Tổng quan về hệ thống thanh toán của Google Play

Hệ thống thanh toán của Google Play là một dịch vụ cho phép bạn bán các sản phẩm và nội dung kỹ thuật số trong ứng dụng Android của mình.

Loại sản phẩm

Bạn có thể sử dụng Google Play để bán các loại sản phẩm sau:

 • Sản phẩm tính phí một lần: Sản phẩm tính phí một lần là sản phẩm mà người dùng có thể mua bằng phương thức thanh toán một khoản phí duy nhất và chỉ phát sinh một lần. Ví dụ về sản phẩm tính phí một lần bao gồm các cấp độ trò chơi bổ sung, hộp vật phẩm may mắn cao cấp và các tệp nội dung nghe nhìn. Các sản phẩm tính phí một lần là sản phẩm tiêu hao hoặc sản phẩm không tiêu hao:

  • Sản phẩm tiêu hao: Sản phẩm tiêu hao là sản phẩm mà người dùng sử dụng để nhận nội dung trong trò chơi. Khi người dùng tiêu thụ sản phẩm, bạn sẽ cung cấp các lợi ích hoặc hiệu ứng liên quan trong quy trình có tên cung cấp. Ví dụ: người dùng có thể mua một sản phẩm tiền tệ trong trò chơi, chẳng hạn như một chồng tiền xu. Khi người dùng sử dụng sản phẩm này, ứng dụng sẽ phân phối một số tiền xu cố định cho người dùng và chồng tiền xu mà họ đã mua sẽ không còn có sẵn nữa. Người dùng có thể mua sản phẩm tiêu hao nhiều lần.
  • Sản phẩm không tiêu hao: Sản phẩm không tiêu hao là sản phẩm được mua một lần và mang lại lợi ích vĩnh viễn. Sau khi mua, các sản phẩm này được liên kết vĩnh viễn với Tài khoản Google của người dùng. Ví dụ về sản phẩm không tiêu hao bao gồm các bản nâng cấp cao cấp và gói cấp độ.

  Google Play Console gọi các sản phẩm tính phí một lần là sản phẩm được quản lý và Thư viện Google Play Billing gọi các sản phẩm này là sản phẩm "INAPP".

 • Gói thuê bao: gói thuê bao là một tập hợp các lợi ích mà người dùng có thể sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể. Bạn có thể có nhiều gói thuê bao trong cùng một ứng dụng để thể hiện các lợi ích hoàn toàn khác biệt (ví dụ: một ứng dụng video phát trực tuyến có thể có gói thuê bao “tin tức” riêng biệt với gói thuê bao “thể thao”) hoặc các cấp độ của một nhóm lợi ích (ví dụ: ứng dụng bộ nhớ trên đám mây có thể có các gói thuê bao 100 GB, 1 TB và 10 TB).

  Người dùng có được quyền truy cập (hay quyền) vào gói thuê bao bằng cách mua gói cơ bản hoặc ưu đãi, trong ứng dụng của bạn hoặc trên Google Play.

  Gói đăng ký chứa một hoặc nhiều gói cơ bản. Gói cơ bản chỉ định một nhóm thuộc tính duy nhất cho một kỳ thanh toán và loại gia hạn nhất định. Bạn có thể chỉ định việc gói cơ bản được phép tự động gia hạn hay là trả trước (không gia hạn).

  Người dùng đủ điều kiện có thể mua ưu đãi để sử dụng gói dùng thử và/hoặc giá ưu đãi. Tuy tất cả người dùng đều có thể mua gói cơ bản, nhưng ưu đãi chỉ dành cho những người dùng đáp ứng các tiêu chí mà bạn đã xác định.

  Thư viện Google Play Billing gọi các gói thuê bao là SUBS.

Bắt đầu

Để bắt đầu tích hợp hệ thống thanh toán của Google Play vào ứng dụng của bạn, hãy xem Giai đoạn chuẩn bị.

Thông tin khác

Để biết thêm thông tin về cách tích hợp hệ thống thanh toán của Google Play vào ứng dụng của bạn, hãy xem các chủ đề sau: