo tài liệu hướng dẫn thiết lập RTDN để biết hướng dẫn về cách chọn chiến lược phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Đối với mỗi thông báo bạn nhận được, phần phụ trợ của bạn cần làm như sau:

  • Giải nén trường data được mã hoá dưới dạng base-64, chứa đối tượng RTDN.
  • Kích hoạt mọi quy trình phụ trợ bắt buộc liên quan đến việc thay đổi quyền mà sự kiện RTDN thông báo.

Xử lý quá trình chuyển đổi trạng thái giao dịch mua

Tuỳ theo ảnh hưởng của các trạng thái và sự kiện khác nhau, giao dịch mua hàng một lần và giao dịch mua gói thuê bao sẽ có vòng đời khác nhau. Khi có RTDN, bạn không cần xây dựng logic để xác nhận chuyển đổi trạng thái. Bạn chỉ cần xác định điều gì sẽ xảy ra khi phần phụ trợ của bạn nhận được từng loại thông báo.

Hãy xem các hướng dẫn sau để tìm hiểu thêm về những trường hợp này: