Tworzenie aplikacji wideo na system operacyjny Android Automotive

Oprócz wytycznych opisanych w artykule Tworzenie zaparkowanych aplikacji na system operacyjny Android Automotive obowiązują pewne wymagania specyficzne dla aplikacji wideo.

Oznaczanie aplikacji jako aplikacji wideo

Aby wskazać, że aplikacja obsługuje treści wideo, dodaj plik XML o nazwie automotive_app_desc.xml do katalogu res/xml/ w projekcie. W tym pliku umieść następujące elementy:

<automotiveApp>
  <uses name="video"/>
</automotiveApp>

Następnie w elemencie <application> pliku manifestu dodaj ten element <meta-data> odwołujący się do pliku XML:

<meta-data
  android:name="com.android.automotive"
  android:resource="@xml/automotive_app_desc"/>

Najczęstsze pytania

Czy Widevine DRM jest obsługiwane?

Tak. System Widevine DRM L3 jest obsługiwany w systemie operacyjnym Android Automotive.