AppSearch

AppSearch là một thư viện tìm kiếm trên thiết bị để quản lý dữ liệu có cấu trúc được lưu trữ cục bộ, kèm theo các API để lập chỉ mục dữ liệu và truy xuất dữ liệu bằng phương thức tìm kiếm toàn bộ văn bản. Bạn có thể sử dụng thư viện này để xây dựng chức năng tìm kiếm tuỳ chỉnh trong ứng dụng cho người dùng.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành thử nghiệm Bản phát hành alpha
Ngày 3 tháng 11 năm 2021 - - - 1.0.0-alpha04

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên AppSearch, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc bài viết Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  def appsearch_version = "1.0.0-alpha04"

  implementation "androidx.appsearch:appsearch:$appsearch_version"
  // Use kapt instead of annotationProcessor if writing Kotlin classes
  annotationProcessor "androidx.appsearch:appsearch-compiler:$appsearch_version"

  implementation "androidx.appsearch:appsearch-local-storage:$appsearch_version"
  // PlatformStorage is compatible with Android 12+ devices, and offers additional features
  // to LocalStorage.
  implementation "androidx.appsearch:appsearch-platform-storage:$appsearch_version"
}

Kotlin

dependencies {
  val appsearch_version = "1.0.0-alpha04"

  implementation("androidx.appsearch:appsearch:$appsearch_version")
  // Use annotationProcessor instead of kapt if writing Java classes
  kapt("androidx.appsearch:appsearch-compiler:$appsearch_version")

  implementation("androidx.appsearch:appsearch-local-storage:$appsearch_version")
  // PlatformStorage is compatible with Android 12+ devices, and offers additional features
  // to LocalStorage.
  implementation("androidx.appsearch:appsearch-platform-storage:$appsearch_version")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem phần Thêm phần phụ thuộc của bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các vấn đề hiện tại trong thư viện này trước khi bạn tạo một vấn đề mới. Bạn có thể bình chọn một lỗi hiện có bằng cách nhấp vào dấu sao.

Tạo vấn đề mới

Hãy xem tài liệu về công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.appsearch:appsearch-*:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Phần phụ thuộc Guava ListenableFuture được tự động đưa vào dưới dạng phần phụ thuộc API

Thay đổi về API

 • Hãy thêm SearchResult#getSubmatchRange() và SearchResult#getSubmatch() để cung cấp thêm thông tin về từng kết quả khớp. (I2fef6)
 • Làm rõ tài liệu về cách tạo vân tay PackageIdentifier để chia sẻ dữ liệu theo packagename+certificate

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố khi người dùng tìm nạp các trang kết quả sau khi kết thúc bộ kết quả
 • Khắc phục vấn đề liên quan đến tất cả không gian tên được truy vấn nếu chỉ có vùng chứa tên không hợp lệ được cung cấp làm bộ lọc truy vấn
 • Khắc phục vấn đề với tất cả các vùng chứa tên bị xoá nếu chỉ có vùng chứa tên không hợp lệ được cung cấp dưới dạng remove-by-query filtersLo
 • Khắc phục vấn đề về việc dữ liệu tài liệu ngừng được lập chỉ mục sau một điểm nhất định đối với các tài liệu có kích thước rất lớn
 • Khắc phục vấn đề việc mã hoá sẽ làm loại bỏ phân khúc với các ký tự số không phải ASCII
 • Thêm tính năng kiểm tra các lần khởi chạy không thành công liên tiếp để giúp thoát khỏi trạng thái xấu có thể ngăn chặn việc khởi chạy thành công.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.appsearch:appsearch-*:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Phát hành Phần phụ trợ bộ nhớ nền tảng để cho phép khách hàng sử dụng API AppSearch với dịch vụ android.app.appsearch.AppSearchManager mới phát hành trong Android S. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Hướng dẫn cho nhà phát triển AppSearch.
 • Hỗ trợ trình xử lý chú giải cho AutoValue
 • Xoá giới hạn kích thước tối đa của thuộc tính chuỗi đơn
 • Định dạng bộ nhớ mới để giảm độ trễ khởi chạy
 • Di chuyển dữ liệu nội bộ một lần từ định dạng bộ nhớ cũ sang định dạng bộ nhớ mới

Sửa lỗi

 • Thực thi chính xác giới hạn tài liệu tối đa khi chèn tài liệu mới
 • Khắc phục sự cố trong quá trình tạo AppSearchSession
 • Khắc phục các lỗi trong SetSchema không phát hiện được một số trường hợp không có khả năng tương thích ngược và không có khả năng tương thích với chỉ mục

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.appsearch:appsearch:1.0.0-alpha02, androidx.appsearch:appsearch-compiler:1.0.0-alpha02androidx.appsearch:appsearch-local-storage:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ đầy đủ tiếng Trung/Tiếng Nhật/Tiếng Hàn/Tiếng Thái
 • Giảm kích thước của androidx.appsearch:appsearch-local-storage
 • Xoá giới hạn kích thước tối đa của các thuộc tính lặp lại
 • Cho phép sử dụng lại các lớp trình tạo
 • Những điểm cải tiến trong toString() đối tượng nhất định để dễ dàng gỡ lỗi hơn
 • Những điểm cải tiến trong tài liệu Javadoc

Thay đổi về API

 • Đổi tên SearchResult#getMatches thành SearchResult#getMatchInfos
 • Đổi tên @Document.Int64Property thành @Document.LongProperty

Sửa lỗi

 • Những điểm cải tiến và sửa lỗi để tính toán đoạn trích kết quả
 • Sửa lỗi trong quá trình khởi chạy AppSearchSession

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.appsearch:appsearch:1.0.0-alpha01, androidx.appsearch:appsearch-compiler:1.0.0-alpha01androidx.appsearch:appsearch-local-storage:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

AppSearch là một thư viện tìm kiếm trên thiết bị để quản lý dữ liệu có cấu trúc được lưu trữ cục bộ, kèm theo các API để lập chỉ mục dữ liệu và truy xuất dữ liệu bằng phương thức tìm kiếm toàn bộ văn bản. Bạn có thể sử dụng thư viện này để xây dựng chức năng tìm kiếm tuỳ chỉnh trong ứng dụng cho người dùng. Bản phát hành đầu tiên này là 1.0.0-alpha01.