Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Tổng quan về CameraX   Một phần của Android Jetpack.

CameraX là thư viện Jetpack, được thiết kế để giúp việc phát triển ứng dụng máy ảnh trở nên dễ dàng hơn. Đối với các ứng dụng mới, bạn nên bắt đầu với Máy ảnh X. Ứng dụng này cung cấp một API nhất quán, dễ sử dụng hoạt động trên phần lớn các thiết bị Android và có khả năng tương thích ngược với Android 5.0 (API cấp 21).

Lợi ích chính

CameraX cải thiện trải nghiệm của nhà phát triển theo một số cách chính.

Khả năng tương thích rộng của thiết bị

CameraX hỗ trợ các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên, đại diện cho hơn 98% số thiết bị Android hiện có.

Dễ sử dụng

CameraX tập trung vào các trường hợp sử dụng. Điều này cho phép bạn tập trung vào việc bạn cần hoàn thành thay vì quản lý các sắc thái cụ thể của thiết bị. Hầu hết các trường hợp sử dụng máy ảnh phổ biến được hỗ trợ:

  • Xem trước: Xem hình ảnh trên màn hình
  • Phân tích hình ảnh: Truy cập vào bộ đệm một cách liền mạch để sử dụng trong thuật toán, chẳng hạn như để chuyển đến Bộ công cụ máy học.
  • Chụp ảnh: Lưu hình ảnh.
  • Quay video: Lưu video và âm thanh.

Tính nhất quán trên nhiều thiết bị

Hình 2. Phòng thử nghiệm CameraX tự động đảm bảo đem lại trải nghiệm API nhất quán trên nhiều loại thiết bị và nhà sản xuất.

Duy trì hành vi nhất quán của máy ảnh là một việc khó khăn. Bạn phải xem xét tỷ lệ khung hình, hướng, xoay, kích thước xem trước và kích thước hình ảnh. Với CameraX, các hành vi cơ bản này có sắn.

Chúng tôi duy trì một phòng thử nghiệm CameraX kiểm tra nhiều hành vi trên máy ảnh trên nhiều loại thiết bị và tất cả các phiên bản hệ điều hành kể từ Android 5.0. Các quá trình kiểm thử này được chạy liên tục để xác định và khắc phục nhiều vấn đề.

Trải nghiệm mới

Hình 3. Hình ảnh được chụp với hiệu ứng bokeh (Chân dung) bằng CameraX.

CameraX có một API Mở rộng (không bắt buộc) cho phép bạn truy cập vào các tính năng và chức năng giống như ứng dụng máy ảnh gốc của thiết bị chỉ bằng hai dòng mã.

Các phần mở rộng bao gồm hiệu ứng bokeh (dọc), dải động cao (HDR), chế độ ban đêm và làm đẹp khuôn mặt, tất cả đều cần hỗ trợ thiết bị.

Nghiên cứu điển hình

Để xem CameraX đã giúp Monzo đơn giản hoá quá trình phát triển như thế nào, hãy xem nghiên cứu điển hình của họ.

Tài liệu

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về CameraX, hãy tham khảo các tài nguyên bổ sung sau đây.

Lớp học lập trình

  • Bắt đầu sử dụng CameraX
  • Mã mẫu

  • Ứng dụng mẫu CameraX