Twórz gry na system operacyjny Android Automotive

Kategoria Gry jest w wersji beta
Obecnie każdy może publikować gry na ścieżkach testów wewnętrznych w Sklepie Play. Publikowanie na ścieżkach testów zamkniętych i otwartych oraz ścieżkach produkcyjnych będzie dozwolone w późniejszym czasie.

Istnieje jeszcze jeden dodatkowy wymóg techniczny dotyczący tworzenia gier na system operacyjny Android Automotive oprócz tych opisanych w artykule Tworzenie zaparkowanych aplikacji na system operacyjny Android Automotive.

Oznaczanie aplikacji jako gry

Aby wskazać, że aplikacja jest grą, musisz dodać atrybut android:appCategory="game" do elementu <application> pliku manifestu.

<manifest ...>
  ...
  <application
   ...
   android:appCategory="game"
   ...
   >
    ...
  </application>
</manifest>

Deklarowanie obsługi kontrolerów do gier (opcjonalnie)

Jeśli Twoja aplikacja obsługuje dane wejściowe kontrolera, dołącz tę deklarację w pliku manifestu funkcji android.hardware.gamepad, ponieważ OEM może korzystać z tych informacji do zwiększania wygody użytkowników:

<application ...>
 ...
 <uses-feature android:name="android.hardware.gamepad" android:required="false"/>
 ...
</application>