API hệ thống thanh toán thay thế

Nhà phát triển đủ điều kiện có thể cung cấp hệ thống thanh toán thay thế trong ứng dụng của họ cho người dùng ở một số quốc gia và báo cáo các giao dịch phát sinh cho Google. Tuỳ thuộc vào nơi bạn phân phối ứng dụng và điều kiện áp dụng, ứng dụng có thể xây dựng 2 phiên bản hệ thống thanh toán thay thế:

Hướng dẫn này đề cập đến các API cần sử dụng cho một trong hai dịch vụ đó. Bạn nên xem lại trang chương trình và đăng ký tham gia những chương trình có liên quan trước khi sử dụng các API này.

Bảng chú giải thuật ngữ

Sau đây là hướng dẫn về quy ước sử dụng thuật ngữ:

 • API hệ thống thanh toán thay thế: API dùng để cho người dùng thấy mọi màn hình có thể áp dụng, đồng thời cho phép nhà phát triển báo cáo các giao dịch đã hoàn tất trên hệ thống thanh toán thay thế của nhà phát triển.
 • Hệ thống thanh toán thay thế: Hệ thống thanh toán thay thế của nhà phát triển, và họ có thể cung cấp hệ thống này cùng với hệ thống thanh toán của Google Play hoặc chỉ cung cấp hệ thống này một mình (tuỳ theo điều kiện áp dụng).
 • Giao dịch bên ngoài: Giao dịch diễn ra bên ngoài hệ thống thanh toán của Google Play.
 • Mã thông báo giao dịch bên ngoài: Mã thông báo được cung cấp cho nhà phát triển thông qua Thư viện Play Billing để họ sử dụng khi người dùng hoàn tất giao dịch thông qua hệ thống thanh toán thay thế. Mã thông báo này được dùng để thông báo cho Google Play về giao dịch mua thành công.
 • Mã giao dịch bên ngoài: Giá trị nhận dạng duy nhất do nhà phát triển tạo ra để xác định một giao dịch.

Cung cấp hệ thống thanh toán thay thế do người dùng chọn

Phần này mô tả cách cung cấp cho người dùng hệ thống thanh toán thay thế cùng với lựa chọn sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play. Trước khi sử dụng các API này, hãy đảm bảo:

Các mô-đun tích hợp Google Play Billing được đề xuất còn lại cũng giống như các mô-đun mà nhà phát triển hiện đã tích hợp.

Ngoài ra, bạn nên thiết lập sẵn quy trình tích hợp API Nhà phát triển Google Play, vì việc tích hợp phần phụ trợ sẽ tận dụng API này.

Thiết lập trong Play Console

Nếu nhà phát triển đã hoàn tất đăng ký chương trình tương ứng về hệ thống thanh toán thay thế do người dùng chọn và tích hợp với API Hệ thống thanh toán thay thế, thì họ có thể quản lý chế độ cài đặt hệ thống thanh toán thay thế thông qua Play Console:

 • Đối với từng ứng dụng đủ điều kiện, bạn có thể chọn có cung cấp hệ thống thanh toán thay thế hay không.
 • Tải biểu trưng của các phương thức thanh toán lên sao cho phù hợp với các nguyên tắc, đồng thời tuân theo tất cả thông số kỹ thuật về định dạng. Hình ảnh không tuân thủ các nguyên tắc này sẽ không xuất hiện trên màn hình lựa chọn của người dùng đối với hệ thống thanh toán thay thế của bạn. (Lưu ý: Bạn không bắt buộc phải thêm biểu trưng của phương thức thanh toán, mặc dù rất nên làm vậy.)
 • Nếu bạn cung cấp gói thuê bao, hãy cung cấp đường liên kết bắt buộc để quản lý gói thuê bao.
Giao diện người dùng mô phỏng, nhằm mục đích minh hoạ, có thể thay đổi.

Trải nghiệm người dùng

API phía máy khách có chức năng sau:

 • Google Play kết xuất và quản lý thông tin phù hợp cũng như màn hình lựa chọn của người dùng
 • Nếu người dùng chọn sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play, thì quy trình thanh toán sẽ tiếp tục sử dụng giao diện tiêu chuẩn của hệ thống thanh toán của Google Play.

Ứng dụng của nhà phát triển.

Màn hình lựa chọn phương thức thanh toán.

Ví dụ này chỉ nhằm mục đích minh hoạ.

Màn hình lựa chọn của người dùng

Màn hình lựa chọn của người dùng trình bày cho người dùng lựa chọn sử dụng hệ thống thanh toán thay thế của nhà phát triển hoặc hệ thống thanh toán của Google Play.

Phân tích một tuỳ chọn hệ thống thanh toán thay thế

Tuỳ chọn hệ thống thanh toán thay thế trên màn hình lựa chọn của người dùng gồm các thành phần sau đây trên giao diện người dùng:

 1. Biểu tượng ứng dụng.
 2. Tên ứng dụng.
 3. Thành phần hình ảnh bao gồm các phương thức thanh toán do nhà phát triển cung cấp.
 4. Thành phần chỉ báo bổ sung (và các thành phần khác không thuộc thành phần hình ảnh trên giao diện người dùng).

Thành phần hình ảnh cho các phương thức thanh toán

Mỗi thành phần hình ảnh được tạo thành từ nhiều thẻ phương thức thanh toán và phải tuân thủ các thông số kỹ thuật được xác định trong các nguyên tắc này.

Kích thước

192 dp X 20 dp

Khoảng cách giữa các thẻ

8 dp

Định dạng tệp

PNG, nền trong suốt

Biến thể phương thức thanh toán

Nhà phát triển có thể chọn số lượng biểu tượng phương thức thanh toán hiện có mà mình muốn đưa vào thành phần hình ảnh (tối đa 5 biểu tượng).

Không được thêm hình ảnh hoặc văn bản nào khác vào hình ảnh đó.

Thông số kỹ thuật của thẻ

Các thẻ phương thức thanh toán có trong thành phần hình ảnh phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây về kích thước, khoảng cách và kiểu.

Kích thước thẻ 32 dp X 20 dp
Khoảng đệm bên trong 3 dp
Đường viền 1 dp (kích thước bao gồm cả nét bên trong), Bán kính 2 dp, #E0E0E0
Nền thẻ Màu đồng nhất (tốt nhất là màu trắng)

Các bước tiếp theo

Để bắt đầu tích hợp các API Hệ thống thanh toán thay thế do người dùng lựa chọn, hãy làm theo hướng dẫn chuyên sâu về cả việc tích hợp trong ứng dụngtích hợp phần phụ trợ.

Chỉ cung cấp hệ thống thanh toán thay thế

Phần này mô tả cách cung cấp cho người dùng hệ thống thanh toán thay thế không có lựa chọn sử dụng hệ thống thanh toán của Google Play. Trước khi sử dụng các API này, hãy đảm bảo:

Bạn nên thiết lập sẵn quy trình tích hợp API Nhà phát triển Google Play, vì việc tích hợp phần phụ trợ sẽ tận dụng API này.

Thiết lập trong Play Console

Những nhà phát triển đã hoàn tất việc đăng ký và đã tích hợp với API Hệ thống thanh toán thay thế có thể quản lý chế độ cài đặt hệ thống thanh toán thay thế thông qua Play Console:

 • Đối với từng ứng dụng đủ điều kiện, hãy chọn chỉ cung cấp hệ thống thanh toán thay thế (không do người dùng chọn) hoặc không cung cấp ở từng quốc gia có thể áp dụng
Giao diện người dùng mô phỏng, nhằm mục đích minh hoạ, có thể thay đổi.

Màn hình thông tin dành cho người dùng

Màn hình thông tin giúp người dùng hiểu rằng trong ứng dụng đủ điều kiện này chỉ cung cấp một hệ thống thanh toán thay thế. Sau khi bật hệ thống thanh toán thay thế, trong lần đầu tiên người dùng thực hiện giao dịch mua trong ứng dụng, họ sẽ thấy màn hình thông tin này. Thông báo này sẽ không xuất hiện trong các giao dịch mua sau này trong ứng dụng của bạn do chính người dùng đó thực hiện trên cùng thiết bị. Xin lưu ý rằng đôi khi hộp thoại sẽ xuất hiện lại với người dùng trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi người dùng xoá bộ nhớ đệm trên thiết bị của họ.

Các bước tiếp theo

Để bắt đầu tích hợp các API Hệ thống thanh toán thay thế, hãy làm theo hướng dẫn chuyên sâu về cả việc tích hợp trong ứng dụng lẫn tích hợp phần phụ trợ.